--terug-- --zoom-- --verder-- --tekst-- --overzicht-- --online zoeken--

Klik voor de volgende foto

Amsterdam, 1939, "Honderd jaar" de lotgevallen der spoorwegen in Nederland. Op Vrijdag 20 September 1839 had, zooals men dat toen noemde, de "plegtige inwijding van den Ijzeren Spporweg" plaats tusschen Amsterdam en Haarlem. De hier gereproduceerde oude steendruk stelt voor het station aan de Haarlemmer-Trekvaart bij Amsterdam