--terug-- --zoom-- --verder-- --tekst-- --overzicht-- --online zoeken--

Klik voor de volgende foto

Een Oranje op den troon van Engeland. Tweehonderdvijftig jaar geleden werd prins Willem III koning van Engeland. In 't voor ons land zoo gedenkwaardige jaar 1672. Willem III, die eens door 't Eeuwig Edict van alle staatsbedieningen was uitgesloten, legt als stadhouder den eed af