--terug-- --zoom-- --verder-- --tekst-- --overzicht-- --online zoeken--

Klik voor de volgende foto

Samenzwering in Duitsland. Generaal von Schleicher, de vroegere rijkskanselier, die met Röhm besprekingen over een revolutie had gehouden, werd neergeschoten, toen hij zich tegen zijn arrestatie wilde verzetten. Zijn echtgenoote, die tusschenbeide wilde komen, werd eveneens doodelijk door een schot getroffen 2