--terug-- --zoom-- --verder-- --tekst-- --overzicht-- --online zoeken--

Klik voor de volgende foto

Rotterdam, 1939, Het Nederlandsch Belastingmuseum. Een de merkwaardigste musea van ons land. Een hoekje van het belastingmuseum te Rotterdam. Aan den wand een schilderij , voorstellende Pieter Paulus (copie naar een origineel in het Zeeuwsch Genootschap te Middelburg), o.a. advocaat-fiscaal bij de admiraliteit van de Maze, met portretten en gravures van verschillende andere advocaten-fiscaal en rijksadvocaten. Op den voorgrond portefeuilles met plakkaten, ordonnanties, waarschuwingen, notificaties en publicaties