index pagina:[<<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [>>]

Ede Door Nederland. Ede
Ede Op reis door Nederland. Schaapskooi bij Ede
Eede De heer J. Breyaert werd op Zaterdag 10 November geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente Eede
Eede Aardenburg en omstreken. Een kijkje op een boerderij te Eede
Eede Door Westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen. Een gemoedelijk tafereeltje uit 't landelijke Eede
Eerbeek Na den boschbrand. - Iemand hielp blusschen bij den grooten boschbrand te Eerbeek op de Veluwe; op de plaats waar zijn fiets stond, sloeg het vuur over den weg, en dit vond hij van zijn rijwiel terug
Egmond Nu eens geen visscherslatijn. Een potvisch of cachelot van 60 voet lengte, die op 15 Februari 1764 bij Egmond aanspoelde. Het dier bracht f 8.10 op
Eijsden De Wereldoorlog 1914-1918, VII. De ineenstorting. 10 November 1918 kwam de Duitsche keizer bij Eijsden over de Nederlandsche grens. De gewezen monarch (in het midden met bontkraag) temidden van enkele officieren, die hem na de nederlaag vergezelden
Eindhoven Eindhoven heeft feest gevierd, omdat de honderdduizendste inwoner er werd geboren. Het was een zoon van het echtpaar Dekker, dat verrast werd met een menigte cadeaux, o.a. een harmonica
Eindhoven Hoe druk het was op het vliegveld te Eindhoven, bij gelegenheid der "Nederlandsche Rondvlucht 1934" toont deze foto goed aan. - Op den voorgrond de deelnemertjes aan den ballonwedstrijd
Eindhoven De Nederlandsche Rondvlucht. De E.A. burgemeester Verdijk spreekt een hartelijk woord van welkom tot de aangekomen piloten op 't vliegveld te Eindhoven
Elkerzee Kiekjes van Schouwen. Onder de toren van Elkerzee
Ellecom Door Nederland. Langs de beroemde Middachter allee bij Ellecom
Ellemeet Kiekjes van Schouwen. Bij de smidse te Ellemeet heerscht middagrust
Ellemeet Door 't Zeeuwsche land. 'n Stemmig dorpshoekje te Ellemeet
Ellewoutsdijk Uit 't Zuid-Bevelandsche. Mooi Ellewoutsdijk. Een kijkje op de tuinen van het slot te Ellewoutsdijk
Ellewoutsdijk Molenlandschap onder Ellewoutsdijk; reeds ligt het land geploegd te rusten voor den volgenden zaaitijd
Ellewoutsdijk In de welige Zeeuwsche weiden. Te Ellewoutsdijk hebben de tot weide omgetooverde dijken een bijzondere aantrekkelijkheid
Ellewoutsdijk Zeeuwsche tafereelen. Ellewoutsdijksch dorpstafereeltje in den winter
Ellewoutsdijk Van het Zuid-Bevelandsche. Zomersch kijkje op Ellewoutsdijk langs de oude fortgrachten
Ellewoutsdijk Uit 't Zuid-Bevelandsche. Dorpsstraat met de bekende witte villa te Ellewoutsdijk
Ellewoutsdijk Door 't Zeeuwsche land. De 't vorig jaar afgebrande molen te Ellewoutsdijk is thans weer opgebouwd en van stroomlijnwieken voorzien. Zuid-Beveland behield er een fraai hoekje door
Engeland Engeland is het land der miniatuurspoorwegen. Verschillende kleine banen worden daar aangelegd door particulieren, voor eigen genoegen, of in speeltuinen, waar de jeugd zich in de vacantie ermede vermaakt
Enkhuizen Een jubileum, dat slechts zeer zelden voorkomt, heeft mej. G. Leusken te Enkhuizen gevierd. Zij is een der weinige barbiersters in ons land; een halve eeuw heeft zij het scheermes gehanteerd en nog scheert zij dagelijks haar oude vaste klanten
Enschede Op reis door Nederland. De textielstad Enschede (Luchtfoto K.L.M.)
Enschede De laatste Krim-woningen te Enschede worden ontruimd en afgebroken, waarmede de laatste noodwoningen verdwijnen, die een herinnering waren aan den geweldigen brand, welke in 1862 de textielstad teisterde. Deze noodwoningen werden namelijk gebouwd na den brand, toe er een vreeselijk gebrek aan woningen was ontstaan. Op 7 Mei, enkele dagen an een bezoek van koning Willem III aan Enschede, brak brand uit in de Kalanderstraat; de krachtige wind wakkerde het vuur aan tot een vlammenzee, die huis na huis greep. Ruim 700 woonhuizen, vier kerken, vier scholen, acht fabrieken, meer dan veertig pakhuizen, vele stallen en het stadhuis werden verwoest. Enschede was een groote ruïne geworden; de omvang van de catastrophe blijkt o.a. hieruit dat aanverzekeringen de voor dien tijd buitengwoon grooten som van zeven millioen gulden werd uitgekeerd. Op onze foto's ziet men de markt te Enschede na den brand, naar een schilderij; de treurende inwoners op het monument, dat ter herinnering aan den brand werd opgericht, en de laatste der toen gebouwd noodwoningen, welke nu worden afgebroken 2
Enschede Te Enschede, waar hij zijn sociaal werk begon, werd in tegenwoordigheid van geestelijke en wereldlijke autoriteiten een standbeeld onthuld van mgr. Dr. Alphons Ariëns
Enschede De laatste Krim-woningen te Enschede worden ontruimd en afgebroken, waarmede de laatste noodwoningen verdwijnen, die een herinnering waren aan den geweldigen brand, welke in 1862 de textielstad teisterde. Deze noodwoningen werden namelijk gebouwd na den brand, toe er een vreeselijk gebrek aan woningen was ontstaan. Op 7 Mei, enkele dagen an een bezoek van koning Willem III aan Enschede, brak brand uit in de Kalanderstraat; de krachtige wind wakkerde het vuur aan tot een vlammenzee, die huis na huis greep. Ruim 700 woonhuizen, vier kerken, vier scholen, acht fabrieken, meer dan veertig pakhuizen, vele stallen en het stadhuis werden verwoest. Enschede was een groote ruïne geworden; de omvang van de catastrophe blijkt o.a. hieruit dat aanverzekeringen de voor dien tijd buitengwoon grooten som van zeven millioen gulden werd uitgekeerd. Op onze foto's ziet men de markt te Enschede na den brand, naar een schilderij; de treurende inwoners op het monument, dat ter herinnering aan den brand werd opgericht, en de laatste der toen gebouwd noodwoningen, welke nu worden afgebroken 1
Enschede Te Enschede werd de nieuwe luchtlijn Eindhoven-Twente-Groningen feestelijk geopend. Op het vliegveld werd een koffietafel aangericht, waar de Commissaris der Koningin in Overijssel zich graag bediende van 't beroemde Twentsche krentenbrood
Enschede De laatste Krim-woningen te Enschede worden ontruimd en afgebroken, waarmede de laatste noodwoningen verdwijnen, die een herinnering waren aan den geweldigen brand, welke in 1862 de textielstad teisterde. Deze noodwoningen werden namelijk gebouwd na den brand, toe er een vreeselijk gebrek aan woningen was ontstaan. Op 7 Mei, enkele dagen an een bezoek van koning Willem III aan Enschede, brak brand uit in de Kalanderstraat; de krachtige wind wakkerde het vuur aan tot een vlammenzee, die huis na huis greep. Ruim 700 woonhuizen, vier kerken, vier scholen, acht fabrieken, meer dan veertig pakhuizen, vele stallen en het stadhuis werden verwoest. Enschede was een groote ruïne geworden; de omvang van de catastrophe blijkt o.a. hieruit dat aanverzekeringen de voor dien tijd buitengwoon grooten som van zeven millioen gulden werd uitgekeerd. Op onze foto's ziet men de markt te Enschede na den brand, naar een schilderij; de treurende inwoners op het monument, dat ter herinnering aan den brand werd opgericht, en de laatste der toen gebouwd noodwoningen, welke nu worden afgebroken 3
Florence De brug der goudsmeden. Een zilversmederij op de Ponte Vecchio, waarin alleen de electrische lamp en de schrijfmachine aan onzen tijd herinneren
Florence De brug der goudsmeden. Het "buitenaanzicht" der brug, die geheel volgebouwd is met huisjes en werkplaatsen
Florence De brug der goudsmeden. Het "interieur" van de Ponte Vecchio met de vele etalages der edelsmeden. Zooals men ziet lijkt het meer op een straat dan op een brug
Florence De brug der goudsmeden. De Ponte Vecchio, de brug der edelsmeden van Florence
Florence De brug der goudsmeden. Het edele handwerk
Florence De brug der goudsmeden. Een der beroemde winkels op de beroemde Florentijnsche brug
