Online zoeken

Met behulp van de online zoekfunctie kun u zoeken in alle bij uitgeverij Ons Zeeland beschikbare teksten en foto's.

Om goed gebruik te kunnen maken van deze mogelijkheid dient uw computer uiteraard wel voorzien te zijn van de nodige hardware en correct ingestelde software. De online foto's zijn, met het oog op de benodigde server-ruimte, zodanig gecomprimeerd dat de kwaliteit niet vergelijkbaar is met de afbeeldingen op de cdrom's. De afbeeldingen die bij de "zoom"-functie gebruikt worden, zijn online niet beschikbaar.

Enig voorbehoud geldt natuurlijk de beschikbaarheid van deze functie op de wat langere termijn. Een belangrijk kenmerk van internet is immers dat de beschikbare informatie, om allerlei uiteenlopende redenen, over het algemeen een zeer beperkte levensduur heeft. Het is de bedoeling van Uitgeverij Ons Zeeland om de online zoek-functie tot minimaal één jaar na het verschijnen van deze dvd Ons Zeeland voluit te ondersteunen.

Overigens bieden de standaardmogelijkheden van de Windows-computers om op woord in bestanden te zoeken natuurlijk ook voldoende soelaas wanneer u op zoek bent naar informatie over bijvoorbeeld een bepaalde plaats of achternaam.