Index pagina:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [>>]

'Heer Arendskerke Langs zomersche wegen door Zuid-Beveland. Zoo'n bonte stoet van koeien in de dorpsstraat van 'Heer Arendskerke - 'n feestelijk tooneel
'Heer Arendskerke Langs zomersche wegen door Zuid-Beveland. 'Heer Arendskerke ligt in een der weligste streken van 't Zuid-Bevelandsche, en in Pinkstertijd groeit er van dag tot dag de drukte van fietsers, die er het landschap in zijn nog frisschen zomertooi bewonderen en genieten komen
's Gravenpolder In het hartje van Zuid-Beveland. Landelijk 's Gravenpolder, het centrum van het weelderige Zuid-Bevelandsche weelengebied
's Gravenpolder De eerste bloesem op Zuid-Beveland. Zóó is de bloei van de pruimenboomgaarden in het mooie land van 's Gravenpolder
's Heer Arendskerke Van 't Zeeuwsche land. Een typisch oud hoekje van 's Heer Arendskerke is de Dorpsring met zijn wirwar van dek- en gevelvlakken: de ruimte wordt er maar al te graag als parkeergelegenheid gebruikt
's Heer Arendskerke Voor bestuur en onderwijzend personeel der 's Heer Arendskerksche Kleuterschool was de openingsdag een groote voldoening na de maandenlange voorbereidingen
's Heer Arendskerke Te 's Heer Arendskerke is op Donderdag 5 November een Christelijke Kleuterschool met eenige feestelijkheid geopend. Op onze foto is te zien, dat men de zaak flink aangepakt heeft, en dat het royale gebouw onbekrompen is opgezet
's Heer Hendrikskinderen Aan den voet van den toren splitsen zich de wegen van 's Heer Hendrikskinderen
's Heer Hendrikskinderen Zomer in Zeeland. De oogst is overvloedig geweest in 't land van 's Heer Hendrikskinderen en hoog worden de bussels opgetast
's Heer-Arendskerke De heer L. van Vessem, gedurende 40 jaar gemeente-secretaris van 's Heer-Arendskerke, nam officieel afscheid als zoodanig. Hij werd ten Raadhuize gehuldigd. De heer van Vessem rechts van Burgemeester Elenbaas te midden van den Raad en de ambtenaren
's Heerenhoek Een moment uit den strijd voor het doel der Haarlemmers
's Heerenhoek Te 's Heerenhoek, waar de voetbalsport zeer populair is, werd Zondag een voorname wedstrijd gespeeld tusschen spelers van het bisdom Haarlem en een elftal uit het bisdom Breda
's-Graveland Mooi Nederland. 's-Graveland. Kasteel Trompenburg. De voormalige buitenplaats van onze zeeheld admiraal Tromp. Het achterste gedeelte van het kasteel heeft hij in den vorm van een commandobrug laten bouwen. Het kasteel is nu nog een van de fraaiste buitenplaatsen van het Gooi
's-Gravenhage Te 's-Gravenhage nam A.D.O. Zondag revanche op de groote nederlaag, welke het in den aanvang van het seizoen te Amsterdam van Ajax te slikken kreeg. A.D.O. won met 2-1. Spelmoment voor het doel der Ajacieden
's-Gravenhage Van het H.S.M.-station te 's-Gravenhage vertrokken Zaterdagavond twee extra-treinen met voetbalsupporters voor Parijs. Een groote menigte verdrong zich op het perron
's-Gravenpolder Zeeuwsch dorpsleven. Druk is 't niet in de straten van 's-Gravenpolder en dan wordt de komst van den bakker al licht benut voor een buurpraatje en een oogenblikje van afwisseling
's-Gravenpolder Mei in 't Zuid-Bevelandsche. In de weide langs het prachtige weel van 's-Gravenpolder
's-Gravenpolder Mei in 't Zuid-Bevelandsche. Aan den voet van den 's-Gravenpolderschen molen
's-Gravenpolder Zoo is de lente langs de Zeeuwsche dreven onder 's-Gravenpolder
's-Gravenpolder De Zeeuwsche molen. De molen van 's-Gravenpolder staat midden in het land als een baken voor den wijden omtrek
's-Heerenhoek Zeeuwsch dorpsleven. Al dat gepraat over Hollandsche zindelijkheid, als wij met z'n drieën straks klaar zijn, moet je in 's-Heerenhoek 'ns komen kijken!
's-Heerenhoek De fiets is in eere in 's-Heerenhoek: en als de school uitgaat is 't er één en al geklingel en gelui
Aagtekerke Herfst over 't Walchersch duin. En zou een Aagtekerksche boerin den winter ingaan, zonder eerst nog 'ns grondig schoonmaak te hebben gehouden?
Aagtekerke Langs den Walcherschen duinrand. Eventjes rusten hoor; met zo'n vracht door de brandende zon is wel een karwei - maar geen fiksche Aagtekerksche verliest daar haar goede humeur bij
Aagtekerke De Zeeuwsche dorpen door. Bij 't bruggetje van Aagtekerke
Aardenburg Bij gelegenheid van het 300-jarig bestaan der Doopsgezinde Gemeente te Aardenburg werd aldaar op het graf van Ds. Beerta een grafsteen onthuld. De verzamelde belangstellenden om het graf
Aardenburg Interieur van het kerkje der Doopsgezinde gemeente, zgn. "De kerck het Lam tot Aardenburgh"
Aardenburg Een kijkje op den onthulden grafsteen na de plechtigheid, die verricht werd door Ds. Mulder
Aardenburg In 't Land van Aardenburg. Zomerspel in een der zwaarbegroeide tuinen van Aardenburgs historische groote behuizingen
Aardenburg In de Voorkerk te Aardenburg werd de vorige week een bloemen- en fruit-tentoonstelling gehouden: een der inzenders had er op deze origineele wijze de oude Kaaipoort in appelen uitgebeeld
Abeele Dicht bij Abeele derailleerde de locomotief van den stoomtram, gelukkig zonder persoonlijke ongelukken te veroorzaken. De locomotief in de sloot
Abeele …. Waarna de deelnemers zich vermaken met de Zeeuwsche bevolking in den Abeelschen speeltuin
Abeele Bij gelegenheid van het tienjarig bestaan van de vereeniging "Rijwielpad Walcheren" werd te Vlissingen de jaarvergadering gehouden van de federatie van Nederlandsche Rijwielpadvereenigingen en werd tevens het rijwielpad te Abeele officieel in gebruik genomen. Mr. Dieleman knipt het lint door ….
Aberdeen De kust nabij Aberdeen (Schotland) werd vorige week door een hevigen storm geteisterd. Een visschersboot werd bij het binnenvaren van de haven door een zware golf tegen een der pieren lek geslagen. Drie opvarenden verloren bij dit ongeluk het leven
Abessinië De troepen van generaal Graziani aan het zuidelijke fornt in Abessinië hebben volgens de laatste berichten hun opmarsch weer hervat. Hieronder ziet men hen geschutoefeningen houden
Abessinië De Italiaansch - Abessijnsche oorlog - een foto van de ruïnes der Koptische kerk te Harrar, nadat deze stad door Italiaansche vliegtuigen voor den derden keer gebombardeerd was
Abessinië De oorlog tusschen Italië en Abessinië. Nabij Aguila aan het noordelijke front moeten de Italiaansche soldaten een auto, welke bij een klein riviertje tusschen het gesteente is blijven steken, weer voorthelpen
Abington Mevrouw Beryl Markham - de vliegende moeder noemen de Amerikanen haar - heeft na ruim 24 uur vliegen geheel alleen Noord-Amerika bereikt, waar zij een noodlanding moest maken op het Cape Breton-eiland (Nieuw Schotland). Met een geleend toestel vloog zij door naar New York. Zij was Vrijdagavond gestart in Abington (Berkshire, Engeland) en hier ziet u haar vóór den aanvang van den tocht: Jim Mollison bracht haar in zijn Puss Moth van Londen naar Abington
Addis Abeba Keizer Haille Selassie en keizerin Manen hebben met hun kinderen Abessinië verlaten, toen het Italiaansche leger Addis Abeba genaderd was 2
Addis Abeba Keizer Haille Selassie en keizerin Manen hebben met hun kinderen Abessinië verlaten, toen het Italiaansche leger Addis Abeba genaderd was 1
Addis Abeba Britsch-Indische soldaten van het Engelsche gezantschap te Addis-Abeba moesten tijdens de onlusten in de Abessijnsche hoofdstad meermalen uitrukken om bedreigde vreemdelingen te ontzetten. Hierboven ziet men eenige soldaten de tuinen van het gezantschap beschermen
Addis Abeba De gouverneur van Rome, Bottai, die in den Abessijnschen oorlog als vrijwiliger meevocht, is door maarschalk Badoglio tot gouverneur in Addis Abeba benoemd
Afsluitdijk Een millioenenleger bezet den Afsluitdijk. Het beeldhouwwerk van het monument op den Afsluitdijk onder de muggen
Afsluitdijk Een millioenenleger bezet den Afsluitdijk. Het uitzicht vanaf het monument wordt belemmerd door de muggen op de ruiten
Alaska Houdt uw tanden schoon. Zelfs in Alaska bestaat geen "familietandenborstel"
Aldershot Met medewerking van de Engelsche cavalerie wordt te Aldershot momenteel een groote oorlogsfilm vervaardigd
Aldershot Veertienduizend Engelsche cadetten vertoefden gedurende een week in een tentenkamp nabij Aldershot (Tweseldown). Een foto van deze legerplaats vanuit een vliegmachine genomen
Aldershot Koning Edward bracht een bezoek aan het kamp te Aldershot (Hampshire) waar de Coldstream Guards gelegerd zijn. Een foto van de aankomst des konings
Alexandrië Oorlogsschepen verlaten de Middellandsche Zee. Vliegbooten boven de Engelsche vloot, bij Alexandrië, vóórdat zij de wateren verlaat
Algiers Algiers was de eerste stad, die Seppl Popfinger in Afrika bezocht
Alkmaar Tijdens de motorsnelheidswedstrijden te Alkmaar werden de Nederlandsche deelnemers, die met succes in de internationale motorzesdaagsche waren uitgekomen, gehuldigd. V.l.n.r. W. Hamersveld, J. Moesjes en G.J. de Ridder
Alkmaar De motorsnelheidswedstrijden te Alkmaar om het baankampioenschap van de K.N.M.V. Een nek-aan-nek-race. V.l.n.r. J. Versluis, A. Hartman, en J. de Jonge in de race om het kampioenschap seniores 500 cc. Klasse
Alphen aan den Rijn Reliëf-foto's. Molen te Alphen aan den Rijn
Alphen aan den Rijn Ter gelegenheid van den Landstormdag te Alphen aan den Rijn, georganiseerd door de gewestelijke landstormcommissie "Zuid-Holland", maakte de heer Jan de Vogelaar een tocht met z'n ballon "Monchi II"
Amerika De langste weg ter wereld. Zesduizend K.M. asphalt en beton. Contrôle op de asbelasting van vrachtauto's