Friedrichshafen De bouw van L.Z. 129. Een blik in een der hutten voor de passagiers
Friedrichshafen De bouw van L.Z. 129. Een deel van den romp van de L.Z. 129
Friedrichshafen De bouw van L.Z. 129. Een van de dagverblijven in de L.Z. 129, met sterrenkaarten aan den wand
Friedrichshafen De bouw van L.Z. 129. Het inbouwen van de dekken met de passagiersverblijven in het inwendige van het luchtschip
Friedrichshafen De bouw van L.Z. 129. Een der geweldige ringen of hoepels, waaruit het schip geconstrueerd is, van boven af gezien
Friedrichshafen De bouw van L.Z. 129. Een der onderdeelen wordt in de hal omhoog getrokken
Friedrichshafen Het "gastenboek" van de Zeppelinwerf te Friedrichshafen is de wand van de nieuwe groote hal; allen die de werf bezichtigen, schrijven hun naam op de groote ijzeren platen
Funen In Denemarken, waar het eiland Funen met het Jutlandsche vasteland wordt verbonden over de Kleine Belt, bouwt men anders bruggen dan hier. Als de pijlers geplaatst zijn, construeert men stukje voor stukje de brug, vanuit het midden naar de oevers. De brug wordt 1200 M. lang
Gallipoli De Wereldoorlog 1914-1918, V De strijd aan de andere fronten. Onder dekking van het zware geschut der slagschepen landen de Engelschen op het schiereiland Gallipoli, dat zij echter op den duur ontruimen moesten
Gapinge De zomerzon blaakt huizen en velden van Gapinge
Gapinge De Chr. School te Gapinge herdacht zijn 25-jarig bestaan. Hierboven het bestuur, v.l.n.r. zittend de heeren: W. Vos, penningmeester, J.K. Verhulst, secretaris, J. Louwerse, voorzitters, S. Simonse, vice-voorzitter, J. Versluis. Staande v.l.n.r. de heeren M. Arendse, L. Oranje, hoofdonderwijzer, mejuffr. Oldeman, handwerkonderwijzeres, H.G. Boer, onderwijzer, A. Maas
Garmisch-Partenkirchen Het vervoer van de blokken naar het baantraject
Garmisch-Partenkirchen De wanden zijn zoo sterk, dat zij eerst midden in den zomer voor de zonnestralen bezwijken
Garmisch-Partenkirchen Het opstapelen van de blokken tot een ijzerharden wand
Garmisch-Partenkirchen De proefrit
Garmisch-Partenkirchen Nu en dan wordt de arbeid gestaakt en komt men een paar warme handen halen
Garmisch-Partenkirchen Het bouwen van een bocht
Garmisch-Partenkirchen De ijschotsen worden aan den oever van het meer op maat gezaagd
Garmisch-Partenkirchen Het zagen van ijsblokken uit het toegevroren Riesermeer
Garmisch-Partenkirchen Het samenvoegen der ijsblokken geschiedt door middel van water
Geersdijk Te Geersdijk werd in de meekrapstoof, die tot cichoreifabriek was ingericht, een geheime jeneverstokerij ontdekt. De destilleerketel werd in beslag genomen. Foto van het gebouw, waar de stokerij was ondergebracht
Geersdijk "Apollo" van Wissekerke gaf onder leiding van den heer C. Flipse haar jaarlijksch openlucht-concert in de Voorstraat van Geersdijk
Geldermalsen Door Nederland. De Linge te Geldermalsen
Genemuiden Door Nederland. Genemuiden, het hooibergendorp
Genua Avondlichten. In de haven van Genua, waar het groote Italiaansche stoomschip Conti di Savoia gemeerd ligt
Gibraltar Water. Waterverkooper in Gibraltar
Gilze Op de Molenheide bij Gilze-Rijen werd, vóór de manoeuvres van de Lichte Brigade in Noord-Brabant begonnen, een parade gehouden. Ook de pantserauto's verschenen op het appèl
Ginneken De dames-hockeywedstrijd Nederland-Frankrijk te Ginneken bij Breda. Kiekje van de beide elftallen. De Hollandsche dames (met leeuwtje) wonnen met 2-1
Glady Scheren met een bijl is heel goed mogelijk, als 't maar gebeurt door een houthakker, die de bekwaamste is onder zijn Canadeesche vakgenooten. Het was te zien op het jaarfeest der houthakkers in Glady, waar de scherp-scheerder op onze foto den kampioenstitel met dit knappe staaltje won
Glasgow De 534. De romp van het schip steekt ver uit boven de gebouwen van de werf Clydebank bij Glasgow
Glasgow De 534. Een der vier ontzaglijke schroeven, die ieder 35 ton wegen
Glasgow De 534. De bovenste drie dekken, waarvan het schip er in 't geheel elf telt
Glasgow De 534. Een luchtfoto van het reusachtige schip, waarop men duidelijk den mooien, slanken vorm kan zien
Goes De Goesche kade. Bij de Goesche "brug der zuchten"
Goes De Goesche kade. Goede stuurlui? Ze staan tenmiste aan den wal!
Goes De Goesche kade. Spel van weerspiegeling op de Goesche kade
Goes Zeeuwsch vee naar de komende Paaschveetentoonstellingen. De firma C. Blokpoel te Goes toonde 'n proefcollectie dieren, die naar verschillende Paaschveetentoonstellingen worden afgevaardigd. Een deel dezer dieren is verkocht aan de Coöperatie "De Volharding" te Den Haag
Goes Crisisverschijnselen in Zeeland. Crisisvergadering. Kijkje in één der zalen, waar de crisisvergadering werd gehouden, welke de Crisiscommissie uit de Zeeuwsche Landbouw-organisaties in verband met den bedreigden bietensteun te Goes deze week had belegd. De vergadering werd bezocht door ca. 1400 personen
Goes Te Goes werd in Hotel Beurs de eindles gehouden van den spuit- en garneercursus van het slagersvakonderwijs voor de cursisten van de slagerspatroonsvereeniging De Bevelanden aldaar. De deelnemende cursisten met zittend het bestuur met de jury en geheel rechts de leeraar van den cursus, den heer De Groot
Goes Zeeuwsch verkeersgevaar. Een hoekverbetering bij een der ontelbare straatjes, die te Goes nog steeds onder den druk van het tweerichtingsverkeer staan
Goes Een kijkje op de tentoonstelling van het werk der leerlingen van den Goeschen slagersvakcursus, die wel een indruk geeft van de knappe prestaties
Goes Zeeuwsche Film. Voor nauwe straatjes, slop en steeg, wed ik dat Goes den hoofdprijs kreeg
Goes Burgemeester Hajenius van Goes heeft tegen 1 December ontslag gevraagd en eervol verkregen na een bijna 30-jarige ambtsperiode
Goes Als aardige attentie bij het 100-jarig jubileum van de fabriek van Fabery de Jonge, die steeds van vader op zoon is overgegaan, had de heele winkelstand in de Lange Kerkstraat door het uitsteken van de vlag van zijn medeleven blijk gegeven
Goes Te Goes herdacht de firma Fabery de Jonge het 100-jarig bestaan van haar zaak in gouden en zilveren werken in de Lange Kerkstraat aldaar. Foto van het gebouw
Goes Het Gothische Huis te Goes, waar thans het museum is ondergebracht, behoeft dringend restauratie. Foto van het gebouw zooals het er thans uitziet
Goes De gevel van het Gothische Huis te Goes, zooals hij zal zijn na de restauratie
Goes Voetbal. Een heftig moment uit den wedstrijd
Goes Hemelvaart-varia. Goes opent de rij de feesten. De schuttersvereeniging "Jacoba van Beieren" vierde haar 85-jarig bestaan. Van heinde en ver waren de schutters opgekomen om het feest mee te vieren. Met de muziek voorop trekken de schutters door Goes
Goes Voetbal. De keeper van Vlissingen wordt gepasseerd
Goes J. van Dijke won den wedstrijd te Goes en hem werden bloemen aangeboden
Goes Hemelvaart-varia. De boog wordt gespannen voor 't eerste concours. Er volgden nog feestelijkheden op 12 en 13 Mei
Goes Ook Goes is rijp voor de wielersport. - Grasbaanwedstrijden op het gemeentelijke sportterrein trokken veel belangstelling. Start voor den wedstrijd op eigen kracht
Goes Hemelvaart-varia. Vreemde schutters. Die vinden in Zeeland nog wat anders aardig dan de boogsport alleen
Goes Hemelvaart-varia. De Goesche wandelsportvereeniging "De Amateur" organiseerde haar 1sten 35 K.M. wandeltocht, waarvoor zeer veel belangstelling bestond. - De organiseerende vereeniging stelt zich op de Markt op. (Deze vereeniging is geen onderafdeeling van de voetbalvereeniging Goes, zooals we onlangs abusievelijk melden)
Goes Moerman won het Goesche sprintnummer en maakte een eererondje
