--terug-- --zoom-- --verder-- --tekst-- --overzicht-- --online zoeken--

Klik voor de volgende foto

Clinge, 1928, De heer J.W. Vienings, het nieuwe lid van Provinciale Staten. De heer Vienings is de opvolger van den heer Fruytier. Met genoegen zien we dezen oud-journalist, thans burgemeester van Clinge, in het Provinciale college terugkeeren