Amerika De langste weg ter wereld. Zesduizend K.M. asphalt en beton. Door de bosschen wordt een baan leeggebrand voor de U.S. 80
Amerika De langste weg ter wereld. Zesduizend K.M. asphalt en beton. Een herinnering aan vroeger dagen; de huifkar volbracht de reis van New York naar Philadelphia in tien, naar Pittsburgh in twintig dagen
Amerika De langste weg ter wereld. Zesduizend K.M. asphalt en beton. Tegenstellingen! Het landschap langs de U.S. 40, vóór en na den aanleg van den weg (1)
Amerika In de Vereenigde Staten werd een nationale "gezondheidswedstrijd" gehouden, waaraan door één millioen personen werd deelgenomen. De zeven jongens en meisjes op onze foto behaalden de eerste prijzen
Amerika China Clipper. In vijfenzestig uren van Noord-Amerika naar China. De 25-tons China-Clipper van de Pan American Airways, het vlaggeschip van een geheele serie clipperships, die de zeeroute van den Stillen Oceaan in 65 uur bevliegen. Drieënveertig passagiers voert het mee op de dagroutes, achttien passagiers vinden comfortabele bedden op de nachtroute
Amerika De langste weg ter wereld. Zesduizend K.M. asphalt en beton. Verkeersdrukte op een smal gedeelte der U.S. 40
Amerika De langste weg ter wereld. Zesduizend K.M. asphalt en beton. Een kruispunt der U.S. 40 met een anderen hoofdverkeersweg, dien men alleen aan de rechterzijde kan bereiken of verlaten (Zie tekst)
Amerika Is u ook verzamelaar? Miss Frances Drake, een Amerikaansche actrice, houdt er een uitgelezen verzameling oude en nieuwe strijkijzers op na
Amerika De langste weg ter wereld. Zesduizend K.M. asphalt en beton. Verkeerspaal met seinen en waarschuwingslichten op den langsten weg ter wereld
Amerika China Clipper. In vijfenzestig uren van Noord-Amerika naar China. Mail en goederen worden ingeladen onder den stralenden Californischen hemel aan den San Francisco Bay
Amerika Is u ook verzamelaar? Een verzameling strijkinstrumenten, die een waarde vertegenwoordigt van meer dan een millioen. De eigenaar is, we zouden bijna zeggen, natuurlijk een Amerikaan
Amerika De langste weg ter wereld. Zesduizend K.M. asphalt en beton. Het moderne naambordje en de vroegere mijlpaal langs den weg op de grens van Pennsylvania en West-Virginia
Amerika De langste weg ter wereld. Zesduizend K.M. asphalt en beton. Speciale auto's brengen boomen met aarde en al over om ze langs de U.S. 40 te planten
Amerika De langste weg ter wereld. Zesduizend K.M. asphalt en beton. De motorbrigade die het Californische gedeelte der U.S. 40 bewaakt
Amerika De langste weg ter wereld. Zesduizend K.M. asphalt en beton. Tegenstellingen! Het landschap langs de U.S. 40, vóór en na den aanleg van den weg (2)
Amerika De langste weg ter wereld. Zesduizend K.M. asphalt en beton. Wij leven snel; bij Amsterdam in Ohio zag de U.S. 40 er zóó uit in …1915
Amerongen Op de velden waar vroeger het tabaksblad groeide, kweekt men thans bloembollen, vooral narcissen. Een narcissenveld nabij Amerongen in vollen bloei
Amerongen Mooi Nederland. Boerderij te Amerongen
Amersfoort Het uitgegraven zand van den nieuwen vijver is gebruikt om een heuvel aan te leggen
Amersfoort De Koppelpoort te Amersfoort, aan de binnenzijde gezien, naar een schilderij van Cornelis Springer
Amersfoort Achter het openluchttheater Birkhoven te Amersfoort is een vijver gegraven ter werkverschaffing. - De dam wordt doorgestoken, de vijver loopt vol
Amersfoort Mooi Nederland. De Muurhuizen te Amersfoort
Amsterdam Melchior d' Hondecoeter. Het hieronder afgebeelde werk bevindt zich ook in het Rijksmuseum te Amsterdam
Amsterdam Staal boven water. Een Indiëvaarder passeert de brug op weg naar Amsterdam
Amsterdam Staal boven water. Staal zweeft boven het water
Amsterdam Hoe leert een kellner serveeren. Aanschouwelijk onderwijs: hoe men eet en hoe men schenkt
Amsterdam Hoe leert een kellner serveeren. Een kippetje wordt voorgesneden
Amsterdam Hoe leert een kellner serveeren. Een goed kellner moet tevens een evenwichtskunstenaar zijn
Amsterdam Hoe leert een kellner serveeren. 'n Kijkje in de keuken van een groot restaurant
Amsterdam Een Nederlandsche filmschool. De directrice, mevr. Christine van Meeteren, tijdens de les
Amsterdam Hoe leert een kellner serveeren. Zóó moet een flesch ontkurkt worden
Amsterdam Een Nederlandsche filmschool. In het kleine bioscoopzaaltje ontvangen de leerlingen aanschouwelijk onderricht
Amsterdam Een nieuwe voetbalzege. Een fraai spelmoment uit den wedstrijd Nederland - België. Backhuys hoog opspringend in duel met keeper Christiaens
Amsterdam Hoe leert een kellner serveeren. Een demonstratie met de vleeschmachine
Amsterdam In de schermzalen van de Incasso-Bank te Amsterdam is Zondag den wedstrijd om den "Hag-beker" gehouden. Moment tijdens het treffen tusschen den heer Jansen (voor) en mej. Nagel
Amsterdam De Nederlandsche hockeyploeg, welke Zaterdag te Amsterdam een 3-2 overwinning op de Belgen behaalde
Amsterdam Moment uit den hockeywedstrijd Nederland - België te Amsterdam. Een onderbroken aanval der Oranjemannen
Amsterdam Een nieuwe voetbalzege. Voor Leo Halle bracht Zondag de radio uitkomst. Pas herstellend van zijn ernstige ziekte volgde Halle Zondag door de radio de verrichtigen van zijn makkers in het Stadion te Amsterdam
Amsterdam Een nieuwe voetbalzege. Keeper Mul maakte in den wedstrijd van Zondag j.l. een vrij rustig debuut. Hier ziet men den Nederlandschen doelman in actie voor den toestormenden Dedeken
Amsterdam De kunstijsbaan in de hoofdstad is wederom geopend. Zoo konden de Amsterdammers zich ondanks het weinig vriezende weer reeds op de gladde ijzers wagen. Een aardig groepje, dat er snel bij was
Amsterdam Een nieuwe voetbalzege. Rechts de Belgen, v.l.n.r. Smellinckx, Paverick, Christiaens, De Vries, Voorhoof, Dedeken, Isenborghs, Meuldermans, Dalem, Capelle, Henry.
Amsterdam Een nieuwe voetbalzege. Overwinnaars en overwonnenen. Links de Nederlandsche ploeg, v.l.n.r. Backhuys, Mul, Anderiessen, Caldenhove, Weber, Drok, Smit, v. Nellen, Pauwe, Wels en captain v. Heel
Amsterdam Een Nederlandsche filmschool. 'n Klas voor het gebouw gekiekt
Amsterdam Om het Nederlandsch kampioenschap waterpolo. In het Sportfondsenbad te Amsterdam werd Zondag de wedstrijd "Het IJ" - H.Z. en P.C. gespeeld, welke de Hagenaars met 3-2 wonnen. De keeper van H.Z. en P.C. stopt een hoog schot
Amsterdam De hoofdstad huldigt het verloofde Prinselijke Paar. De aankomst van het jeugdige verloofde paar bij het paleis op den Dam
Amsterdam De Amsterdamsche Sportpers organiseerde Zaterdag een "tea" in "Kras", waarvoor groote belangstelling bestond. De heer Lotsy houdt een rede over de deelname aan de Olympische Spelen te Tokio in 1940
Amsterdam De hoofdstad huldigt het verloofde Prinselijke Paar. Onmiddelijk na aankomst in het paleis op den Dam vertoonde het jonge prinsen-paar zich op het balkon met H.M. de Koningin, H.H. prinses Armgard en Z.H. prins Aschwin
Amsterdam Bach's Matthaeuspassion. Willem Mengelberg en het beroemde vroeger solisten-ensemble der Amsterdamsche uitvoeringen van de Matthaeus Passion. Van links naar rechts: Thomas Denijs (overleden), Pauline de Haan-Manifarges, Willem Mengelberg, Aaltje Noordewier-Reddingius, Joh. M. Messchaert (overleden), Jac. Urlus (overleden). Foto W.A. van Leer
Amsterdam De hoofdstad huldigt het verloofde Prinselijke Paar. De Volendammer-deputatie opende den stoet, die voor de koninklijke familie defileerde
Amsterdam Hollywood in het Carltonhotel, filmbal ten bate van het Bio-Vacantieoord. Boris Karloff in het monster Frankenstein
Amsterdam De hoofdstad huldigt het verloofde Prinselijke Paar. Onder het spelen van het volkslied op de eere-tribune van het Amsterdamsche Stadion
Amsterdam Zes dagen trappen. De start van de vierde Amsterdamsche "Zesdaagsche"
Amsterdam Zes dagen trappen. De bekende oud-kampioen Jan Tulleken fungeerde als bochtcommissaris tijdens de vierde Amsterdamsche "Zesdaagsche"
Amsterdam De Olympische dag in de hoofdstad. Ter gelegenheid van de Olympischen Dag te Amsterdam werd o.a. de voetbalwedstrijd Bonds-elftal - Sparta (Praag) gespeeld. Keeper van Male onderbreekt een aanval der gasten
Amsterdam De Olympische dag in de hoofdstad. Hippische sport op den Olympischen Dag. Luitenant Greter op "Ernika" won het springconcours
Amsterdam De Olympische dag in de hoofdstad. A. v.d. Vliet wint voor Kropman en B. Leene de 1 K.M.-sprint op den Olympischen Dag
Amsterdam Zes dagen trappen. Jan van Kempen en Pelenaars (rechts) zijn iets minder favoriet, doch behooren in elk geval tot de gevaarlijke outsiders
Amsterdam Zes dagen trappen. Wals was te Amsterdam aan den Duitscher Rausch (rechts) gekoppeld
Amsterdam Zes dagen trappen. Favorieten op de "Zesdagen" van Amsterdam. De nieuwe combinatie Pijnenburg (links) en Piet v. Kempen
Amsterdam De St. Antoniebreestraat met den Zuiderkerktoren te Amsterdam
Amsterdam De tenniswedstrijd Nederland - Frankrijk om den Koning Gustaafbeker in de hoofdstad. Van Swol (voor) tegen Destreman (achter het net) in actie
Amsterdam De dameshockey-wedstrijd Amsterdam-Rood Wit (Haarlem). Aanval der Haarlemsche dames op het doel van hun gastvrouwen
Amsterdam De laatste tocht van de "Zeelandia". En hier zijn de ferme jongens: De runner-crew
Amsterdam De Olympische dag in de hoofdstad. Ook de dames-athleten gaven acte de présence op den Olympischen Dag. Foto: Aan een der wisselpunten tijdens de 4 x 100 m. estafette, gewonnen door de Olympische ploeg