Goes Overzicht van de door de K.N.A.C. ingerichte veiligheidslaan in de Stationsstraat te Goes, waar gedurende een drietal dagen auto's werden beproefd onder het motto "veilig rijden". Verschillenden konden den veiligheidswimpel bemachtigen. Maar toch werden er velen, meer dan mocht worden verwacht, afgewezen
Goes Een der slachtoffers "onder het mes"
Goes Hemelvaart-varia. De deelnemers aan den wandeltocht der Goesche vereeniging "De Amateur" trekken op
Goes Voetbal. De finale om de plaquette, uitgeloofd door de voetbalvereeniging "Goes" te Goes werd gespeeld tusschen Vlissingen I en Zeelandia I, op Zondag 2 September. Vlissingen won met 5-3 en verkreeg daarmee den 1en prijs. De keeper van Zeelandia komt met den schik vrij op dit moment
Goes Zomer in 't Zeeuwsche Land. Zomermiddag langs de Goesche wallen
Goes De Goesche Beurs. - De Goesche middenstandsvereeniging organiseerde deze week een beurs, die alle verwachtingen overtrof. De opening geschiedde door burgemeester Hajenius op Zaterdag 13 October. - Groepsfoto van bestuur en genoodigden met den burgemeester in hun midden
Goes Een kijkje in een der afdeelingen van de Goesche Beurs, waar de winkeliers hun beste beentje voorzetten
Goes De heer Bielen, voorzitter van "Jacoba van Beieren", opent het concours op Zaterdag 12 Mei
Goes Het eerste elftal van Middelburg speelde voor den Z.V.B.-beker te Goes tegen Zeeuwsche Boys, die zich tegen de ex-1ste klasser goed hielden. Een moment in dezen wedstrijd, waarbij de keeper van de Zeeuwsche Boys werd gepasseerd
Goes Frans Naerebout, de Zeeuwsche Zeeheld. Het Sluishuisje te Goes, waar Frans Naerebout zijn laatste jaren woonden
Goes Frans Naerebout, de Zeeuwsche Zeeheld. De groote kerk te Goes, waar Naerebout ligt begraven
Goes Examens in nervositeit. …. En ondanks al deze geleerde namen ziet de school er van buiten precies eender uit als een ander huis
Goes Het verpleegend personeel van het Goesche ziekenhuis had een aardig poppenhuisje gemaakt, dat werd verloot, en waarvan de bijdragen den crisisbazar ten goede kwamen
Goes Verkeersmisère te Goes. - Te Goes, waar men moeilijk kan besluiten tot een eenrichtingsverkeer, zelfs in de straten, waar zulks het meest gewenscht is, gebeurt het meermalen, dat het geheele verkeer vastloopt. Een geval bij de Groote Kerk
Goes Zeeuwsch verkeersgevaar. Gevaarlijke verkeerspunten zijn er in Zeeland ontelbare. Een der gevaarlijkste lijkt ons wel de hoek Stationstraat - Rijksstraatweg te Goes, waar nog een viertal andere straten op uitmonden, zoodat een politiepost daar niet overbodig is
Goes Te Goes werd een crisisbazar gehouden, die op Zaterdag 29 September officieel werd geopend. De heer Pilaar, voorzitter van het comité, opent den bazar en knipt als symbool der opening een lint door
Goes Op den bazar was direct de ware stemming te bespeuren. Vele autoriteiten bezochten hem, o.a. mr. Stieger, lid van Gedeputeerde Staten met echtgenoote, en op onze foto merken we tevens op o a mevrouw Hajenius, echtgenoote van den burgemeester van Goes, die zelf verhinderd was
Goes Examens in nervositeit. De cyclostyle ….
Goes Een demonstratie in een der stands trekt de aandacht
Goes Als de lente ontwaakt langs de Goesche grachten
Goes Examens in nervositeit. De examencommissie is met alle geheimen van de Pitmanschool op de hoogte
Goes Van Stad en Land. Voor Paaschinkoopen in stad (Goes)
Goes De afdeeling Zeeland van land- en tuinbouwonderwijzers vierde te Goes haar 25-jarig bestaan
Goes De oude meekrapcultuur in Zeeland. Exterieur van een nog bestaande meestoof te Goes, die evenwel thans voor andere doeleinden wordt gebruikt
Goes De Goesche schuttersvereeniging "Jacoba van Beieren", die haar 85-jarig bestaan vierde heeft ook op Zaterdag en Zondag 12 en 13 Mei ondergroote belangstelling schietwedstrijden georganiseerd. Foto van de vereeniging
Goes Examens in nervositeit. Op 't examen
Goes Vertraagde sport uit het Zeeuwsche land. Tweeden Paaschdag had te Goes een internationalen wedstrijd plaats van De Zwaluwen en Turu, een Duitsche ploeg. De gasten wonnen met 3-2. Kiekje uit deze match voor het Duitsche doel
Goes Examens in nervositeit. Een stenografisch dictee ….
Goes De nieuwe tweede-klassers worden door 'n groote schare supporters gehuldigd
Goes De begroeting van de spelers, die tweeden Paaschdag te Goes den internationalen wedstrijd speelden
Goes Examens in nervositeit. De opleiding tot typiste
Goes Mr. J.H.M. Stieger te Goes, lid van Gedeputeerde Staten van Zeeland, vierde op Zaterdag 10 dezer onder groote belangstelling zijn zestigsten verjaardag
Goes Examens in nervositeit. …. En toch met frissche moed naar binnen
Goes Examens in nervositeit. Hoe het er van binnen uitziet in de Zeeuwsche Pitman-school
Goes Te Goes wordt een der singels in werkverschaffing opgeknapt. Het aanleggen van wandelpaden
Goes Centrale Hengstenkeuring te Goes. Een overstelpende drukte na de keuring van 1ste prijs-dieren
Goes Jacoba van Beieren, "De Zeeuwsche Schutterskoninginne". Als de schutters te Goes optrekken bij feestelijke gelegenheden. De schuttersvereeniging te Goes vierde dit jaar het 85-jarig bestaan
Goes Centrale Hengstenkeuring te Goes. Onder het oog der keurmeesters
Goes Centrale Hengstenkeuring te Goes. Twee kampioenscandidaten: de keuze is moeilijk
Goes Crisisverschijnselen in Zeeland. Ontspanning ter afwisseling. Te Goes werd onlangs een lokaal geopend voor ontspanning der velen, die buiten hun schuld zonder werk blijven
Goes Centrale Hengstenkeuring te Goes. Een der prachtexemplaren in draf
Goes De burgemeester van Goes vertelt. De gang in het gemeentehuis van Goes
Goes Centrale Hengstenkeuring te Goes. Een der mooiste categorieën tijdens de keuring
Goes 'n Greep uit het Zeeuwsche Leven. Lentezang der Goesche ganzen
Goes De burgemeester van Goes vertelt. Burgemeester Hajenius van Goes in z'n werkkamer
Goes Centrale Hengstenkeuring te Goes. Een fraaie paardekop
Goes Als de wielen draaien. Wat is een wedstrijd zonder het enthousiasme der supporters? (Goes)
Goes Centrale Hengstenkeuring te Goes. De kampioen 1934 maakt een eereronde
Goes Zomer langs de Goesche singels
Goes Wielerwedstrijden te Goes. Op Zaterdag 2 Juni hadden te Goes wielerwedstrijden plaats, die veel belangstelling trokken
Goes De burgemeester van Goes vertelt. In de Raadzaal. De zgn. witjes op den schoorsteen
Goes De afdeeling Zeeland van de V.C.J.B. vierde te Goes onder groote belangstelling haar derde lustrum
Goes Zeelandia-H.K.I. 6-1 Zeelandia speelde te Goes een beslissingswedstrijd tegen H.K.I. Door dezen wedstrijd te winnen komt Zeelandia wederom in de tweede klasse. Een moment uit dezen wedstrijd
Goes Het afscheid van den Goeschen burgemeester in den gemeenteraad
Goes De Goesche Toonmarkt, die van Dinsdag 20 November tot en met Dinsdag 27 November duurde, was op den eersten dag al goed bezocht. Een kijkje op de markt, waar minder kermisspelen stonden dan andere jaren
Goes Centrale Hengstenkeuring te Goes. Er schijnt weer wat opleving te komen in de Zeeuwsche paardenfokkerij. De aanvoer van hengsten op de Centrale keuring te Goes was bijzonder groot, evenals de belangstelling van binnen- en buitenlandsche paardenfokkers en handelaars. - Een overzicht van de drukte op de Goesche markt tijdens de keuring
Goes Vreugde en leed te Goes. Leed de 2e-klasser een ferme nederlaag, de Goesche Boys zorgden er voor, dat er ook nog vroolijke gezichten in de stad waren. Kiekje na het behalen van den kampioenstitel
Goes Een Zeeuwsch vaarwel
Goes Ir.W. v.d. Plassche over den Zeeuwschen tuinbouw. Een kijkje in het Goesche veilingsgebouw, waar een fruitveiling in gang is
Goes "Goesche Boys" won Zondag na een overwinning op de Zeeuwsche Boys, het kampioenschap der 1e afdeeling van den Z.V.B.
