--terug-- --zoom-- --verder-- --tekst-- --overzicht-- --online zoeken--

Klik voor de volgende foto

Jhr. Mr. J.W. Quarles van Ufford, de Commissaris der Koningin in onze provincie, mocht op 1 Mei j.l. zijn tienjarig ambtsjubileum vieren. Onder alle kringen, waarmede zijn ambt onzen sympathieken gouverneur in aanraking bracht, wist hij zich vele vrienden te verwerven en aan zijn initiatief en beleid dankt onze provincie vele ingrijpende en heilzame besluiten