--terug-- --zoom-- --verder-- --tekst-- --overzicht-- --online zoeken--

Klik voor de volgende foto

Sas van Gent, 1928, Carnaval (1). Carnaval in Sas van Gent De eenige stad in onze provincie waar het Carnaval en Brabantschen en buitenlandschen zwier gevierd wordt is Sas van Gent. Evenals Nice, Den Bosch en Bergen op Zoom heeft het Zeeuwsch-Vlaamsche stadje zijn fantastische optocht, z'n verkleede pretmakers die gedurende korten tijd beslag op den openbaren weg leggen. Zondag j.l. is Sas van Gent het vroolijke domein van Prins Carnaval geweest en talrijke belangstellenden uit den omtrek kwamen zich overtuigen, hoe de Sas van Gentenaren hun rol als volgelingen van den dwazen, overmoedigen Carnavalsvorst speelden. Zij die er niet waren kunnen zich uit onderstaande foto's een indruk vormen van den vastenavond-jolijt welke aan de Zuidelijke grens van onze provincie opbruischte