--terug-- --zoom-- --verder-- --tekst-- --overzicht-- --online zoeken--

Klik voor de volgende foto

Hierboven reproduceeren wij eene foto van den heer W.G. Koning welke werd benoemd tot lid van den gemeenteraad te Goes in de vacature ,ontstaan door het overlijden van den heer De Looff (links) De heer J. Wingender, procuratiehouder bij de Kanter en Hordijk's Bank te Goes, herdacht dezer dagen zijn 50-jarig jubileum. Aan den jubilaris is toegekend de aan de Orde van Oranje-Nassau verbonden eeremedaille in goud (rechts)