Amsterdam De laatste tocht van de "Zeelandia". Twaalfhonderd paarden trekken aan het "trosje"
Amsterdam De Olympische dag in de hoofdstad. Een spannende strijd tusschen Enschede en N.A.C. (3-2). Aanval op het doel der Oostelijke Kampioenen
Amsterdam De 2e-klasse-wedstrijd De Spartaan-O.S.V. te Amsterdam eindigde in een gelijk spel (2-2). Moment voor het doel der Spartanen
Amsterdam De Olympische dag in de hoofdstad. De Olympische Dag in de hoofdstad. Een prachtige strijd op de 100 m. hardloopen. Osendarp gaat in 10,4 sec. Als eerste voor v. Beveren en den Zwitser Hänni door de finish
Amsterdam De laatste tocht van de "Zeelandia". Kapitein Weltevreden ziet dat alles O.K. is
Amsterdam De laatste tocht van de "Zeelandia". De "Witte Zee" ligt gereed
Amsterdam De laatste tocht van de "Zeelandia". Wij moeten hem helpen sturen. Daarom liggen we dwars
Amsterdam De laatste tocht van de "Zeelandia". Pas op! De draad wordt vastgezet
Amsterdam De laatste tocht van de "Zeelandia". De Zeelandia en de "straatjongens"
Amsterdam De Oude Kerk te Amsterdam
Amsterdam De Dam te Amsterdam op het einde der achttiende eeuw. Behalve het Stadhuis, later Koninklijk Paleis, ziet men hier afgebeeld de Nieuwe kerk en de Waag. Naar een aquarel van J.H. Prins 1757-1806
Amsterdam Reliëf-foto's. De O.Z. Voorburgwal te Amsterdam, met op den achtergrond den Oude-Kerkstoren
Amsterdam De hoofdstad huldigt het verloofde Prinselijke Paar. Bij het vertrek reed de koninklijke stoet nog eens langs de duizenden enthousiasten, die de Stadionrangen bezetten
Amsterdam Attentie voor den automobiel. Het nieuwe Ford-product, de 12-cylinder "Zephyr", mag zich op de R.A.I. in een groote belangstelling verheugen
Amsterdam Een internationale honden-show. Een Maltezer die slechts het puntje van zijn neus laat zien
Amsterdam Edsel Ford, de zoon van den autofabrikant Henri Ford, bracht een bezoek aan de Fordfabrieken te Amsterdam. Voor het Amstel Hotel, v.l.n.r. G.J.J. Both (dir. Hollandsche Fordfabrieken) Edsel Ford, Sir Percival Perry en Mr. Orleans
Amsterdam Een internationale honden-show. Zorgvuldig gekamd en opgedoft wacht deze poedel zijn keurig af
Amsterdam Reliëf-foto's. De prins Hendrikkade te Amsterdam - Op den achtergrond de St. Nicolaaskerk
Amsterdam Een internationale honden-show. Een pracht exemplaar van een Skye-terrier
Amsterdam H.M. de Koningin woonde Zaterdag j.l. het internationale Concours Hippique bij in het Olympisch Stadion te Amsterdam. H.M. liet zich de leiders der verschillende landen voorstellen. Op onze foto ziet men Majoor de Laissardière (Frankrijk) de Koningin eerbiedig begroeten
Amsterdam Een internationale honden-show. Een Redlington-terrier, die wel eenige gelijkenis vertoont met een Paaschlammetje
Amsterdam Robert Glendenning, trainer en voetbaldocent. Bob Glendenning in Holland. Zijn eerste kennismaking met een vertegenwoordigende Nederlandsche ploeg, n.l. in 1923 te Amsterdam, waar met 4-1 van Zwitserland gewonnen werd. V.l.n.r. Bob Glendenning, Hans Tetzner, Sigmond, Denis, Groosjohan, Hulsman, Verlegh, de Boer, v. Son, Bul Sr., de Haas en Krom
Amsterdam Een internationale honden-show. Twee armen vol dwergpinchers
Amsterdam Een internationale honden-show. Meneer Bulldog wordt ongeduldig achter zijn tralies
Amsterdam Hollywood in het Carltonhotel, filmbal ten bate van het Bio-Vacantieoord. Overzicht tijdens het bal
Amsterdam Attentie voor den automobiel. "Morgan" exposeert op de R.A.I. kleine sportwagens op drie wielen, n.l. twee voor en één achter. De luchtgekoelde "buitenboord"-motor doet eenigszins vreemd aan
Amsterdam Amsterdam wordt een bosch rijk. Op deze kaart van het uitbreidingsplan van Amsterdam kan men zich een denkbeeld vormen van de uitgestrektheid van het bosch (het zwarte gedeelte link beneden) ten opzichte van de grootte der hoofdstad. Het omlijnde gedeelte is het Vondelpark
Amsterdam Mooi Nederland - Havengezicht te Amsterdam
Amsterdam Amsterdam wordt een bosch rijk. Hoe het bosch zal worden: doorkijk in het gedeelte, waar de rodelbaan zal worden aangelegd
Amsterdam Amsterdam wordt een bosch rijk. Het boschplan van Amsterdam. De zwarte gedeelten worden aaneengesloten bosch; boven, ten zuiden van het Nieuwe Meer de roeibaan met (rechts) den hoofdingang
Amsterdam Attentie voor den automobiel. De Rolls Royce-fabrieken volgen (ook hierin blijft de Engelschman conservatief) slechts heel langzaam de evolutie, welke de modellen hebben ondergaan. Kiekje van een "Rolls" temidden van de veel sterker gestroomlijnde broeders
Amsterdam Amsterdam wordt een bosch rijk. De finish van de roeibaan met tribune, bootenhuis en toeschouwers-plateau (rechts boven, waar later waarschijnlijk een restaurant zal worden gebouwd)
Amsterdam De schrijver van "Max Havelaar". Herinneringen aan zijn leven en zijn werk in het Multatulimuseum te Amsterdam. Eduard Douwes Dekker
Amsterdam De diamantbeurs te Amsterdam. Hoeveel zou hij wel waard zijn?
Amsterdam De diamantbeurs te Amsterdam. In de safe der Incasso-bank in de Amsterdamsche diamantbeurs
Amsterdam De diamantbeurs te Amsterdam. De veteranen der diamantbeurs probeeren 't met elkaar eens te worden
Amsterdam De diamantbeurs te Amsterdam. Bijna iedere diamanthandelaar heeft een box, waarin hij z'n edelsteenen bewaart
Amsterdam De diamantbeurs te Amsterdam. Het weegtoestel, waarmede de diamanten gewogen worden, is geheel door glas beschut
Amsterdam De diamantbeurs te Amsterdam. De grootste steenen worden behoedzaam met pincetten gehanteerd
Amsterdam De diamantbeurs te Amsterdam. Belangstellingen voor een partijtje industrie-diamanten
Amsterdam Een sport met toekomst. Te Amsterdam werd vorige week de ijshockeywedstrijd Amsterdam-Boedapest gespeeld. De Hongaren hadden zich stevig ingepakt
Amsterdam Auto's kijken u aan op de R.A.I.-Tentoonstelling. Bij de Lincoln "Zephyr" behooren de zijwanden van het motorcompartiment tot de dragende deelen van den wagenromp, zoodat de motor op de hiernaast afgebeelde wijze toegankelijk is gemaakt
Amsterdam Auto's kijken u aan op de R.A.I.-Tentoonstelling. Een vertegenwoordiger van den modernen Britschen automobielvorm: de Wolseley Super Six
Amsterdam Van Raadhuis tot Paleis. Afbeelding van de achterzijde van het stadhuis, van de Weessluis en de Bloemmarkt, thans N.Z. Voorburgwal. (Naar een oude gravure)
Amsterdam Auto's kijken u aan op de R.A.I.-Tentoonstelling. Een Duitsche attractie voor gefortuneerde sport-liefhebbers: de buitengemeen snelle Mercedes-Benz Roadster, type 500, met compressor
Amsterdam De Nederlandsche onderzeeërs O 9, 10 en 11 zijn Zaterdag in Amsterdam aangekomen. Een foto van het drietal gemeerd aan den steiger bij Van Es en van Ommeren
Amsterdam Auto's kijken u aan op de R.A.I.-Tentoonstelling. De S.S. "Jaguar", een der meest opmerkelijke scheppingen van de Engelsche industrie - met sport-motor en clubfauteuil-comfort
Amsterdam Auto's kijken u aan op de R.A.I.-Tentoonstelling. Bij de Amerikaansche Cord zijn de motorkap en de radiatormantel samengesmolten, en kunnen de koplampen in de voorspatborden worden weggedraaid
Amsterdam Tweede-klasse-voetbal in de hoofdstad. Spartaan klopte Zondag Z.V.V. met 5-1. De Zaansche doelman onderbreekt een aanval
Amsterdam Auto's kijken u aan op de R.A.I.-Tentoonstelling. Een moderne Italiaan, waarbij de afwezigheid van een koetswerk-stijl tusschen de portieren het in- en uitstappen zeer gemakkelijk maakt: de Fiat "1500"
Amsterdam Auto's kijken u aan op de R.A.I.-Tentoonstelling. De nieuwe Peugeot, type 402, met stroomlijncarrosserie, heeft een bijzondere voorgevel
Amsterdam Auto's kijken u aan op de R.A.I.-Tentoonstelling. Bagageberging achter in de zespersoons-carrosserie van de nieuwe Nash-Lafayette
Amsterdam Euwe en Aljechin wederom in de hoofdstad. Dit maal niet voor een partij schaak, doch om over een revanche-match te spreken. Onze kampioen haalde den Rus van den trein
Amsterdam De Amsterdamsche korfbalclub blauw-wit werd Zondag door een 9-3 overwinning op Olympia afdeelingskampioen
Amsterdam De Duitsche vijfmaster "Carl Vinnen" is te Amsterdam aangekomen. Het schip ligt gemeerd aan de terreinen van het N.V. Havenbedrijf "De Rietlanden", waar het beladen wordt met 2400 ton oud ijzer voor Polen
Amsterdam Op de beurs van de Dameskroniek te Amsterdam werd Zaterdagmiddag j.l. een Shirley Temple-middag gehouden. De kinderen zelf schijnen er niet veel plezier in te hebben
Amsterdam Timmer, onze Hollandsche tenniskampioen, slaagde er Zaterdag te Amsterdam in van den Engelschman Perry te winnen. Te Scheveningen heeft deze laatste revanche genomen
Amsterdam Amsterdam wordt een bosch rijk. Een overzichts-maquette van het bosch; links onderaan is de hoofdingang ontworpen, aansluitend op de roeibaan
Amsterdam Een interieur-opname van het nieuwe gebouw der firma William Koch en Co te Amsterdam, architect A.A. Kok, dat zich, hoewel met moderne middelen geconstrueerd en ingericht, voortreffelijk aanpast aan de sfeer der oude Keizersgracht
Amsterdam Fotografische rariteiten. Te Amsterdam heeft de gemeenteraad besloten tot het aanschaffen van nieuwe ladders, waardoor het schoonhouden der torens zeer vergemakkelijkt wordt
Amsterdam Een Nederlandsche filmschool. De directrice, Christine van Meeteren, controleert de stem van een der leerlingen
Amsterdam Oranjefeest op het tooneel. Het volk viert feest ter eere van de prinses in "In Holland staat een huis"; in 't midden Oscar Tourniaire als Bijltje Bitter, de orgeldraaier
