--terug-- --zoom-- --verder-- --tekst-- --overzicht-- --online zoeken--

Klik voor de volgende foto

Niet bekend, 1939, Hildebrand en zijn camera obscura. Honderd jaar geleden debuteerde de jonge Nicolaas Beets. Ds. Nicolaas Beets (Hildebrand), wiens Camera Obscura in ons land een der meest gelezen boeken werd. Op 13 September 1814 werd Beets te Haarlem geboren als zoon van een apotheker. In de jaren 1833-1839 studeerde hij theologie aan de Leidsche universiteit. In 1840 werd hij als predikant beroepen te Heemstede en in 1854 te Utrecht. De Utrechtsche universiteit benoemde hem in 1874 tot hoogleeraar, een functie die hij tot 1884 vervulde. Op 18 Maart 1903 overleed ds. Beets