Goes Ir.W. v.d. Plassche over den Zeeuwschen tuinbouw. Vóór de veiling
Goes Te Goes mocht de Gereformeerde jongelingsvereeniging op 2 November j.l. haar 40 jarig bestaansfeest vieren
Goes Zeeuwsch stedeschoon. De late zomertooi van den Oostwal te Goes
Goes De Goesche kade. In veilige haven
Goes Ir.W. v.d. Plassche over den Zeeuwschen tuinbouw. De laatste kistjes fruit komen aan
Goes Overzicht van het marktplein bij de afscheidshulde aan burgemeester Hajenius
Goes De Goesche kade. Kade-hoekje met vischafslag
Goes Jacoba van Beieren, "De Zeeuwsche Schutterskoninginne". De voorzitter van de Goesceh schuttersvereeniging "Jacoba van Beieren" opent een concours
Goes Zeeuwsch Leven. De Groote Markt te Goes, waarvoor plannen bestonden tot bestrating , welke zeer zou bijdragen tot verfraaiing van dit mooie plein. De plannen zijn evenwel door Gedeputeerde Staten niet goedgekeurd
Goes Burgemeester en echtgenoote poseeren temidden der afgevaardigden van het huldigings-comité
Goes De afgevaardigden van de Goesche vereenigingen stelden zich met vaandels op voor het Raadhuis
Goes De burgemeester van Goes vertelt. De burgemeester in conferentie met den secretaris van Goes in de secretaris-kamer met de opvallende plafondgewelven
Goes De Goesche kade. Van lossen en laden. "Toen Jonas in den walvisch zat."
Goes Door Zeeuwsche dreven. Een zonnige middag langs de Goesche grachten
Goes Door Zeeuwsche dreven. Het spel van licht en schaduw langs de Goesche singels
Goes Jacoba van Beieren, "De Zeeuwsche Schutterskoninginne". De moerbeziënboom van Jacoba van Beieren te Goes, die enkele jaren geleden pas is omgehakt
Goes Jacoba van Beieren, "De Zeeuwsche Schutterskoninginne". Vrouw Jacoba, de edele voorgangster, schiet te Goes naar den papegaai
Goes Jacoba van Beieren, "De Zeeuwsche Schutterskoninginne". Jacoba van Beieren als schutterskoninginne gevierd in 1428
Goes Het pluimvee gekooid …. Meer nog dan de Kerstboom trekt het mooie zwarte konijn op de tentoonstelling te Goes de jeugdige bezoekers
Goes De Goesche kade. Morgenmist en morgenrust
Goes Ir.W. v.d. Plassche over den Zeeuwschen tuinbouw. Al zijn de financieele resultaten op de veiling zeer achteruitgegaan, toch blijft de belangstelling groeiend
Goes De burgemeester van Goes vertelt. De heer F. de Soomer, kunstschilder te Goes, legt de laatste hand aan het mooi geschilderde portret van burgemeester Hajenius in ambtsgewaad
Goes Jacoba van Beieren, "De Zeeuwsche Schutterskoninginne". Een weinig bekende afbeelding van Jacoba van Beieren
Goes De burgemeester van Goes vertelt. Het fraaie koperen hekwerk in de hal van 't Raadhuis
Goes Door Zeeuwsche dreven. Onder 't lommer der kastanjes
Goes Jacoba van Beieren, "De Zeeuwsche Schutterskoninginne". Een schutterskoning van ongeveer 50 jaar geleden van het Goesche gilde
Goes Door Zeeuwsche dreven. Blanke schoonheid
Goes Door Zeeuwsche dreven. Een doorkijkje op de Goesche kerk van den dichtbegroeiden singel
Goes De burgemeester van Goes vertelt. Afbeelding van ongeveer 200 jaar geleden van de Groote Markt, het Stadhuis en de Groote kerk te Goes
Goes Bij het afscheid van burgemeester Hajenius defileerden de Goesche vereenigingen, waarmede hij steeds meeleefde, langs het Raadhuis, op welks bordes de burgemeester en echtgenoote hadden plaatsgenomen
Goes Goesche Boys, een der drie derde klassers uit Goes - Goes kon beter 1 tweede klasser en 1 derde klasser hebben - wien het tot heden in zijn nieuwe omgeving nog niet helemaal naar wensch ging, wist Zondag met 1-0 van Hansweert te winnen
Goes De voetbalvereeniging Goes speelde Zondag tegen Goesche Boys en won met niet minder dan 7-0. Foto van het Goesche elftal, waarin we Leynse, die voorheen in Middelburg speelde, als aanwinst konden ontdekken
Goes Zeeuwsche tafereelen. De uitgestorven Goesche kaden, waar straks het water zal worden gedempt
Goes Jacoba van Beieren, "De Zeeuwsche Schutterskoninginne". Het voormalige slot Oostende, ten tijde van Jacoba van Beieren door haar bewoond
Goes De burgemeester van Goes vertelt. Tegenwoordig gezicht op de Groote Markt met Stadhuis en Groote Kerk
Goes Zeelands Landhuizen. Aan den weg van Goes naar 's Heer Arendskerke valt ieder dit rustig stemmige landhuis op
Goes Septembermaand in Zeeland. Op mooie herfstdagen probeert de Goesche jeugd de scheepjes nog even. Herinneringen aan mooie vacantiedagen
Goes Zeelands Landhuizen. De fraaie Goesche wallen vertoonen ook aardige staaltjes van architectuur
Goes De Goesche kade. Schaftuur. Even tijd voor een …. Filmglimlach
Goes Te Goes vierde de vorige week het echtpaar P. van Heze-Brouwer zijn gouden huwelijksfeest 2
Goes Mr. Dusseldorp, de nieuwe Goesche burgemeester, voor het raadhuis verwelkomd door den jongsten wethouder en 't jongste raadslid zijner gemeente
Goes Zeeuwsch Leven. Het St. Jacobsstraatje te Goes
Goes Te Goes vierde de vorige week het echtpaar P. van Heze-Brouwer zijn gouden huwelijksfeest 1
Goes De nieuwe burgemeester van Goes geïnstalleerd. Op Donderdag 6 December werd den heer R. Dusseldorp geïnstalleerd als burgemeester van Goes. Voor deze plechtigheid bestond veel belangstelling van autoriteiten en burgemeesters van andere plaatsen. O.a. merkten we op de burgemeesters van Middelburg en Vlissingen, die hier voor het Raadhuis te Goes aankomen
Goes Zeeuwsche Monumenten. Het oude kantongerecht te Goes, dat in Januari werd opgeheven
Goes De nieuwe burgemeester van Goes geïnstalleerd. Aankomst van den nieuwen burgemeester met echtgenoote voor het Goesche Raadhuis
Goes Jonge zwanen in de Goesche grachten
Goes 'n Scheven kermisgang. Hoevelen op de Goesche kermis, die vorige week werd gehouden, het raadhuis zagen
Goes De nieuwe burgemeester van Goes geïnstalleerd. De oudste wethouder, de heer Van Melle, installeert den heer Dusseldorp als burgemeester en omhangt hem met de ambtsketen
Goes Van Zeeuwschen bodem. Wat geeft "Ons Zeeland" deze week? (Goes)
Goes De nieuwe burgemeester van Goes geïnstalleerd. Door den jongsten wethouder en het jongste raadslid wordt de nieuwe magistraat begroet
Goes De nieuwe burgemeester van Goes geïnstalleerd. Na de installatie poseerde de burgemeester met familie te midden van den Goeschen raad voor ons
Goes De heer A. Oosterkerk te Goes hoopt op 1 Februari a.s. zijn zilveren jubilé te vieren in dienst der fa. v. Opdorp aldaar
Graauw Van stad en land. In het kleine haventje van Graauw
Graauw De halmen buigen op de Zeeuwsche akkers onder Graauw
Graauw Zomer in 't Zeeuwsche Land. Langs den weg naar Grauw; een prachtig panorama op het mooi gelegen dorp
Graauw Uit den oosthoek van Zeeuwsch-Vlaanderen. Als het oogsttijd is, trekt ook de jeugd mee aan den arbeid (Graauw)
Granada Ver van hier. Zigeunervrouwen in Spanje bij hun met cacteeën overdekte rotswoningen in de omgeving van Granada
Grijpskerke Van stad en land. Grijpskerke aan de najaarsschoonmaak
Grijpskerke Zeeuwsch Leven. De mulder van Grijpskerke leeft voor zijn werk, zijn molen en voor zijn plezier
Grijpskerke De Christelijke school te Grijpskerke bestond op 17 Februari veertig jaar. - Foto van het bestuur der school
Grijpskerke Er is werk aan den molen te Grijpskerke
Grijpskerke Onder grauwe luchten. Klompen schijnen bij al die natte wegen de beste bescherming voor de voeten.De klompenkoopman neemt thans zijn kans waar en bezoekt de klanten onder Grijpskerke
Grijpskerke Het schoolgebouw met de leerlingen
Groede Uit 't land van Cadzand. De vriendelijke entrée van Groede
Groede Zeeuwsch-Vlaamsch badleven. En 's avonds ligt het Zeeuwsch-Vlaamsche strand weer verlaten (Groede)
Groede Door 't Zeeuwsche land. De molenaar te Groede aan den arbeid
Groede Tot slot bracht H.K.H. een bezoek aan een vroegere vriendin, doctoranda Dufour, dominé te Groede