Amsterdam Op de kunstijsbaan te Amsterdam worden wederom geregeld wedstrijden georganiseerd. Kiekje tijdens de match "Blauwe Zes"-Berlijn, welke door prins Bernhard werd bijgewoond
Amsterdam Zaterdag werd in het Victoriahotel te Amsterdam de laatste partij dammen tusschen Vos en Rajchenbach gespeeld. Na afloop werd de wereldkampioen door den heer v. Broek van den Nederlandschen Dambond met een krans getooid
Amsterdam Hollywood in het Carltonhotel, filmbal ten bate van het Bio-Vacantieoord. Nog een Boris Karloff op het filmbal te Amsterdam. Er waren er twee verschenen
Amsterdam Oranjefeest op het tooneel. Op het tooneel heeft de groote gebeurtenis van Nederland haar weerslag gevonden. In Amsterdam werd door de Amsterdamsche Tooneelvereeniging onder regie van Aug. Defresne "In Holland staat een huis" van Ant. V. Duinkerken en M. Nijhoff vertoond. - Een foto uit het eerste deel van het spel, waarin de prinses, vóór haar huwelijk, in een droom haar jeugd hèrbeleeft; rechts Nell Knoop, links Charl. Köhler als de prinses
Amsterdam Twee eeuwen Engelsche kunst. Het huwelijk te Kana, door Winifred Knights (1899) omstreeks 1922 geschilderd tijdens haar verblijf in de Britisch School te Rome. Verschillende van haar studiegenooten hebben voor figuren in dit schilderij geposeerd
Amsterdam Twee eeuwen Engelsche kunst. Lady Saye en Sele met haar broeder, de lateren kolonel the Hon. William Eardly, in 1787 geschilderd door Sir John Joshua Reynolds. P.R.A. (1723-1792)
Amsterdam Twee eeuwen Engelsche kunst. De Vogelverschrikker, door Stanley Spencer (1891). Voor het eerst tentoongesteld in de Royal Academy in 1935
Amsterdam Twee eeuwen Engelsche kunst. De Schotsche schilder Sir Henry Raeburn (1756-1823) schilderde dit groote doek, waarop Sir John Clerck en diens echtgenoote Rosemary Dacre voorkomen, geheel in goudbruinen toon
Amsterdam Door het verbrande dak kan men op den zolder van de derde verdieping zien, waar enkele inwoners op vreselijke wijze den dood vonden
Amsterdam Twee eeuwen Engelsche kunst. James Mc Neill Whistler (1834-1903) schilderde het protret zijner moeder omstreeks 1871 in een voorname, grijs-zwarte kleurharmonie
Amsterdam Twee eeuwen Engelsche kunst. Portret van Henry, hertog van Buccleugh en Queensberry; Door Thomas Gainsborough (1727-1788) vervaardigd omstreeks 1770. Oorspronkelijk was dit doek bestemd voor de Royal Society te Edinburg, maar het werd geweigerd omdat men den hond misplaatst vond
Amsterdam Olympische kampioenen in de hoofdstad. Kiefer, de beroemde Amerikaan, wenscht Nida Senff geluk, die op de 100 m. rugslag won en daarbij haar eigen wereldrecord egaliseerde
Amsterdam Twee eeuwen Engelsche kunst. Ellen Terry en haar zuster, door George Frederick Watts, (1817-1904). Ellen Terry (1848-1928) was een beroemde tooneelspeelster en vertolkster van Shakespeare
Amsterdam Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van den Ned. Biljartbond werd Zaterdag bij "Kras" te Amsterdam een drukbezochte receptie gehouden. Moment waarop de bekende biljartspeler Wiemers den voorzitter, jhr. Dr. J.C. Mollerus, komt gelukwenschen
Amsterdam Vrijdagnacht woedde een geweldige brand in een perceel op de Oude Zijds Achterburgwal te Amsterdam; een achttal menschen kon zich niet tijdig meer redden en kwam jammerlijk in de vlammen om. Den geheelen Zondag dromden duizenden nieuwsgierigen bijeen om een blik te kunnen werpen op de plaats des onheils
Amsterdam Hollywood in het Carltonhotel, filmbal ten bate van het Bio-Vacantieoord. Twee eerste-prijswinnaars. Charley Chaplin en Jeannette McDonald
Amsterdam Herfst in Amsterdam, naar een pastelteekening van W. v. Duyl
Amsterdam Twee eeuwen Engelsche kunst. Portret van Mrs. Williams - ook genoemd: de groote muts - door John Hoppner (1758-1810) Mrs. Williams, eens een garderobejuffrouw in het Convent Garden Theatre, werd opgevoed op kosten van Captain Williams, die later met haar trouwde
Amsterdam Twee eeuwen Engelsche kunst. Lord Willoughby de Broke en zijn gezin, naar een schilderij van J. Zoffany (1733-1810)
Amsterdam November: doodenmaand. Het grafmonument van admiraal de Ruyter in de Nieuwe Kerk te Amsterdam
Amsterdam Van Raadhuis tot Paleis. De Dam tegen het einde der negentiende eeuw
Amsterdam De Helmondsche python-collectie begint beroemd te worden. Het comité Practisch Werken te Amsterdam heeft twee der slangen gehuurd voor de tentoonstelling "Kleurenpracht" in het Vondelpark
Amsterdam Toekomstige stewardesses in opleiding. Les in 't vliegtuig
Amsterdam Toekomstige stewardesses in opleiding. Onder de motoren van een Douglas
Amsterdam Toekomstige stewardesses in opleiding. Na een vermoeienden dag gezamenlijk diner in 't hotel op Schiphol
Amsterdam De schrijver van "Max Havelaar". Herinneringen aan zijn leven en zijn werk in het Multatulimuseum te Amsterdam. De officieele acte, waardoor het kopijrecht van de "Max Havelaar" aan mr. V. Lennep werd overgedragen
Amsterdam Toekomstige stewardesses in opleiding. De dames worden op Schiphol rondgeleid
Amsterdam Toekomstige stewardesses in opleiding. Op den verkeerstoren van Schiphol
Amsterdam Westelijke voetbalkampioen in de hoofdstad in actie. Zondag werd Ajax op eigen terrein met 1-4 door Feijenoord geklopt. Moment voor het Feijenoord-doel
Amsterdam Ajax met 1-4 door Feijenoord geklopt. Nog een kiekje uit deze ontmoeting. Aanval op het doel van Ajax
Amsterdam Een belangrijke match in de hoofdstad. Blauw-Wit klopte Zondag D.F.C. met 2-1. Een hoekschop op het Dordtsche doel
Amsterdam Huldiging van onze Olympische zwemkampioenen in het A.M.J.V.-gebouw te Amsterdam. V.l.n.r. de dames Willy den Ouden, Nida Senff en Rie Mastenbroek
Amsterdam De schrijver van "Max Havelaar". Herinneringen aan zijn leven en zijn werk in het Multatulimuseum te Amsterdam. De sofa, waarop Multatuli gestorven is
Amsterdam In "Bellevue" te Amsterdam werden de bokswedstrijden om het kampioenschap van Nederland gehouden. Kiekje uit de finale lichtgewicht. Rechts: Kneppers (A'dam), links Candel (Den Haag)
Amsterdam Een tenniswedstrijd Amsterdam-Den Haag in de Apollohal te Amsterdam. V.l.n.r Hughen en Leembrugge (A'dam) tegen Knottenbelt en Heynen (Haag) in actie
Amsterdam Reuzen onzer dagen. De reuzen-kangoeroe uit Artis
Amsterdam Toekomstige stewardesses in opleiding. De toekomstige air-hostesses krijgen onderricht van den heer de Wit, chef van de afdeeling passage
Amsterdam De Hongaarsche kampioenen tafeltennis Barna en Syabados hebben Zaterdagavond in het A.M.V.J.-gebouw te Amsterdam een demonstratie gegeven, waarvoor grote belangstelling bestond
Amsterdam De schrijver van "Max Havelaar". Herinneringen aan zijn leven en zijn werk in het Multatulimuseum te Amsterdam. De pijpen van Multatuli
Amsterdam Toekomstige stewardesses in opleiding. De heer Tax, propaganda-chef van Schiphol, leidt de dames rond
Amsterdam Van Raadhuis tot Paleis. Gezicht op het stadhuis en den Dam. Op den achtergrond de Nieuwe Kerk, de Waag, de Papenbrug en de Oude Kerksstoren. (Naar een oude gravure)
Amsterdam Een Nederlandsche filmschool. Hans van Meerten repeteert een scène
Amsterdam Reuzen onzer dagen. De vogeletende spin uit Artis te Amsterdam
Amsterdam Wijze uilen. Want onze oogen verdragen geen daglicht
Amsterdam Wijze uilen. De president, met bef en uilebril
Amsterdam De Ajaxploeg, welke Zondag door het winnen van den beslissenden kamp tegen H.B.S. den kampioenstitel van afd. I behaalde
Amsterdam Wijze uilen. Stichtte de raads- en studiezalen …
Amsterdam Wijze uilen. Mijn vrouw is een tircomaansche, spreekt geen woord Hollandsch
Amsterdam Te Amsterdam heeft Zondagavond Tine Wagner het wereldrecord 500 M. vrije slag voor dames verbeterd met niet minder dan 4 seconden. Foto van de jeugdige nieuwe wereldkampioene
Amsterdam Een Zweedsche vliegboot moest vorige week een noodlanding maken op de Nieuwemeer achter de roeibaan bij Amsterdam
Amsterdam Wijze uilen. Zoo zitten wij in de rechtszaal, in plechtige bijeenkomst
Amsterdam De roeiwedstrijden achten om het kampioenschap van de Amstel. Nereus, de winnaar van de eerste divisie
Amsterdam Van Raadhuis tot Paleis. 't Stadhuis van Amsterdam, gezien van den kant der Nieuwe Kerk (naar een zeventiende eeuwse gravure)
Amsterdam De dames floretkampioenschappen van Nederland te Amsterdam. De kampioene, mej. v.d. Klaauw (en face) in haar partij tegen mej. V.d. Sloot
Amsterdam Spelmoment uit den ijshockeywedstrijd Blauwe Zes-Japan. De Hollandsche keeper werkt de schijf weg
Amsterdam Te Amsterdam speelde Zondag de nationale ijshockey-ploeg van Japan tegen de Blauwe Zes en won met 4-3. De beide ploegen: rechts de Japanners
Amsterdam Staal boven water. Gezicht vanaf de brug op het Noordzeekanaal in de richting Amsterdam; links op den achtergrond de uitmonding van de Zaan
Amsterdam Staal boven water. 't Machtig drijfwerk van de draaibrug wordt gesmeerd
Amsterdam Hoe leert een kellner serveeren. De leeraar serveert een gast. Z'n verrichtingen worden door de leerlingen nauwkeurig gadegeslagen en zoo goed mogelijk geïmiteerd
Amsterdam Zaterdagavond heeft er een brand gewoed aan boord van het Engelsche s.s. "Baron Wemyss", gemeerd aan de Borneokade te Amsterdam. De drijvende spuit "Jason" verleende assistentie
Amsterdam De Amsterdamsche Jeugdluchtvaart-Club hield aan de Stationkade een demonstratie met vliegtuigmodellen. Eenige jongens laten hun modellen op
Amsterdam Hoe leert een kellner serveeren. Kunt u ook zooveel wijnglazen tegelijk hanteeren?
