--terug-- --zoom-- --verder-- --tekst-- --overzicht-- --online zoeken--

Klik voor de volgende foto

Dr. G. Minderhoud, secretaris der Gron. Maatschappij van Landbouw, is benoemd tot hoogleeraar in de landhuishoudkunde te Wageningen. De nieuw benoemde hoogleeraar werd te 's Heer Arendskerke geboren