Groede In de welige Zeeuwsche weiden. Een schilderachtige kreek stoffeert veelal het Zeeuwsch-Vlaamsche weidelandschap. Foto onder Groede
Groede De Zeeuwsche molen. Van huis uit is een molenaar de incarnatie van 'n zekere romantiek (Groede)
Groede Van Westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen. De markt van Groede in den winter
Groenendijk Van Zeeuwschen bodem. Bij de school te Groenendijk
Groningen Op reis door Nederland. Groningen bezit nog enkele echte, oude tabakswinkels in de Oude Ebbingestraat (boven) en in de Oosterstraat (onder) 1
Groningen Op reis door Nederland. Groote markt met raadhuis te Groningen
Groningen Op reis door Nederland. Groningen bezit nog enkele echte, oude tabakswinkels in de Oude Ebbingestraat (boven) en in de Oosterstraat (onder) 2
Groningen De oudste tweelingen van Nederland zijn de heeren Sterrenberg in het R.K. Liefdesgesticht aan de Pausgang te Groningen, die 31 Juli a.s. 84 jaar worden
Groningen Op reis door Nederland. Groningen
Groningen Door Nederland. De vijver in het Noorderplantsoen te Groningen
Groningen Door Nederland. Onder de Boteringebrug te Groningen
Guildford Dobbelen om een pensioen. In het Engelsche stadje Guildford heeft jaren geleden een schatrijke inwoonster 'n vermogen nagelaten, uit welks rente ieder jaar een pensioen moet worden tegekend aan behoeftige ongehuwde vrouwen. Ieder jaar moeten de kandidaten dobbelen om dit pensioen; wie het hoogste aantal punten gooit, krijgt het pensioen
Haamstede In de druivenkassen te Haamstede is nog steeds volop werk. Jammer dat de prijzen van de druiven wat aan den lagen kant zijn
Haamstede Mevr. Pilaar-Smit werd officieel verwelkomd door den burgemeester van Haamstede en den vorzitters van het vliegcomité Schouwen, den heer Cock, waarbij bloemen werden aangeboden en de stationschef, de heer van den Broek, 'n miniatuur vliegtuigje schonk
Haamstede Op 't vliegveld Haamstede arriveerde de vorige week de 10.000ste passagier, welk feit niet ongemerkt voorbijging. De aankomst van de 10.000ste passagier mevr. A. Pilaar-Smit
Haamstede Voor de werkverschaffing te Haamstede wordt de breede sloot langs den weg naar Zierikzee uitgebaggerd. Een karwei waarmee enkele maanden zijn gemoeid
Haamstede Door Schouwsche dreven. In Haamstede worden de druiven geoogst
Haamstede De Zeeuwsche bollenvelden in bloei. 'n Doorkijkje op 'n bloeiend narcissenveld te Haamstede
Haamstede De aspirant-passagier wacht buiten, bij gebrek aan plaats in het oude wachtlokaal
Haamstede Het tegenwoordige wachtlokaaltje, dat al lang niet meer voldeed
Haamstede Op 't vliegveld te Haamstede wordt een nieuw restaurant met wachtkamer gebouwd. Een bewijs, dat deze dienst steeds gunstig blijft verloopen. Foto van het nieuw in aanbouw zijnde gebouw
Haamstede Misère en schoonheid. Bloembollencultuur in onze provincie, bloeiende narcissen onder Haamstede, voorjaarsschoonheid op Schouwen
Haamstede Misère en schoonheid. Als de bloei nog nauwelijk is begonnen. De bloemen worden al weer afgeplukt en vernietigd
Haamstede Misère en schoonheid. Tulpenvelden in bloei aan de voet van de Schouwsche duinen
Haamstede Misère en schoonheid. Tulpenweelde
Haamstede Misère en schoonheid. Bloeiende hyacinten. De bloei op zijn mooist; maar het duurt niet lang meer
Haamstede In 't Schouwsche duin. Onder Haamstede en Burgh verzekeren uitgebreide nieuwe aanplantingen het behoud van Zeelands mooiste duinlandschap
Haamstede Misère en schoonheid. Nog een gelegenheid om 'n mooi bouquet te plukken voor moeder
Haamstede Misère en schoonheid. 'n Strook grond, waarvan 't product werd vernietigd, op grond van 't saneeringsplan
Haamstede Onder grauwe Zeeuwsche luchten. Het slot van Haamstede verscholen achter de kale boomen langs de gracht
Haamstede waarna de aanwezige autoriteiten zich voor het vertrek per K.L.M. gereed maken
Haamstede De bouwers van het station maken als slot een toer met 't K.L.M.-vliegtuig ….
Haamstede Na de officieele opening werd in de hall van het stationsgebouw een gedenkplaat onthuld, welke het Luchtvaart-Comité Schouwen-Duiveland de directie van de K.L.M. als een herinnering aan dezen dag aanbood. Foto van den steen
Haamstede …. Evenals burgemeester Boot van de gemeente Burgh den heer Plesman uit erkentelijkheid bloemen aanbood
Haamstede Overzicht tijdens de toespraak van den burgemeester van Haamstede, jhr. Roëll, op wiens initiatief de gemeente overging tot aankoop van het vliegveld en die ….
Haamstede Onder de aanwezigen merkten we o.a. op van rechts naar links de heer Plesman, directeur van de K.L.M., die de officieele opening verrichte , den Commissaris van de Koningin, jhr. J.W. Quarles van Ufford, die als tweede spreker gelukwenschen voor de Zeeuwsche luchtlijn uitsprak, en den heer J.J. Cock, voorzitter van het comité Schouwen-Duiveland
Haamstede Op Woensdag 8 Aug. had de officieele opening plaats van het nieuwe station op het vliegveld Haamstede, waarmee een nieuw tijdperk in de geschiedenis der Zeeuwsche luchtvaart werd ingeluid. Overzicht op het nieuwe stationsgebouw, dat er keurig uitziet, terwijl de genoodigden voor de opening op het terras plaats hebben genomen
Haamstede Kiekjes van Schouwen. … wisselt met het moderne vliegtuig, dat dagelijks de passagiers uit Schouwen opneemt (Haamstede)
Haamstede Een zware hagelbui, met de traditioneele hagelsteenen als kippeneieren zoo groot, bracht een catastrophale verwoesting onder het glaswerk van de druivenkassen te Haamstede teweeg. Een kijkje van de verwoesting in een der kassen
Haamstede Het opruimingswerk van de stuk geslagen glasruiten in vollen gang
Haamstede De glazenmakers hebben druk werk om de stuk geslagen ruiten te repareeren. Voor de druivenkweekers was het 'n schadepost van ongeveer 50.000 gulden
Hakodate Een treffende foto van den vreeselijken brand, die de Japansche stad Hakodate grootendeels verwoestte. Onder de vluchtende bewoners zag de fotograaf een jonge Japansche vrouw, die haar grootmoeder uit de bedreigde stad droeg
Hansweert Het Kanaal door Zuid-Beveland. Ook in Hansweert is het vol in de sluizen
Hansweert Deze duif van den heer J.P. Theenaart te Hansweert behaalde dit jaar in twaalf wedstrijden twaalf prijzen waaronder twee wisselbekers
Hansweert De Hansweerter schooljeugd voerde metgroot succes Repelsteeltje op
Hansweert Korfbalwedstrijden op Hemelvaartdag te Vlissingen. De Vlissingsche korfbalver. "Madjoe" organiseerde op Hemelvaartdag seriewedstrijden, waaraan de meeste Zeeuwsche korfbalvereenigingen deelnamen. "Zeelandia" van Hansweert behaalde den 1en prijs. Foto van Zeelandia
Hansweert Een moeilijk karwei. Van de ferryboot te Hansweert moest een verhuiswagen worden gelost, wat zeer lastig ging, aangezien hier de brug niet in het verlengde valt van de boot, zooals te Breskens en Vlissingen
Hansweert Het Kanaal door Zuid-Beveland. Waar de herstelwerken van een der Hansweerter sluizen in vollen gang zijn
Hansweert Te Hansweert ontstond brand in een café, hetwelk geheel uitbrandde
Hansweert Van Zuid-Bevelands oosthoek. De schipper voor de sluizen te Hansweert hijscht de zeilen
Hansweert Gezicht op de haven van Hansweert in het kanaal Hansweert-Wemeldinge, waarvan de plannen tot verbreeding nog op zich laten wachten
Harderwijk H.M. de Koningin en Prinses Juliana brachten Zaterdagmiddag een bezoek aan de nieuwe Havenwerken te Harderwijk. De aankomst van het vorstelijk gezelschap
Harlingen Door Nederland. Harlingen, de "voorhaven van Londen", dat deze maand het 700-jarig bestaan viert, vanuit de lucht. Links op den achtergrond ziet men als en flauwe streep den strekdam, die de haven tegen verzanding moet beschermen. Luchtfoto K.L.M.