Amsterdam Staal boven water. De wielen der draaibrug op den middenpijler
Amsterdam Nederlandsche kolonisatie in Brazilië. 1636-1936. Graaf Johan Maurits van Nassau. Het vroegere kantoor der West-Indische Compagnie, aan de Haarlemmerstraat te Amsterdam, thans het Luthersche weeshuis
Amsterdam Een Nederlandsche filmschool. Een der leerlingen spreekt voor de microfoon. De weergave van haar stem wordt in een ander vertrek gecontroleerd
Amsterdam Staal boven water. De Hembrug is een spoorbrug
Amsterdam Een Nederlandsche filmschool. Hans van Meerten vindt een aandachtig gehoor
Amsterdam Staal boven water. De Hembrug, een stalen weg van ongeveer 260 M. boven het Noordzeekanaal (De huizen links verdwijnen ten behoeve van de verbreeding van het kanaal en de tweede doorvaart van 55 M.; zie tekst)
Amsterdam Staal boven water. Gezicht op de brug in de richting van Zaandam vanaf het middenstuk van het draaibaar gedeelte
Amsterdam H.K.H. Prinses Juliana woonde den kerkdienst bij, welke ieder jaar voor het vertrek van het hospitaal-kerkschip "De Hoop" uit Amsterdam aan boord gehouden wordt. Na afloop werd H.K.H. door den heer H. de Booij, vice-voorzitter rondgeleid
Amsterdam Te Amsterdam werd Zondag de kampioenwedstrijd Ajax-Be Quick gespeeld, welken de gastheeren met 3-1 wonnen. De Groningsche verdediging in actie
Amsterdam H.M. de Koningin en H.K.H. Prinses Juliana brachten Zondag een bezoek aan het Koloniaal Instituut te Amsterdam. De vorstinnen bij het verlaten van het gebouw. Rechts burgemeester de Vlugt
Amsterdam Melchior d' Hondecoeter. De vogelschilderij bijgenaamd "Het veertje" naar op het water drijvende donsje. Eveneens uit het Rijksmuseum
Amsterdam De hockey-dag te Amsterdam moest reeds in de ochtenduren wegens den hevigen regenval worden afgelast. De nationale doelman De Looper was op het ergste voorbereid
Amsterdam Melchior d' Hondecoeter. De z.g. Menagerie, uit het Rijksmuseum te Amsterdam
Amsterdam Van Raadhuis tot Paleis. Het oude stadhuis, met omgeving, nadat de torenspits in 1615 was bezweken
Amsterdam Een auto, waarin zeven personen gezeten waren, is Zaterdagmiddag in de Keulsche Vaart nabij Amsterdam gereden. De heer J. de Jong - op onze foto naar het water wijzend - wist drie der inzittenden met gevaar voor eigen leven te redden. De anderen slaagden er in zelf op 't droge te komen
Andermatt Als de winter komt. Waar zullen we skiloopen? Een wintersch kiekje uit Andermatt tijdens een belangrijken skidag
Andorra De Dwergstaat in de Bergen. Het parlement van Andorra vergadert: de vierentwintig leden van den Algemeenen Raad komen elke paar maanden bijeen onder voorzitterschap van president Pere Torres (aan den linkschen tafelhoek), een eenvoudigen boer uit het dorp Encamp. Secretaris of gedelegeerde is de heer Riberayqua, naast den president aan den tafel gezeten. Dit is de zitting, waarin beslist werd omtrent de overname der posterijen door Spanje
Andorra De Dwergstaat in de Bergen. Het regeeringsgebouw van Andorra, tevens paleis van justitie en school, dat sedert het stichtingsjaar 1588 in zijn oorspronkelijken toestand is gebleven
Andorra De Dwergstaat in de Bergen. Op het marktplein van Andorra staan de beide postkantoren: links het Fransche, rechts 't Spaansche. Sedert kort wordt echter de Andorreesche post uitsluitend door 't Spaansche kantoor behandeld
Andorra De Dwergstaat in de Bergen. De geheele gewapende macht van Andorra bestaat uit zeven politie-agenten, den commandant inbegrepen. Tijdens de stemrecht-onlusten moesten de Fransche soldaten te hulp geroepen worden. - Overigens hebben alle mannen van 16 tot 60 jaar den plicht, voor wapenen en oefening zelf te zorgen
Andorra De Dwergstaat in de Bergen. Revolutie met den huissleutel! - De Andorreesche jeugd sloot de regeering met dezen sleutel eenvoudig op tijdens een vergadering, nu ruim twee jaar geleden, tot het algemeene stemrecht was toegezegd
Andorra Het kleine staatje Andorra tusschen Frankrijk en Spanje heeft reeds meer dan 1100 jaar z'n onafhankelijkheid behouden. Dat 't er in Andorra gemoedelijk toe gaat, bewijst wel nevenstaand prentje. Omdat het in de bergen zoo dikwijls regent, mogen de schildwachten zich verschuilen onder parapluies
Andorra De Dwergstaat in de Bergen. Het geheime archief van Andorra kan slechts geopend worden met zes verschillende sleutels, die bewaard worden door zes raadsleden uit verschillende dorpen van Andorra
Andorra De Dwergstaat in de Bergen. De hoofdstad van Andorra, het Pyreneeëndorp Andorra-la-Vieja, waar sedert eeuwen het leven en de gewoonten evenmin als de huizen veranderd zijn
Andover Het stadje Andover (Engeland) heeft een nieuw museum gekregen. Een der meest interessante stukken uit deze verzameling is de mantel van Nelson, waarin hij gewikkeld werd, na bij den zeeslag te Trafalgar zwaar te zijn gewond
Anna Jacobapolder Te Anna Jacoba viert het echtpaar Verstrate-Westdorpe zijn gouden huwelijksjubilé 1
Anna Jacobapolder Te Anna Jacoba viert het echtpaar Verstrate-Westdorpe zijn gouden huwelijksjubilé 2
Antwerpen Pater Damiaan in Vlaanderen terug. De Hulde van Antwerpen. Achter den lijkwagen stapte de familie van pater Damiaan, menschen uit Tremeloo, het geboorteplaatsje van den grooten missionaris
Antwerpen Pater Damiaan in Vlaanderen terug. De Hulde van Antwerpen. Koning Leopold groet het stoffelijk overschot van Pater Damiaan - de hulde van een vorst aan zijn onderdaan
Antwerpen De sleepers, de zwoegers der Vlaamsche rivieren. Een aan den voorkant, een aan den achterkant - op deze manier komt er wel schot in
Antwerpen De sappige appelsien …. Zij komt uit verre streken. Aankomst van een appelsienschip in de haven van Antwerpen: de dokkers dragen de zware kisten tot onder de hangars. Een typisch Antwerpsch havenbeeld
Antwerpen Pater Damiaan in Vlaanderen terug. De Hulde van Antwerpen. De "Mercator" heeft vóór Vlissingen het anker gelicht en zet nu, met zijn schoone vracht, koers naar het wachtende Antwerpen
Antwerpen Pater Damiaan in Vlaanderen terug. De Hulde van Antwerpen. Koning Leopold, burgemeester Huysmans en de bisschoppen van België met den aartsbischop van Mechelen aan het hoofd, bij de aankomst van het stoffelijk overschot onder de afdaken der haven
Antwerpen Pater Damiaan in Vlaanderen terug. De Hulde van Antwerpen. Men gaat de kist onder afdak 21, vóór de tribune opstellen
Antwerpen Z.M. koning Leopold begroet het stoffelijk overschot van pater Damiaan
Antwerpen Pater Damiaan in Vlaanderen terug. De Hulde van Antwerpen. De kostbare kist met het stoffelijk overschot door acht kadetten op de schouders getorscht, wordt van boord van de "Mercator" gedragen, tot op de kaai, waar de kerkelijke hoogwaardigheidsbekleeders, met den Kardinaal aan het hoofd ter verwelkoming gereed staan
Antwerpen Pater Damiaan in Vlaanderen terug. De Hulde van Antwerpen. De zilveren lijkwagen, door zes nobele paarden getrokken op weg naar de kathedraal, omringd door de Paters Picpussen tot wier orde de held van Molokaï hoorde
Antwerpen De sleepers, de zwoegers der Vlaamsche rivieren. Zie, hoe zij met vereende krachten dit logge lichaam in de vaart trachten te brengen
Antwerpen Zondag arriveerde te Antwerpen het Belgische stoomschip "Mercator" met het stoffelijk overschot aan boord van pater Damiaan, die zijn leven gewijd heeft aan de verpleging van de melaatschen op het eiland Molokai (Hawaï). Hij vertoefde zestien jaar onder de melaatschen en werd ten slotte zelf door de verschrikkelijke ziekte aangetast. Op grootsche wijze werd het stoffelijk overschot op vaderlandschen bodem ingehaald
Antwerpen De sleepers, de zwoegers der Vlaamsche rivieren. De sleperkens in groot getal, aan de kade te Antwerpen
Antwerpen In de Antwerpsche zesdaagsche startte Pijnenburg met zijn nieuwen koppelgenoot Slaats. Foto van de nieuwe combinatie
Antwerpen Pater Damiaan in Vlaanderen terug. De Hulde van Antwerpen. De Absoute wordt gezongen in de O.L. Vrouw-kathedraal. Men bemerkt den aartsbisschop van Mechelen, gezeten vóór de imponeerenden katafalk
Apeldoorn Huldebetuiging aan prinses Juliana en prins Bernhard op het Loo. Tijdens het defilé der boerenwagens
Apeldoorn De hertog van Kent, een broer van den Engelschen koning, die naar ons land was gekomen om de tentoonstelling van Engelsche kunst te openen in het Stedelijk Museum te Amsterdam, bracht Zaterdag een bezoek aan H.M. de Koningin en H.K.H. Prinses Juliana op het Loo. Een foto van de koninklijke familie en haar gast
Arnemuiden De Zeeuwsche visscherij. In Arnemuiden komen de kinderen garnalen halen voor de pellerij thuis, waarmee nog iets kan worden verdiend
Arnemuiden Geborgen voor de westerstormen. Het is de tijd van de westerstormen, die op onze kust en in de Zeeuwsche zeegaten zoo geducht kunnen huishouden. En al is geen Zeeuwsche visscher voor een klein gerucht vervaard - wie de kans ziet, nog tijdig binnen te loopen, laat die niet graag onbenut. Dan vullen zich de Zeeuwsche visschershavens met de voor 't ruwe weer beschutting zoekende schuiten. En de Arnemuidensche haven biedt dan een levendig beeld met de vele rijen masten, zeilen en wanten
Arnemuiden Als de versche aanvoer binnenkomt, gaat 't levendig toe aan de vischafslag van Arnemuiden
Arnemuiden 'n Nacht op de Wielingen. Met de Arn. 13 ter garnalenvangst. De garnalenvloot in de Vlissingsche haven
Arnemuiden 'n Nacht op de Wielingen. Met de Arn. 13 ter garnalenvangst. Het eerste zeven, waarbij de zeesterren, krabben en dergelijke achterblijven, terwijls de garnalen zich onder de manden ophoogen
Arnemuiden 'n Nacht op de Wielingen. Met de Arn. 13 ter garnalenvangst. In de Wielingen. De eerste haal bracht 'n net vol garnalen, flink doorspekt met zeesterren, botjes en scholletjes naar boven
Arnemuiden 'n Nacht op de Wielingen. Met de Arn. 13 ter garnalenvangst. De garnalen worden door de exportvisschers reeds aan boord gekookt
Arnemuiden 'n Nacht op de Wielingen. Met de Arn. 13 ter garnalenvangst. Oude Jaap bleek een niet ongezelige knaap om "mee uit visschen te gaan". Hij toont ons een formidabele krab, die uit het net te voorschijn kwam
Arnemuiden 'n Nacht op de Wielingen. Met de Arn. 13 ter garnalenvangst. Het wannen. De schipper zeeft de garnalen, waarbij de kleine door de mazen weer in zee vallen en de groote overblijven
Arnemuiden Door Zeeuwsche polders en dorpen. Wie wil zich niet laten overzetten door dezen vriendelijken veerbaas van Arnemuiden
Arnemuiden Door Zeeuwsche polders en dorpen. Onder den Arnemuidschen molen
Arnemuiden De Arnemuidensche vrouwtjes trekken er op uit, om haar visch aan den man te brengen. De overtocht met het pontje
Arnemuiden Door Zeeuwsche polders en dorpen. De oude garde van Arnemuiden …
Arnemuiden De Arnemuidsche visschers bespreken de slechte uitkomsten bij de garnalenvisscherij: verschillende collega's gaan hun geluk thans beproeven in 't Noorden en de vangst verzenden van den Hoek van Holland
Arnhem Door de Arnhemsche athletiekclub U.D.I. werd ter gelegenheid van haar 40-jarig bestaan een veldloop uitgeschreven. De deelnemers der C-klasse voor een hindernis
Arnhem Naar het openluchtmuseum te Arnhem. Interieur van een oud molengebouw
Arnhem Naar het openluchtmuseum te Arnhem. Een hoek van een "los-hoes" met de stookplaats in het midden. Rechts opklapbare tafel en dichte houten kinderstoel
Arnhem Naar het openluchtmuseum te Arnhem. Een oude drukkerij met papiermolens en pers
Arnhem Naar het openluchtmuseum te Arnhem. Het eenige op het eiland Marken overgebleven rookhuis kreeg een plaats in het Openluchtmuseum
Arnhem Naar het openluchtmuseum te Arnhem. Interieur van het "los-hoes". - Zooals op onze foto nog even zichtbaar is (l.o.) gaat de leemen dorschvloer zonder verdere afscheiding dan enkele grootere keien over in den hobbeligen woningvloer van veldkeitjes
Arnhem Naar het openluchtmuseum te Arnhem. Het gezellige ouderwetsche interieur van het Marker rookhuis, dat te zien is in het Openluchtmuseum te Arnhem
Arnhem Op de werf der Arnhemsche stoomsleephelling te Arnhem wordt het instructievaartuig Prinses Juliana vergroot. Het schip werd dartoe doormidden gesneden, waarna de helften van elkaar werden getrokken
Arnhem Op het vliegveld Terlet bij Arnhem werden vorige week demonstraties in het zweefvliegen gehouden. Een der deelnemers wordt aan het toestel vastgegespt
Arosa Toeristenleven in Zwitserland. Ski-jöring in Arosa. Bij zo'n tochtje achter een dravend paard moet men stevig in z'n schoenen staan
Arran Het ss. "Queen Mary" op een proeftocht nabij Arran (Schotland). De zeereus behaalde een snelheid van 33 knoopen (61 K.M. per uur).
