--terug-- --zoom-- --verder-- --tekst-- --overzicht-- --online zoeken--

Klik voor de volgende foto

Middelburg, 1928, Te Middelburg overleed 30 Nov. j.l. de heer I.L. van Wuyckhuise, oud-hoofdopziener der Domeinen in Zeeland. De heer van Wuyckhuise is meer dan 40 jaar in Zeeland werkzaam geweest en hij heeft zich vooral verdienstelijk gemaakt door het tot stand brengen van zeer vele bedijkingswerken