--terug-- --zoom-- --verder-- --tekst-- --overzicht-- --online zoeken--

Klik voor de volgende foto

Kousen stoppen. Een heel eigen karakter heeft de streek tusschen Zuiddorpe en Nieuw-Namen, waar de bevolking, in merg en been Nederlandsch, toch in een omgeving leeft, die herhaaldelijk aan 't Vlaamsche herinnert. Het landschap, de bouw, de levenswijze en gebruiken zijn nauw verwant aan wat men vindt aan de overzijde der zoo nabije grens. Zoo heeft dit tafereeltje menige noot, die er een gemoedelijk, simpel Vlaamsch cachet aan geeft.