Athene De Olympische Spelen. Voorheen en thans. De officieele tribune in 1896 te Athene, waar het koninklijke hof vertegenwoordigd was. De kleedij der aanwezigen herinnert aan de negentiger jaren
Athene De Olympische Spelen. Voorheen en thans. Uit de geschiedenis der Olympische Spelen. De eindspurt van den Marathonloop in het Olympische Stadion te Athene in 1896
Athene De Olympische Spelen. Voorheen en thans. Nog een triomphator uit 1896. De Amerikaan Curtis won de 110 m. horden in 17,6 sec.; destijds een prestatie, welke niet benaderd werd
Athene De Olympische Spelen. Voorheen en thans. Amerika was reeds in 1896 troef. Winnaar hoog- en verspringen werd Clark, die destijds zijn concurrenten ver de baas bleef
Athene De Olympische Spelen. Voorheen en thans. Baron Pierre de Coubertin, de grondlegger der moderne Olympische Spelen
Athene De Olympische Spelen. Voorheen en thans. De Griek Louis in 1896, toen hij den Marathonloop won
Athene De Olympische Spelen. Voorheen en thans. Zóó startte men in 1896 te Athene voor het nummer 100 m. hardloopen
Atlanta Een van de langste mannen ter wereld, een zekere Henry Mullins te Atlanta in den staat Georgia (Ver. St.) is dezer dagen in het huwelijk getreden. Na de plechtigheid poseerde hij met z'n vrouw voor de camera. Mijnheer en mevrouw Mullins zijn beiden 22 jaar oud
Augsburg Een stoel van 400.000 gulden. De geheel uit staal-ijzer gesmede zetel, in 1577 door de inwoners der stad Augsburg aan keizer Rudolf II van Duitschland ten geschenke gegeven
Augsburg Een stoel van 400.000 gulden. Ook de achterkant van den zetel is tot in details bewerkt
Augsburg Een stoel van 400.000 gulden. Het onderstel, waarvoor de ontwerper een prachtige oplossing heeft gevonden
Augsburg Een stoel van 400.000 gulden. De voorkant van de hooge rug-leuning met voorstellingen uit de Romeinsche tijd. De benedenfries stelt een soort triomftocht voor, zooals men die vooral in de veertiende en de vijftiende eeuw placht uit te beelden
Australië Is u ook verzamelaar? Deze baal touw, die 25 mijl lang is en 150 Engelsche ponden weegt, is, bij stukjes en beetjes verzameld, in het bezit gekomen van een ouden postbesteller uit Australië, die er wat trotsch op gaat
Australië Mr. Cann, een Australiër, gaat met giftige slangen om als waren 't onschuldige katjes. Ze laten een poos gedwee met zich sollen, doch plotseling komt hun ware aard dan naar boven en onthalen ze hem op een paar felle beten. Mr. Cann heeft echter reeds zooveel injecties tegen slangengif gehad, dat de venijnigste beten geen uitwerking meer op hem hebben
Axel De Axelsche feesten. Feestelijk is te Axel het feit gevierd, dat prins Maurits 350 jaar geleden zijn intree aldaar hield. Van 28 Aug. tot 5 Sept. werden feesten georganiseerd, waarvan het hoogtepunt werd bereikt op Woensdag 2 Sept. met den historische optocht, voorstellend: den intocht van prins Maurits met gevolg te Axel in 1586. Officieele autoriteiten, w.o. de Commissaris der Koningin met echtgenoote en de leden van Gedeputeerde Staten Mr. Dieleman en van Rompu, luisterden 't feest met hun aanwezigheid op
Axel De Axelsche feesten. Een feestelijk versierde praalwagen, waarvan hier een detail, besloot den schitterenden optocht
Axel Het water, dat langzamerhand den in aanbouw zijnden watertoren van Axel bedreigde, levert thans een mooie baan voor de schaatsenrijders
Axel De nieuwe watertoren te Axel nadert de voltooiing, al is de levering van water en wel speciaal de prijs nog niet in kannen en kruiken
Axel De Axelsche feesten. Het Axelsche volk van 350 jaar terug
Axel De Zeeuwsch-Vlaamsche Waterleiding. De bouw van den watertoren te Axel vlot goed
Axel De Axelsche feesten. De stoet met kijgers te paard trekt door de straten van Axel
Axel De Zeeuwsch-Vlaamsche Waterleiding. Ondanks de oppositie, die in Axel tegen de waterleiding nog blijft heerschen, gaat aldaar de aanleg der hoofdleidingen zijn gang en nadert men daarmee geleidelijk de voltooiing
Axel De Axelsche feesten. Het gevolg van den prins trekt door de oude Landpoort
Axel De Axelsche feesten. Prins Maurits worden bij den intocht de sleutels der stad overhandigd
Baarland In het hartje van Zuid-Beveland. Als de hooioogst binnenkomt in Baarland
Baarland Bessen-oogst. Jelui hebben toch niet te veel blaren meegeplukt? (Baarland)
Baarland De Zeeuwsche dorpen door. Struisvogelpolitiek in 't Zuid-Bevelandsche Baarland
Baarland In Baarland heeft men niet veel last van het doorgaand verkeer, en de schooljeugd heeft de hele straat voor zich
Baarn Hollandsch landschapsschoon - Eemdijk bij Baarn
Bali De belevenissen van een Amerikaan op Bali. Een der houten maskers welke bij ceremonieele dansen gebruikt worden
Bali In aanbidding voor de goden neergeknield
Bali De belevenissen van een Amerikaan op Bali. De oude gamelang-speler
Bali De belevenissen van een Amerikaan op Bali. Een glimlach uit Bali
Bali De belevenissen van een Amerikaan op Bali. Balineesch danseresje in kostbare kleedij
Bali De belevenissen van een Amerikaan op Bali. Een tempeldans in de open lucht. Op den voorgrond het orkest - links eenige fotografeerende toeristen
Bali De belevenissen van een Amerikaan op Bali. Een rijstveld op Bali
Bali De belevenissen van een Amerikaan op Bali. Drukte op de pottenmarkt te Den Pasar
Bandung Het bandoengsche viertal, v.l.n.r. Portier, Visser, Treffers en Stam, dat d.d. 9 Februari te Bandoeng zoowel het Indisch als het Nederlandsch record op de vier x 100 M. vrije slag verbeterde. Tijd 4 min. 14.8 sec. Oud Nederlandsch record 4 min. 17 sec.
