--terug-- --zoom-- --verder-- --tekst-- --overzicht-- --online zoeken--

Klik voor de volgende foto

Bij de regenton. Behalve dat de foto op onze voorpagina op zichzelf een alleraardigst tafereeltje weergeeft, is ze ook een dankbaar gewagen van den eindelijk gevallen zomerregen, waaraan vooral in Zeeland zoozeer behoefte was