Harmelen Door Nederland. Langs den Ouden Rijn bij Harmelen
Hasselt Op reis door Nederland. Hasselt aan het Zwarte Water
Heerenveen Op reis door Nederland. Een gezellig oud plekje te Heerenveen met het smalle Heerenwalsterbrugje over de Engelenvaart. Het typische bruggetje is zeer in verval, en daar er steeds dicussie over het onderhoud is tusschen de Provinciale Staten en de gemeenten in de omgeving, wordt er niets aan gedaan. Het verkeer kan niet over de brug en moet daardoor steeds een grooten omweg maken
Heerlen Beeldhouwwerk in de openlucht, uitgevoerd door werklieden bij het viaduct voor den in aanleg zijnden weg van de Staatsmijnen te Heerlen
Heidelberg Het bekende Heidelberger slot in feestverlichting
Heikant Kalkoenen-kolonie te Heikant, welker bewoners rond Kerstmis geen prettigen tijd tegemoet gaan
Heikant Vier geslachten: overgrootmoeder, grootmoeder, moeder en kind uit de familie De Dekker te Heikant
Heikant Wegenverbetering in Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen. De weg Koewacht - St. Jansteen krijgt een grondige verbetering. Aan het laatste gedeelte nabij Heikant is men thans begonnen en de foto geeft een goed beeld van de breedte van den nieuwen weg en van het mooie landschap, waarlangs de weg wordt geleid
Heille Tot burgemeester van Eede werd benoemd de heer Jos. Breyaert, woonachtig te Sluis (Heille)
Heille Aardenburg en omstreken. Een der aardige woninkjes van het verlaten Heille, dat sedert enkele jaren bij Sluis werd ingelijfd
Heille Lente op de hofstee
Heinkenszand Zuid-Bevelandsche tafereelen. De Dorpsstraat van Heinkenszand met het achter geboomte schuilgaande kerkje
Heinkenszand Te Heinkenszand wordt een gedeelte van den weg naar 's Heerenhoek verbeterd, welke verbetering dringend noodig is
Heinkenszand De burgemeester van Heinkenszand (geheel rechts), mr. dr. A. Mes, opende aldaar een bazaar, ten bate van de muziekvereeniging "Euterpe"
Heinkenszand Door 't Zeeuwsche land. Rustig middaguurtje in Heinkenszand
Heinkenszand Zeeuwsche tafereelen. De gemeente-herberg van Heinkenszand krijgt een goede beurt
Heinkenszand Uit Zuid-Bevelands Westhoek. De dorpsherberg te Heinkenszand krijgt een goede Vrijdagsche beurt
Heino Te Heino (O.) werd door mevr. A. Passtoors, wethouder en ambtenares van den Burgelijken stand, 'n huwelijk voltrokken, den eersten keer dat dit in Nederland door een vrouw geschiedde
Helsingfors De behandeling van het geruchtmakende Finsche proces tegen de spionne Marie Louise en ruim dertig medeplichtigen is te Helsingfors begonnen. Geheel links op de foto ziet men de hoofdbeklaagde, de spionne Marie Louise in gevangeniskleeding
Hengelo Op reis door Nederland. In het park van Hengelo
Hengstdijk Zeeuwsche Film. Zie hier Hengstdijk, dat niet meer blijft, maar binnenkort wordt ingelijfd
Hengstdijk 'n Greep uit het Zeeuwsche Leven. De groenteman te Hengstdijk rust even onder een gezellig praatje
Herculaneum Van hutje tot woon-machine. Het voorhof van een gereconstrueerd Romeinsch huis in Herculaneum
Het Loo Met groot ceremonieel werd op Het Loo door H.M. de Koningin een bijzondere Belgische missie ontvangen, die officieel mededeling deed van de troonsbestijging van koning Leopold III van België aan H.M. de Koningin
Het Loo Op reis door Nederland. De plas (bij het Loo)
Hilversum Een der prachtigste lanen van ons land, de 's-Gravenlandscheweg te Hilversum, zal zijn tooi, de mooie iepen, moeten missen. De kracht van de zware boomen is slechts schijn, want ziekte heeft ze van binnen uitgevreten. - Men ziet op de foto, hoe verwoestende de ziekte in sommige boomen heeft gewerkt 1
Hilversum Een der prachtigste lanen van ons land, de 's-Gravenlandscheweg te Hilversum, zal zijn tooi, de mooie iepen, moeten missen. De kracht van de zware boomen is slechts schijn, want ziekte heeft ze van binnen uitgevreten. - Men ziet op de foto, hoe verwoestende de ziekte in sommige boomen heeft gewerkt 2
Hodeida De strijd om Yemen. Gezicht op Hodeida, een der havens van Yemen. De bevolking van deze stad, welke door de Wahabieten wordt bezet gehouden, is ongeveer vierduizend zielen groot, waaronder 300 Europeanen
Hoedekenskerke Door 't Zeeuwsche Land. De nieuwe boot in de haven van Hoedekenskerke
Hoedekenskerke Lieve schipper, vaar me over. Het nieuwste type der veerbooten op de Ooster- en Westerschelde in de haven van Hoedekenskerke
Hoedekenskerke Een kijkje in de nieuwe haven van Hoedekenskerke, die onlangs zonder officieel feestbetoon voor de provinciale stoombootdiensten op Terneuzen in gebruik is genomen
Hoedekenskerke In de welige Zeeuwsche weiden. De Zeeuwsche weidelandschappen zijn prachtig, al valt er niet altijd ieders aandacht op. Afgewisseld met de rijk begroeide dijken trof ons dit weidelandschap onder Hoedekenskerke
Hoek Najaar in 't Zeeuwsche land. Een mildere najaarsstemming onder Hoek
Hoek Zeeuwsche film. Een ieder wenscht: zon, zon, zon! Nu vlucht men voor haar op 't balkon. (Hoek)
Hoek Het echtpaar L. de Moor - Block te Hoek mocht kortelings onder groote belangstelling zijn gouden huwelijksfeest vieren 1
Hoek De Zeeuwsch-Vlaamsche waterleiding. De welput is nog 't meest in eere in het Zeeuwsch-Vlaamsche land …. (Hoek)
Hoek Van Zeeuwschen bodem. De Dorpsstraat te Hoek in zomertooi
Hoek De koopman in schoonmaakartikelen is in dezen tijd een welkome gast (Hoek)
Hoek De Zeeuwsch-Vlaamsche waterleiding. …. Waar de bewoners ook meestal een koel plekje vinden op warme middagen (Hoek)
Hoek Landelijk Zeeuwsch-Vlaanderen. Meigroen langs den weg naar Hoek (te Mauritsfort)
Hoek Het echtpaar L. de Moor - Block te Hoek mocht kortelings onder groote belangstelling zijn gouden huwelijksfeest vieren 2
Hoek van Holland Vele in Nederland verblijvende Duitschers vertrokken met de Cordilleria uit Hoek van Holland buiten de driemijlszone, om op zee buiten het territoriaal gebied deel te nemen aan de volksstemming over het Rijkspresidentschap van Hitler
Hohenstein President von Hindenburg overleden. De aankomst van den begrafenisstoet te Hohenstein in welks nabijheid het monument van Tannenberg ligt. Zeven officieren dragen de waardigheids- en eereteekenen van den overleden president
Hollywood Waar? Een hoekje van het oudste gedeelte van Londen, een overblijfsel uit den tijd dat men mooie, intieme maar smalle en ongezonde straatjes bouwde
Hollywood Rust in Hollywood. Schoolonderwijs voor de jongste filmspeelsters in de onmiddellijke nabijheid der studio's
Hollywood Rust in Hollywood. Een filmspeelster wordt tijdens een pauze vermooid voor de volgende openlucht-opname
Hollywood Waar? Het antwoord op deze vraag voor foto 1 is makkelijk; het boven de gebouwen uitstekende mailschip en het gevaarte links, een of ander havenwerk in aanbouw, toonen dat het een havenstad is, terwijl de witte gebouwen er op wijzen, dat het een plaats in het Zuiden is, aan de zonnige Westkust van Amerika
Hollywood Waar? De boortorens op de olievelden, die de rijke, prachtige natuur van Californië bederven
Hollywood Waar? Op foto 3 ziet men een gedeelte van de vriendelijke buitenwijken dicht bij een groote Fransche stad, een der villa-achtige steden aanhangsels voor hen, die in de stad een betrekking hebben, doch niet tusschen de dorre straten en hooge huizen willen wonen
Hollywood Waar? De meisjes op foto 5 zijn de "extra's", die iederen dag voor de kantoren der filmmaatschappij komen in de hoop, dat zij voor enkele uren als figurant kunnen spelen. Meestal brengen zij het niet verder dan de aanmeldingskamer, waar dikwijls het "niemand meer nodig" klinkt; soms worden zij aangenomen voor een dag en bereiken zij de studio's - en het kantoor van den kassier! Deze foto werd dus genomen in Hollywood, in de stad van bordpapieren huizen, van schijn en onverdienden roem, van armoede en buitensporige salarissen, de stad van de film. En daar op het terrein van de Fox Film, naast de olievelden van Californië (foto 4) werden ook de foto's gemaakt van de havenstad (het is maar een half schip), van de Fransche villawijk en het Engelsche hoekje. Het antwoord op de vraag is dus voor alle foto's hetzelfde: op de terreinen van de filmfabrieken, waar men de heele wereld op 'n klein plekje in gevels en toneelbouwsels terugvindt, heel Europa, de wolkenkrabbers, het oerwoud, de woestijn, de Noordpool en de New-Yorksche beurs (Foto's Fox)
