--terug-- --zoom-- --verder-- --tekst-- --overzicht-- --online zoeken--

Klik voor de volgende foto

Niet bekend, 1939, Z werkt de veldpost. De ochtentreinen voeren al dadelijk uit alle deelen des lands de postzakken op het veldpostkantoor aan en het sorteeren van den veelsoortigen inhoud wordt dadelijk door een uitgebreid personeel ter hand genomen