Barcelona Barcelona, de stad die niet slaapt. Op primitieve estrades in de openlucht neemt de Sardanakapel plaats om tot aan den morgenschemer de dansers aan te vuren
Barcelona Barcelona, de stad die niet slaapt. En evenals in de groote amusementsgelegenheden duurt ook in de bodega der arbeiders het bedrijf tot in den morgen
Barcelona Barcelona, de stad die niet slaapt. De Sardana, de aloude Catelaansche volksdans, brengt op straten en pleinen luidruchtig en vroolijk beweeg van jong en oud
Barcelona Barcelona, de stad die niet slaapt. Zooals de grooten zongen, pijpen de jongen - en tot lang na middernacht dartelt ook de jeugd nog door Barcelona's straten
Barcelona Barcelona, de stad die niet slaapt. Van tien uur 's avonds af zorgen de publieke diensten van Barcelona voor de noodige stemming door feestelijke verlichting en geïllumineerde fonteinen
Barcelona Barcelona, de stad die niet slaapt. Het braadspit van den restaurant-keuken werkt heel de nacht in vol bedrijf
Barcelona Barcelona, de stad die niet slaapt. En als u 's morgens vroeg het sleutelgat niet meer vinden kunt - u klapt maar in de handen en er treedt een Serenos, een nacht-agent, te voorschijnt, naar oud gebruik nog uitgerust met lantaarn en hellebaard-achtige stok, maar ook met een sleutelbos, en hij opent discreet voor u de deur
Barcelona De burgeroorlog in Spanje. Een foto van de straatgevechten te Barcelona. Een burger die door de regeering gewapend is, heeft zich verdekt opgesteld
Barcelona De burgeroorlog in Spanje. Paarden gedood door artillerievuur in de straten van Barcelona
Barcelona Barcelona, de stad die niet slaapt. Het café Español, dat een hele straat in beslag neemt, biedt vierduizend zitplaatsen op de terrassen en evenveel in zijn interieur
Basel Door 't Vlaamsche land. Het schoone land van Basel
Batavia De vischmarkt van Batavia. Bedrijvigheid op den Pasar-Ikan. In onderhandeling over een zootje: de keuze wordt bepaald. Nu komt het dingen aan de beurt
Batavia De Kali. Oude huisjes langs de kali in de benedenstad Batavia
Batavia De vischmarkt van Batavia. Bedrijvigheid op den Pasar-Ikan. Een koop zeebrasem: de alleen door de inlanders gegeten vischsoort
Batavia Indische prenten. Het hart van Batavia
Batavia De vischmarkt van Batavia. Bedrijvigheid op den Pasar-Ikan. Een Maleische visschersboot, de haven binnenzeilend
Batavia De vischmarkt van Batavia. Bedrijvigheid op den Pasar-Ikan. Netten boeten op den Pasar-Ikan, de vischmarkt van Batavia
Batavia De vischmarkt van Batavia. Bedrijvigheid op den Pasar-Ikan. Een hoekje in de visschershaven van Batavia. Op den voorgrond een badende visscher; daarachter: inlandsche vrouwen bezig met de wasch
Batavia Het vergaan van het s.s. "Van der Wijck" in Ned.-Indië. De heer Schoevers, directeur van de Algemeene Volkscredietbank, die eveneens gered werd, bij zijn aankomst te Batavia
Batavia Indische prenten. Boegineesche bouwval bij Batavia
Batavia De vischmarkt van Batavia. Bedrijvigheid op den Pasar-Ikan. Een vijf meter lange zwaardvisch, met een harpoen tusschen de oogen getroffen. De wond is nog duidelijk zichtbaar
Batavia De vischmarkt van Batavia. Bedrijvigheid op den Pasar-Ikan. De zoo juist binnengekomen visch wordt nog eens nagespoeld
Batavia De vischmarkt van Batavia. Bedrijvigheid op den Pasar-Ikan. Het type van een Madoereeschen visscher
Batavia De vischmarkt van Batavia. Bedrijvigheid op den Pasar-Ikan. Een prachtig versierde boeg van een Madoereesche visschersprauw
Batavia De eerste receptie van den nieuwen gouverneur-generaal te Batavia. De landvoogd in gesprek met den legercommandant, luit.-generaal Boerstra
Batavia Te Batavia en omstreken werd dit jaar voor 't eerst een vierdaagsche lange afstands-marsch gehouden. De verkeerspolitie van Batavia op stap
Bath Zuid-Bevelands Oosthoek. De buurtjes babbelen in de zonnige dorpsstraat van Bath
Bayonne La Argentina, een der meest beroemde danseressen van dezen tijd, die ook in Nederland herhaaldelijk met groot succes is opgetreden, overleed plotseling te Bayonne (Frankrijk) aan een hartverlamming
Beieren In de Beiersche Alpen
Beieren Tatoe-tata! Daar is de Diligence. Het teleurstellende bewijs, dat de brievenbusen aan de trams in de groote steden helemaal geen modern nieuwtje zijn, want aan de oude diligence zitten ze ook
Beieren Tatoe-tata! Daar is de Diligence. Tijdens de 10 K.M. lange reis van Holzkirchen naar Dietramszwell. De oude postkoets kan hoogstens vier passagiers meenemen
Beieren Tatoe-tata! Daar is de Diligence. De postiljon in volledig ambtsgewaad: Hooge hoed, blauwe rok, witte broek, hooge laarzen en de trots van alle postiljons, de hoorn
Beieren Tatoe-tata! Daar is de Diligence. De kaartjes moeten aan het loket van het postkantoor worden genomen, opdat de postiljon op z'n gevaarlijken tocht geen geld bij zich behoeft te dragen
Beieren Tatoe-tata! Daar is de Diligence. De passagiers zijn even romatisch en onmodern als het verkeersmiddel, waarvan zij zich bedienen
Beieren Tatoe-tata! Daar is de Diligence. Op 'n gemoedelijk drafje gaat het door de prachtige bosschen van Beieren
Beieren Tatoe-tata! Daar is de Diligence. Bergop in het Beiersche hoogland
Beieren Tatoe-tata! Daar is de Diligence. Uit een schimmenspel of een poppenkast? Neen, uit de werkelijkheid
Beieren De middernachtskoning. De Sprookjeskasteelen van Ludwig II van Beieren (1845-1886). Ludwig II van Beieren (25 Aug. 1845 - 13 Juni 1886), de bouwheer van de sprookjeskasteelen Linderhof, Neuschwanstein en Herrenchiemsee. Naar een jeugdportret.
Beieren De middernachtskoning. De Sprookjeskasteelen van Ludwig II van Beieren (1845-1886). De rijk geornamenteerde "Sängersaal". Op de muurschildering rechts ziet men een tafereel uit Wagner's Parsifal: het bezoek van Parsifal bij den kluizenaar Trevezent
Beieren De middernachtskoning. De Sprookjeskasteelen van Ludwig II van Beieren (1845-1886). Prins-regent Luitpold van Beieren, oom van Ludwig II, die 10 Juni 1886, enkele dagen voor den dood van zijn krankzinnig verklaarden neef, het regentschap op zich nam, en die 12 Dec. 1912 te München, na een zegenrijk bestuur, op 85-jarigen leeftijd overleed
Belfast Een café-houder in het Iersche stadje Belfast bezit een rariteitenkabinet, dat door pofklanten bij elkaar gebracht is. Bezoekers die hun consumpties niet betalen kunnen, moeten een of ander merkwaardig voorwerp tot pand geven. Wanneer ze dit na een bepaalden tijd niet komen inlossen, worden deze curiositeiten in de gelagkamer gehangen, ter waarschuwing aan andere pofklanten
Belgrado Zuid-Slavië en zijn volk. Het stadspark "Kalemegdan" te Belgrado
Belgrado Zuid-Slavië en zijn volk. De universiteit van Belgrado (links); op den achtergrond 't beursgebouw
Belgrado Milorad Raitchesvitch uit Belgrado wordt door de Amerikanen de koning der autogrammenverzamelaars genoemd. Hij is wereldreiziger van beroep en spreekt niet minder dan 15 talen. Z'n verzameling handteekeningen van koningen en staatshoofden is beroemd - van Amerikaansche zijde heeft men er reeds 50.000 dollars voor geboden. Hij loopt z'n kostbare collectie later aan het nationale museum te Belgrado cadeau te doen
Bergen Regen, regen, regen. Drie parapluiefabrieken in één stad en parapluiebakken met afvoerpijpen. De meest noodzakelijke kleedingstukken in Bergen
Bergen Regen, regen, regen. Drie parapluiefabrieken in één stad en parapluiebakken met afvoerpijpen. De meisjes van Bergen, waar het altijd regent
Bergen Regen, regen, regen. Drie parapluiefabrieken in één stad en parapluiebakken met afvoerpijpen. Ook paarden krijgen soms 'n parapluie boven hun kop
Bergen Regen, regen, regen. Drie parapluiefabrieken in één stad en parapluiebakken met afvoerpijpen. Fotografen, die hun lens droog willen houden, moeten in Bergen dikwijls vanachter de beschuttende ruiten hun opnamen maken
Bergen Regen, regen, regen. Drie parapluiefabrieken in één stad en parapluiebakken met afvoerpijpen. In café's kunnen de haastige klanten met hun natte jas in kleine boxen plaatsnemen, zoodat de een den ander niet hindert
Bergen Regen, regen, regen. Drie parapluiefabrieken in één stad en parapluiebakken met afvoerpijpen. Visschers die hun eigen vangst ter markt brengen, kunnen hun regenuitrusting niet aan boord laten; aan land is het even nat als op zee
Bergen op Zoom Te Bergen op Zoom werden niet minder dan 22 reserve-officieren van het 14de Regiment Infanterie beëedigd. Overste J. Bruins (links) neemt den eed af
Berlijn Een volk zingt, een volk spreekt. Van een zeer bijzonder museum. Een wasrol, waarop een dans uit Vuurland is opgenomen, wordt op het apparaat gezet om te worden afgedraaid
Berlijn Een volk zingt, een volk spreekt. Van een zeer bijzonder museum. Pijnlijke ordening brengt klaarheid in het stemmengewirwar der volken. Elke huls wordt zorgvuldig genummerd en gecatalogiseerd
Berlijn Een volk zingt, een volk spreekt. Van een zeer bijzonder museum. De gecatalogiseerde, in Europeesch notenschrift gedrukte muziek, waarvan de gramofoon-rollen elders zijn ondergebracht. Hoe groot deze collectie zijn moet, blijkt wel uit het feit, dat we hier alleen de letter A bijeengebracht zien
Berlijn Een volk zingt, een volk spreekt. Van een zeer bijzonder museum. De woestijnbewoner uit Arabië?
Berlijn Een volk zingt, een volk spreekt. Van een zeer bijzonder museum. De bewoner der Papoea-eilanden?
Berlijn Een volk zingt, een volk spreekt. Van een zeer bijzonder museum. Het Japansche meisje?
Berlijn Een volk zingt, een volk spreekt. Van een zeer bijzonder museum. In de hier afgebeelde doos bevindt zich de wasrol, waarop de trommelsignalen der Togo-negers zijn vastgelegd
Berlijn Een volk zingt, een volk spreekt. Van een zeer bijzonder museum. Het overdragen - met behulp van den tonometer welke een normale octaaf in 1200 tusschentonen verdeelt - van exotische muziek in Europeesch notenschrift
Berlijn Te Berlijn wordt momenteel een internationale kookkunsttentoonstelling gehouden. Het publiek bewondert de meesterstukken der Duitsche keuken
Berlijn Een kinderhotel. Een uurtje muziek voor de hotelgasten
Berlijn De Olympische Spelen in woord en beeld. De Duitsche hoofdstad op den dag van de opening der Olympische Spelen
Berlijn Max Schmeling, de overwinnaar van Joe Louis, is naar Duitschland teruggekeerd. Hij werd op 't vliegveld te Berlijn hartelijk ontvangen. Rechts op de foto z'n vrouw, Annie Ondra, de bekende filmster
Berlijn "Ik roep de jeugd der wereld". De XIe Olympische Spelen. Het prachtige openluchttheater is naast het Olympisch Stadion gelegen. Twintigduizend toeschouwers kunnen hier de voorstellingen volgen
Berlijn De Olympische Spelen in woord en beeld. De 10.000 m. loop. De Japanner Murakoso heeft de leiding, doch werd door de drie Finnen achter hem van de eerste plaats verdrongen
Berlijn Een volk zingt, een volk spreekt. Van een zeer bijzonder museum. De Zuid-Amerikaansche neger?
Berlijn Een volk zingt, een volk spreekt. Van een zeer bijzonder museum. De metronoom meet de snelheid van de muziek, gespeeld bij een Maleische dans-scène
Berlijn De Olympische Spelen in woord en beeld. De entrée der naties in het Olympische Stadion. Drie van rechts staat Holland
Berlijn Een kinderhotel. "Hallo, taxi! Ik moet naar het kinderhotel!"
Berlijn "Ik roep de jeugd der wereld". De XIe Olympische Spelen. Het Olympisch Stadion te Berlijn in vogelvlucht. Achter het groote Stadion ziet men 't zwemstadion. Verder op den achtergrond het sportforum (rechts) en hockeystadion
Berlijn De Olympische Spelen in woord en beeld. Het einde van den Olympischen staffel-fakkelloop. De bekende Brandenburger Tor wordt gepasseerd
Berlijn De Olympische Spelen in woord en beeld. De Marathon-overwinnaar van 1896, de Griek Louis, wordt naar den Führer geleid
Berlijn De Olympische Spelen in woord en beeld. Jessie Owen (Amerika) wint de kwart-finale 100 m. voor Haenni (Zwitserland) en Sir (Hongarije)
Berlijn Op de Internationale Automobieltentoonstelling te Berlijn viel de hieronder afgebeelde prachtige Mercedeswagen te bewonderen
Berlijn De Olympische Spelen in woord en beeld. Frl. Fleischer behaalde bij het speerwerpen den eersten Olympischen titel voor Duitschland
Berlijn De eerste Duitsche locomotief maakte een tocht door Berlijn. Op de groote "Deutschland-Schau" zal ze worden tentoongesteld
Berlijn De Olympische Spelen in woord en beeld. Een tweede Olympische titel voor Duitschland. Woellke won het nummer kogelstooten
Berlijn "Ik roep de jeugd der wereld". De XIe Olympische Spelen. Het Olympisch dorp nabij Döberitz uit de lucht gezien
Berlijn Een kinderhotel. Voor het onderscheiden van de toiletartikelen der jeugdige vreemdelingen dient een wereldtaal: afbeeldingen van dieren
Berlijn Een kinderhotel. Ontvangst van de vroeg-wijze reizigers
Berlijn Een kinderhotel. In de slaapkamer der kleine gasten
Berlijn Na de Olympische Spelen. Het Olympische springconcours werd gewonnen door lt. Hasse (Duitschland) die hier met zijn paard "Flora" een hindernis neemt
Berlijn "Ik roep de jeugd der wereld". De XIe Olympische Spelen. Ook voor de Olympische tenniswedstrijden heeft men een nieuw stadion gebouwd
Berlijn De Noorse kunstrijdster Sonja Henie slaagde er Zondag te Berlijn in voor de 9de en laatste maal (zijn zal n.l. niet meer op de Europeesche Kampioenschappen uitkomen) den titel Eur. Kampioene kunstrijden te behalen. Eén der laatste foto's van de kampioene
Berlijn Na de Olympische Spelen. Nida Senff wordt gehuldigd voor de overwinning op de 100 M. rugzwemmen. Links Rie Mastenbroek en rechts miss Bridges (U.S.A.)
