Uitgeverij Ons Zeeland

Uitgeverij Ons Zeeland werd opgericht om de Zeeuwse foto's uit de geïllustreerde weekbladen Ons Zeeland (1926-1929) en Groot-Rotterdam/Zeeuwsche Editie/Ons Zeeland-Panorama/Panorama (1923-1941) op cdrom of online uit te geven en moeilijk toegankelijk historisch bronnenmateriaal zodoende toegankelijk te maken voor een groot publiek.

Ook Zeeuwse prentbriefkaarten uit de periode 1900-1940 genieten de belangstelling van uitgeverij Ons Zeeland en zullen op cdrom of online gepubliceerd worden.

Een zo groot mogelijk bestand aan historische Zeeuwse foto's zo handzaam mogelijk ter beschikking stellen, is de doelstelling van Uitgeverij Ons Zeeland.

Deze doelstelling vindt zijn oorsprong in de aanleg van een digitale bronnenverzameling (demografische gegevens, krantenberichten, kaarten en illustraties) omtrent de, vrijwel vergeten, emigratie vanuit de provincie Zeeland naar "De Argentijnsche Republiek" in de periode 1888-1891.

Bij het zoeken naar beelden die de wereld van 1888-1891 zouden kunnen illustreren, leken prentbriefkaarten daarvoor geschikt te zijn. Al gauw bleek echter dat de digitale prentbriefkaartenverzameling een aparte publicatie rechtvaardigde: "Zeeland in Prentbriefkaarten" verscheen in augustus 1996.

Niet alleen prentbriefkaarten, maar ook de geïllustreerde weekbladen "Ons Zeeland" en de "Zeeuwsche Editie" van het weekblad Groot Rotterdam bieden een enorme rijkdom aan illustraties. Het materiaal uit deze bladen vormt een unieke bron van informatie over Zeeland in de twintiger en dertiger jaren: in tienduizenden foto's en duizenden pagina's tekst wordt het leven in die jaren gedetailleerd weergegeven. De jaargangen Ons Zeeland zijn een unieke bron voor allerhande historisch en historisch-geografisch onderzoek en de verleiding om ook dat materiaal te publiceren is niet te weerstaan, te meer omdat het materiaal erg schaars en over het algemeen moeilijk toegankelijk is. De publicatie van alle beschikbare jaargangen zal een periode van enige jaren in beslag nemen.

Ons Zeeland 1927 (ISBN 90.72138.73.2) en Ons Zeeland 1928 (ISBN 90.72138.81.3) zijn inmiddels, in samenwerking met uitgeverij De Koperen Tuin, op een windows-cdrom verschenen. Van de Zeeuwsche Editie van het weekblad Groot Rotterdam is een halve jaargang verschenen op de windows-cdrom Een selectie uit de Zeeuwsche Editie 1929 (ISBN 90.804284.1.8).

Ons Zeeland 1929 verscheen in 1999 (ISBN 90.804284.3.4), in 2001 verscheen Ons Zeeland 1931 (ISBN 90.804284.4.2) en in 2002 verscheen Ons Zeeland 1936 (ISBN 90.804284.5.0). Deze CD-rom's zijn ook geschikt voor de iMac. In 2003 verscheen Ons Zeeland 1934 (ISBN 90.804284.6.9).

Ad Weststrate,

Veere, najaar 2004.