--terug-- --zoom-- --verder-- --tekst-- --overzicht-- --online zoeken--

Klik voor de volgende foto

Openluchtspel te St. Jansteen. Door de plaatselijke tooneelvereeniging te St. Jansteen werd der traditie getrouw een openluchtspel opgevoerd van het door den Zeeuwsch-Vlaamschen tooneelschrijver geschreven tooneelstuk "Klokke Roeland", waarvoor zeer veel belangstelling bestond op Woensdag 15 Augustus. O.a. merkten we naast plaatselijke autoriteiten op mr. P. Dieleman en den heer Rompu, leden van Gedeputeerde Staten. - Overzicht tijdens het spel