Hollywood Rust in Hollywood. Het vrije kwartiertje
Hollywood De menschenleeftijd in drie uur doorliep een Amerikaansche actrice van 18 jaar, die door een bekenden grimeur in Hollywood binnen drie uur werd veranderd in een vrouw van veertig, daarna van zestig, en tenslotte van tachtig jaar 5
Hollywood De menschenleeftijd in drie uur doorliep een Amerikaansche actrice van 18 jaar, die door een bekenden grimeur in Hollywood binnen drie uur werd veranderd in een vrouw van veertig, daarna van zestig, en tenslotte van tachtig jaar 4
Hollywood "Genoegens" van filmkinderen in Hollywood. Bij de eerste vertooning der film "Koningin Christina van Zweden" kwam ook het meisje, dat als prinsesje in de film gespeeld had. Onkinderlijk uitgedost, in een koets met koetsier en palfrenier en al, kwam het kind naar het onkinderlijke feest; een stelletje fotografen stond natuurlijk op haar te wachten
Hollywood Rust in Hollywood. Maaltijd in het atelier tusschen de decors en de lampen; dat is 't dichtst bij en men verliest geen minuut van den vrijen tijd door heen en weer te loopen naar het restaurant
Hollywood Wat er al niet gedaan wordt, om een "evenwichtige en harmonische" manier van loopen te leeren door de leerlingen van een "school der elegance" te Hollywood. Iederen dag loopen de dames en heeren, die een baantje aan de film hoopen te krijgen, een half uur op en neer met een mandje op hun hoofd
Hollywood De menschenleeftijd in drie uur doorliep een Amerikaansche actrice van 18 jaar, die door een bekenden grimeur in Hollywood binnen drie uur werd veranderd in een vrouw van veertig, daarna van zestig, en tenslotte van tachtig jaar 3
Hollywood De menschenleeftijd in drie uur doorliep een Amerikaansche actrice van 18 jaar, die door een bekenden grimeur in Hollywood binnen drie uur werd veranderd in een vrouw van veertig, daarna van zestig, en tenslotte van tachtig jaar 2
Hollywood De menschenleeftijd in drie uur doorliep een Amerikaansche actrice van 18 jaar, die door een bekenden grimeur in Hollywood binnen drie uur werd veranderd in een vrouw van veertig, daarna van zestig, en tenslotte van tachtig jaar 1
Hollywood Rust in Hollywood. Rust in den kapsalon
Hollywood Rust in Hollywood. Voor de filmkinderen zijn er onderwijzeressen en gouvernantes aangesteld, die de kleintjes in de rusturen bezighouden
Hollywood Rust in Hollywood. Terwijl de ster uitrust, worden de portretten gemaakt, die voor de reclameafdeelingen der film-maatschappijen onmisbaar zijn
Hoofdplaat De winnaar van de wisselbeker voor konijnen op de tentoonstelling te Hoofdplaat: een witte Vlaamsche reus van P.J. Hubregtse te Ijzendijke
Hoofdplaat Najaar in 't Zeeuwsche land. Najaarsarbeid in den polder onder Hoofdplaat
Hoofdplaat Dorpsgezicht te Hoofdplaat
Hoofdplaat De centrale graanlevering in West-Zeeuwsch-Vlaanderen. Op de leveringsdagen komen van alle kanten de zwaar geladen boerenwagens aangereden (Hoofdplaat)
Hoofdplaat Uit 't land van Cadzand. Aan de dorpspomp van Hoofdplaat
Hoofdplaat Van Westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen. De wegen in deze streek hebben behoefte aan vorst of droger weer, want de regenachtige en vochtige dagen hebben een glibberige laag slijk op de steenen getooverd, die de straten onberijdbaar maakt. Met man en macht wordt te Hoofdplaat de weg schoongemaakt
Hoofdplaat De Konijnen- en pluimvee-vereeniging De Goede Verwachting te Hoofdplaat vierde haar eerste lustrum en organiseerde ter gelegenheid daarvan een tentoonstelling. Hiernaast het jubileerende bestuur
Hoofdplaat Van Westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen. Het mooie oude molentje van Hoofdplaat draait er ondanks alles lustig op los
Hoofdplaat De kampioen van het pluimvee op de tentoonstelling te Hoofdplaat: Bref Orpingthon, eigenaar W. Clement te Hoofdplaat
Huizen De PHOHI zender van Huizen. De antennemasten van den Phohizender bij Huizen; op den achtergrond 't zendergebouw
Huizen De PHOHI zender van Huizen. Een kleine studio in het zendergebouw te Huizen
Huizen De PHOHI zender van Huizen. De versterkerkamer van den Phohizender. Hier worden de uit de studio komende microfoonstroompjes versterkt, alvorens zij aan den zender worden toegevoerd
Huizen De PHOHI zender van Huizen. De contrôlekamer van het Phohi-gebouw; daarachter de zender zelf
Huizen De PHOHI zender van Huizen. De Phohi-zender
Hulst Zeeuwsche Sport. De deelnemende groepen passeeren de Gentsche poort
Hulst Zeeuwsche Sport. De 30 K.M. -afstandsmarsch te Hulst een succes. - De wandelsportvereeniging V.I.O.S. te Hulst organiseerde op 29 April een 30 K.M. afstandsmarsch, waarvoor H.K.H. Prinses Juliana een medaille had geschonken. De deelnemers komen aan voor de poorten van Hulst
Hulst Ministerieel bezoek aan Veere en Hulst. Een fantastisch beeld van den hoogen toren der kerk
Hulst Ministerieel bezoek aan Veere en Hulst. Het nog omsteigerde koor van de St. Willibrorduskerk, waaraan de laatste hand wordt gelegd
Hulst Onder Zeeuwsche Luchten. Tafereeltje voor de herberg in Hulst
Hulst Bij gelegenheid van 't 40-jarige jubileum van de muziekvereeniging de "Nieuwe Harmonie" te Hulst en het 30-jarig directeurschap van den heer A. Eeckhout werden aldaar op Zondag 16 September muziekfeesten gehouden, georganiseerd door de V.V.V. van Hulst, die veel belangstelling trokken. Overzicht van de drukte tijdens de uitvoering op de markt
Hulst Van 't Oost-Zeeuwsch-Vlaamsche Leven. Steenhouwers aan het werk bij de restauratie van de Hulster kerk
Hulst Een der aan 't muziekfeest deelnemende vereenigingen geeft een uitvoering
Hulst Te Hulst werd een tentoonstelling gehouden van zangvogels e.a. door de vereeniging "De Parkiet". De burgemeester van Hulst opende de tentoonstelling. Foto na de opening: op de foto merken we o.a. op, den burgemeester van Hulst, dr. Born van Axel, den secretaris van Hulst en het bestuur van "De Parkiet"
Hulst De aankomst van de Koninklijke Muziekvereeniging uit Temsche (België), die extra de aandacht trok
Hulst Een kijkje op het koor van de St. Willibrorduskerk te Hulst, het laatste deel van de kerk, dat nog moet worden gerestaureerd, waarna Hulst een der mooiste bouwwerken van Zeeland rijk zal zijn
Hulst Wintersche werkzaamheden in het land van Hulst
Hulst De Tweede Oranjetrein in Zeeuwsch Vlaanderen. De ontvangst te Hulst. Hoe de caricaturist Evans den burgemeester van Hulst zag
Hulst Het elftal van Hulst, dat dit jaar blijkbaar goede plannen heeft en thans aan het hoofd staat van 3 A, met dien verstande, dat het twee wedstrijden minder speelde dan Axel
Hulst Zeeuwsche Monumenten. Interieurkiekje van een der zijbeuken der St. Willibrorduskerk te Hulst
Hulst Zeeuwsch allerlei. Wat praten die menschen daar binnen lang! (Hulst)
Hulst Ministerieel bezoek aan Veere en Hulst. Het bezoek aan de St. Willibroduskerk te Hulst. Ir. Cuypers vergezelt den minister
Ijmuiden De visschers verhuizen. De Urker visschers hebben op de voormalige Zuiderzee geen vischwater meer, waarom zij hun werk naar de Noordzee moeten verleggen. Vanuit Ijmuiden gaan zij naar het nieuwe werkterrein voor hun aloude beroep
Ijzendijke Uit 't Zeeuwsche Land. Een rustig uurtje op de markt te Ijzendijke
Ijzendijke Zeeuwsche film. En wegen zijn er zonder tal; de lieve zon schijnt overal (Ijzendijke)
Ijzendijke De winnaars gaan de laatste ronde in
Ijzendijke Van Westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen. De jeugd van Ijzendijke heeft aan de markt een kostelijke speelplaats
Ijzendijke De Zeeuwsch-Vlaamsche waterleiding. Op de boerderij is de pomp van groot nut, die ook meestal voldoende en goed water geeft (Ijzendijke)
Ijzendijke Wielerwegwedstrijden te Ijzendijke. Op Dinsdag 22 Mei hadden te Ijzendijke wielerwegwedstrijden plaats, die druk bezocht werden. - Aan den start
