--terug-- --zoom-- --verder-- --tekst-- --overzicht-- --online zoeken--

Klik voor de volgende foto

De centrale graanlevering in West-Zeeuwsch-Vlaanderen. De verscheping gaat over Breskens. Imposante vrachtauto's voeren in staag tempo de zakken aan. Tientallen arbeiders dragen in kloeke regelmaat de vrachten en storten het gouden graan in de scheepsruimten. De laatste bedrijvigheid voor de aflevering van 't graan in West-Zeeuwsch-Vlaanderen