--terug-- --zoom-- --verder-- --tekst-- --overzicht-- --online zoeken--

Klik voor de volgende foto

Vele in Nederland verblijvende Duitschers vertrokken met de Cordilleria uit Hoek van Holland buiten de driemijlszone, om op zee buiten het territoriaal gebied deel te nemen aan de volksstemming over het Rijkspresidentschap van Hitler