Berlijn De beroemde Gutenberg-bijbel van de staatsbibliotheek te Berlijn wordt op de groote Deutschland-Schau tentoongesteld. Eenige meesterdrukkers in historisch costuum houden het waardevolle boek in de hand
Berlijn Na de Olympische Spelen. Een Hollandsche overwinning op de 4 maal 100 m. estafette (dames). Voorop de Hollandsche meisjes, die zich begeven naar de huldigingsplaats
Berlijn Op haar doorreis naar Nederland vertoefde prinses Juliana voor korten tijd te Berlijn. Bij het verlaten van het Eden-hotel biedt een meisje H.K.H. een bouquet bloemen aan
Berlijn H.K.H. prinses Juliana op weg naar Reckenwalde, waar zij en haar verloofde prins Bernhard, eenige tijd zullen vertoeven. Aan het station Zoologischer Garten te Berlijn neemt prinses Juliana afscheid van barones van Heemstra en jhr. Roëll. Links van H.K.H. de broer van prins Bernhard en nog even zichtbaar zijn moeder prinses Armgard van Lippe-Biesterfeld
Berlijn "Ik roep de jeugd der wereld". De XIe Olympische Spelen. Een hoekje van het fraaie terrein, waarop de deelnemers aan het Olympische ruitertournooi naar den titel zullen dingen
Berlijn De Nederlandsche professor dr. P. Debye, directeur aan het Keizer Wilhelm-instituut voor Physica te Berlijn, ontving den Nobelprijs voor Physica
Berlijn Na de Olympische Spelen. In de hockey-finale won Britsch Indië op overtuigende wijze met 8 - 1 van Duitschland. Het doel der Duitschers in gevaar
Berlijn Na de Olympische Spelen. Oostenrijk en Italië bereikten de voetbal-finale, waarin Italië na heftigen strijd in de verlenging met 2-1 zegevierde
Berlijn Na de Olympische Spelen. Een plechtig moment was de sluiting van de Olympiade, waarbij alle vertegenwoordigende naties met hun vlaggen aanwezig waren
Berlijn Na de Olympische Spelen. De groote dressuurproef der Olympische Spelen. De Duitsche ploeg, welke als eerste eindigde
Berlijn Een bekend restaurant te Berlijn verwacht tijdens de Olympische spelen veel bezoek van vreemdelingen. De directie heeft thans besloten haar personeel een cursus in de Engelsche taal te laten volgen, zoodat de buitenlandsche bezoekers op hun wenken bediend kunnen worden
Berlijn Na de Olympische Spelen. In het midden Rie Mastenbroek, links H.veger (Denemarken) en rechts miss Wingard (U.S.A.) bij de huldiging 400 M. vrije slag
Berlijn Houdt uw tanden schoon. Onderwijs onder het motto: Een schone tand kan niet vergaan. (Op een Berlijnsche school).
Berlijn Na de Olympische Spelen. In het nummer Torenspringen behaalde de Amerikaan Wayne, die wij hier in zien, de gouden medaille
Berlijn Olympische sport. De deelnemers aan de 3000 m. hindernisloop in actie tijdens het nemen van één der hindernissen
Berlijn Olympische sport. A. v. Vliet, die in de tijdrace bij het wielrennen een gouden medaille voor Nederland in de wacht sleepte
Berlijn Olympische sport. Moment uit de 4 x 400 m. estafette, welke door Engeland gewonnen werd vóór Amerika
Berlijn Olympische sport. De Zweden Johansonn en Bladström, die de 10000 m. voor kanovaarders wonnen
Berlijn Olympische sport. Het moment, waarop onze Nederlandsche zwemster Willy den Ouden als eerste in haar serie aantikt
Berlijn "Ik roep de jeugd der wereld". De XIe Olympische Spelen. Dr. Th. Lewald, de president van het organisatie-comité der Olympische Spelen te Berlijn
Berlijn Olympische sport. Höckert (Finland) passeert als no. 1 de finish in het nummer 5000 m. hardloopen
Berlijn "Ik roep de jeugd der wereld". De XIe Olympische Spelen. De woonhuizen der athleten in het Olympisch dorp
Berlijn Olympische sport. Het vertrek van de Marathonloopers uit het Olympische Stadion
Berlijn De historische Rijksdagzitting in de Krollopera te Berlijn. Hitler bij 't uitspreken van z'n belangrijke rede
Berlijn Een volk zingt, een volk spreekt. Van een zeer bijzonder museum. De bewoner uit Tibet?
Berlijn Een volk zingt, een volk spreekt. Van een zeer bijzonder museum. De Indiaansche medicijnman? Zuid-Amerika
Berlijn De Kienzle-fabriek te Berlijn heeft onder den naam "tempometer" een instrument in den handel gebracht, waarop de autobestuurder lezen kan wat de gemiddelde snelheid van zijn wagen op een bepaald traject is geweest
Berlijn Een volk zingt, een volk spreekt. Van een zeer bijzonder museum. De Indiaan uit het hooge Noorden?
Berlijn Een volk zingt, een volk spreekt. Van een zeer bijzonder museum. De negerin uit Oeganda? (Afrika)
Berlijn Het arsenaal te Berlijn is in 't bezit gekomen van de prachtige wapenrustig van markgraaf Johann Georg von Jägerndorf, welke vroeger in een wapenverzameling te Weenen vertoefde. Het harnas is goudverguld en een schitterend staaltje van Augsburgsche smeedkunst
Bettws.y Coed Het eiland der Britten. Een romantisch plekje bij Bettws.y Coed (Wales)
Betuwe Het kasteel "Waardenburg" in de Betuwe, dateerend uit 1621
Beverley Hills Harold Lloyd Jr., het zoontje van den bekenden filmkomiek, gaf ter gelegenheid van z'n vijfden verjaardag een feestje ten huize van zijn vader in Beverley Hills (Californië), Shirley Temple was een van de genoodigden
Beverwijk Marquette's roemrijke historie. Gezicht op kasteel Marquette en de slotgracht
Beverwijk Marquette's roemrijke historie. Bij den haard in de balzaal
Beverwijk Marquette's roemrijke historie. De eeuwenoude toren van het kasteel
Beverwijk Marquette's roemrijke historie. In den slottuin
Beverwijk Marquette's roemrijke historie. De vorstelijke hall van Marquette
Beverwijk Marquette's roemrijke historie. Op de brug in den slottuin
Bicester Engelsche legervliegtuigen oefenen zich boven Bicester - de draaibare gevechtstorens vooraan de toestellen zijn duidelijk zichtbaar
Biervliet Te Biervliet organiseerde de plaatselijke voetbalvereeniging een goed geslaagden bazaar. De burgemeester opende den bazaar en poseerde voor ons te midden van bestuurs- en werkende leden
Biervliet In het land van den Braakman. Ook Biervliet, welks wallen nog aan oude glorie herinneren, heeft sinds lang geen voordeel meer van den onbevaren Braakman
Biervliet Het eerste elftal van Biervliet, dat wegens 't behalen van het kampioenschap in den Z.V.B. het volgend seizoen in de 3e klasse K.N.V.B. zal uitkomen
Biervliet Wat moet er met het oude raadhuis te Biervliet gebeuren? Sinds het nieuwe raadhuis te Biervliet in gebruik werd genomen, blijft het nog steeds een vraag wat er met het oude gebouw gebeuren moet. Tot heden vond men er nog geen andere bestemming voor
Biervliet Een kijkje bij een der stands van den gezelligen Biervlietschen bazaar
Biervliet Te Biervliet werd dezer dagen een fraaie nieuwe bewaarschool geopend, die in 'n ernstige behoefte voorzag. Een kijkje bij de nieuwe school, waar de Biervlietsche kleuters zich al thuis voelen
Biervliet Te Biervliet werd op Zaterdag 20 Juni een nieuw sportveld officieel in gebruik genomen. De Burgemeester trapt af voor den gecostumeerden voetbalwedstrijd
Biervliet Het Biervlietsche muziekcorps verleende zijn medewerking. Zelfs dames spelen hier mede in het corps
Biervliet De gecostumeerde elftallen, die veel hilariteit verwekten
Biezelinge In het Zeeuwsche fruitland. Een ook de aardbeienvelden zijn nu bevolkt met pluksters, die het wel prettig vinden, dat ze eens op de kiek mogen (Biezelinge)
Biezelinge De Chr. Zangvereeniging "Advendo" te Biezelinge vierde tegelijk met haar directeur, den heer Faane, haar zilveren jubileum. Foto van de vereeniging met den ijverigen directeur in haar midden
Biezelinge Een dorpsscènetje te Biezelinge
Biggekerke De jubilaris wordt toegesproken en gelukgewenscht door den burgemeester van Biggekerke
Biggekerke De Biggekerksche jeugd amuseert zich om het straatorgel
Biggekerke Te Biggekerke werd onder groote belangstelling het feit herdacht dat de heer N. Remijn gedurende 40 jaar als maalknecht was werkzaam geweest op den schilderachtigen molen van den heer Brasser aldaar. Bij deze gelegenheid werd een gedenksteen onthuld in de molen
Biggekerke De heer van Rijckevorsel complimenteert den jubilaris namens 't bestuur der vereeniging De Hollandsche Molen
Biggekerke In de lentezon, op 't kerkplein van Biggekerke
Biggekerke Bij den Walcherschen dorpssmid. De smid van Biggekerke klopt er lustig op los, als 't ijzer heet uit het vuur komt
Biggekerke Oogstmaand op de Walchersche akkers. Wij gaan vader helpen … (Biggekerke)
Biggekerke De fiets is in eere bij het zwakke geslacht van Biggekerke
Bilthoven In opdracht van de V.V.V. te Bilthoven wordt een propagandafilm voor het natuurschoon gemaakt. Zondag vervaardigde de camera-man Thomson de eerste opnamen
Birdaard De veelbesproken tol te Birdaard in den weg Leeuwarden-Dokkum gaat eindelijk verdwijnen
Birkenhead De schilderachtige viermaster "Pamir" arriveerde te Birkenhead (Engeland) met een lading tarwe uit Australië
Blackpool Waarom naar school gaan, wanneer je een school hebt? Deze meening is de moeder van de jongste Engelsche filmster, de zevenjarige Deidre Dale, toegedaan. Mevr. Broughton, de moeder, weigerde haar dochterje de gewone lagere school te Blackpool te laten bezoeken, omdat zij zelve een acte L.O. bezat en haar eigen kind wenschte te onderwijzen
Blackpool Stranddrukte in de Engelsche badplaats Blackpool


Index pagina:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [>>]