--terug-- --zoom-- --verder-- --tekst-- --overzicht-- --online zoeken--

Klik voor de volgende foto

Tuinieren is een liefhebberij waar veel dames plezier in hebben. Nu allengs de warmere dagen aanbreken moeten de dahlia-knollen, welke gedurende den winter op een vorstvrije plaats goed opgeborgen waren, wederom in den grond. Een bezigheid welke met veel nauwgezetheid en liefde wordt verricht