Ijzendijke Bloeiende cactus. Te Ijzendijke zagen we een fraaie bloeiende cactus, die ieders bewondering trok
Ijzendijke Te Ijzendijke brak brand uit in den winkel van wed. Grotsman. Het geheele huis brandde uit. Een foto van het uitgebrande pand
Indianapolis Op het plein vóór het gedenkteeken staat een hooge obelisk met fonteinen, die des avonds verlicht worden
Indianapolis Ver van hier. Het 60 M. hooge gedenkteeken van den wereldoorlog in Indianapolis, met museum (in den voet) en zalen voor nationale patriottische bijeenkomsten
Istanbul Istanboel (Constantinopel) zal spoedig de stad zonder uithangborden zijn. Er is namelijk zoo'n hooge belasting op uithang- en reclameborden geheven, dat bijna alle winkeliers 't den prijs niet waard achten en hun uithangborden bedekken of afbreken
Istanbul Er is voor de vrouw veel veranderd in Turkije. Nog niet lang geleden sleet zij haar leven, ongeacht en onbekend, in de harems, nu is den emancipatie reeds zoo ver gevorderd, dat kort geleden in Constantinopel een vrouwelijke politiecommissaris werd benoemd, de 23-jarige Hedjidje Xanum
Jaffa Duitsche Joden in Palestina. Gezicht op Tel-Aviv vanuit Jaffa
Jerusalem Water. In Jerusalem gebruikt de waterhandelaar leege benzineblikken als reservoir, dat de ezel aan een juk op de rug draagt
Jeruzalem De kolenman. Een Arabische brandstoffenhandelaar in Jeruzalem; de twee kameelen dragen zooveel, dat hij geen wagen noodig heeft
Jeruzalem De Wereldoorlog 1914-1918, VI. Naar de beslissing. Na vele vergeefsche krijgstochten veroverden de Engelschen Palestina op de Turken en de Engelsche aanvoerder Allenby trok Jeruzalem binnen
Joure Door Nederland. In het Friesche Joure
Jutphaas Vorige week had te Jutphaas de plechtige opening plaats der nieuwe Persil-fabrieken. We kiekten 't moment, waarop de dochter van directeur Osterman het lint voor den ingang doorknipte
Jutphaas Op reis door Nederland. De Vaartsche Rijn bij Jutphaas
Kaapduin Het tentenkamp van Kaapduin. Te gast in het kamp
Kaapduin Het tentenkamp van Kaapduin. Een uitkijkpost. 't Weer valt nog al mee
Kaapduin Het tentenkamp van Kaapduin. Overzicht van het tentenkamp in de Walchersche duinen in de nabijheid van Kaapduin, gem. Koudekerke, waar de stadsbewoners uit de omgeving hun vacantie doorbrengen
Kaapduin Het tentenkamp van Kaapduin. Bij de familietent. Jong en oud geniet van de vacantie
Kaapduin Het tentenkamp van Kaapduin. Aardappelen schillen blijkt een aangename tijdspasseering
Kaapduin Het tentenkamp van Kaapduin. De ongerepte schoonheid van het Walchersche duin rondom het tentenkamp komt op deze foto prachtig uit
Kaapduin Het tentenkamp van Kaapduin. Bij 't ontwaken. 't Is al licht
Kaapduin Het tentenkamp van Kaapduin. Theeuurtje
Kampen De Kampensche jeugd is bezig geweest en heeft het station Kampen-Zuid, dat na de opheffing der lijn Kampen-Hattem niet meer in gebruik is, met keien behandeld. Geen ruit en geen deur is heel gebleven 1
Kampen De Kampensche jeugd is bezig geweest en heeft het station Kampen-Zuid, dat na de opheffing der lijn Kampen-Hattem niet meer in gebruik is, met keien behandeld. Geen ruit en geen deur is heel gebleven 2
Kamperland October op Noord-Beveland. Aan de sluis bij de haven van Camperland
Kamperland De heer W.F. Coumou, hoofd der Chr. School te Kamperland, vierde zijn 40-jarig ambtsjubilé
Kamperland Zeeuwsch leven. Als 't werk is gedaan te Kamperland
Kamperland Aardappelrooitijd brengt ook drukte aan de haven van Camperland
Kapelle Ds. J. Schmidt, predikant te Kapelle herdacht op 9 Dec. j.l. den dag, waarop hij voor 25 jaar zich aan de gemeente Kapelle verbond
Kapelle Een annexatiekwestie. Hoekje van de kerk van Kapelle met raadhuis
Kapelle Zeeuwsch verkeersgevaar. Een slachtoffer van een gevaarlijke bocht onder Kapelle
Kapelle Van 't Zeeuwsche Land. Straattafereeltje te Kapelle
Kapelle Zeeuwsche Film. De asters en de dahlia's zijn op de tentoonstelling de baas
Kapelle Een groepje schutters van het concours legt tijdens het pauseeren even een kaartje
Kapelle Van 't Zeeuwsche Land. De jongens van Kapelle zijn het ijs alweer vergeten en vermaken zich op straat
Kapelle Voorjaarsarbeid in een boomkweekerij te Kapelle
Kapelle De eerste fruitoogst te Kapelle wordt verpakt
Kapelle Bezoek van Minister De Wilde aan Zeeland. Zijne Excellentie arriveert in gezelschap van de leden der Gedeputeerde Staten voor het raadhuis te Kapelle, waar over een eventueele grenswijziging werd geconfereerd met de burgemeesters van Kapelle, Wemeldingen en Kattendijke
Kapelle Het uit de 16e eeuw dateerende buiten "Jagerslust" te Kapelle kwam onder sloopershanden. Een foto van de afbraak
Kapelle De heer J. Lepoeter vierde dezer dagen zijn zilveren jubilé als koster der Ned. Hervormde kerk te Kapelle
Kapelle Aan het schuttersconcours, georganiseerd door de handboogsociëteit "Willem Tell" te Kapelle op Zaterdag 8 September, waarvoor o.a. ook door "Ons Zeeland" een medaille werd uitgeloofd, namen meer dan 100 schutters deel uit de provincie, zoowel van Zuid-Beveland als van Zeeuwsch-Vlaanderen
Kapelle Weelde en armoe. Groote toevoer aan de veiling te Kapelle
Kapelle-Biezelinge Een overzicht van een deel der tentoonstelling
Kapelle-Biezelinge De bezoeker toasten met een nieuw soort appelwijn, die op de tentoonstelling werd geschonken en veel aftrek vond
Kapelle-Biezelinge Fruit-, groeten- en bloemententoonstelling te Kapelle-Biezelinge. Door de vereeniging van oud-leerlingen der tuinbouw-wintercursussen te Kapelle-Biezelinge werd aldaar van 6 tot 8 September een tentoonstelling georganiseerd van fruit, groenten en bloemen, die schitterend geslaagd mag heeten. Het bestuur met den burgemeester op den tentoonstelling
Kapelle-Biezelinge De toren van Kapelle, opgebouwd van appels, trok de algemeene belangstelling, terwijl er naar kon worden geraden, hoeveel K.G. appels er in waren verwerkt
Kapellebrug Zeeuwsche Sport. Wielerwedstrijden te Kapellebrug. Onder tamelijke belangstelling hadden te Kapellebrug wielerwedstrijden plaats voor plaatselijke renners. Er werd aardige sport gegeven. Overzicht van de baan met een flink aantal deelnemers
Kapellebrug Zeeuwsche Sport. Een peloton renners in de bocht tijdens den koppelwedstrijd
Kapellebrug Bij de schaapskooi te Kapellebrug
Kapellebrug Als de wielen draaien. Zeeuwsch-Vlaanderen heeft zijn banen en zijn publiek (Kapellebrug)
Kapellebrug Zeeuwsche Sport. Nog een moment van de goed geslaagde wielerwedstrijden te Kapellebrug op Zondag 29 April
Kapellebrug Zeeuwsche Sport. In kalm tempo langs de tribune
Karachi De vliegers komen terug. De Panderjager tankt te Karachi om voor 't laatst op te stijgen, voor het traject naar Allahabad, waar 't prachtige vliegtuig in vlammen zou opgaan
Kats Door 't Zeeuwsche Land. Het aardige kerkje van Kats steekt zijn spitse torentje door 't nog kale geboomte
Kats October op Noord-Beveland. Noord-Bevelandsche boerderij aan den voet van den dijk naar Kats
Kats October op Noord-Beveland. Een vredig beeld van het landelijke dorpje Kats
Kats De Schoone Slaapster in het Bosch, de aardige operette, werd door het kinderkoor te Kats met veel succes opgevoerd
Kats Door de zangvereeniging Ons Genoegen te Kats werd het kluchtspel Oom Piet en Co. met veel succes opgevoerd
Kats Krom en scheef en warrelig zijn de wintersche boomen in de dorpsstraat van Kats
Katseveer Uit Zuid-Bevelands Westhoek. Op de boot Wolfaartsdijk - Zierikzee. Te Katsche Veer worden biggetjes geladen
Katseveer Lieve schipper, vaar me over. Het nieuwste op den dienst Katsche Veer - Zierikzee. - Het vertreksein wordt tegenwoordig gegeven van den steiger. Het fluitsignaal klinkt
Kattendijke Een annexatiekwestie. De burgemeester van Kattendijke, de edelachtb. Heer B. de Graaff, bestudeert de kaart van zijn gebied, nu de omringende gemeenten dit uitgestrekte dorp zonder meer zouden wenschen te annexeeren
Kattendijke Een annexatiekwestie. En het alleen hierom, zei ons de burgemeester, wijzend op de kaart, dat Goes het op de kaart aangegeven middenstukje van ongeveer 70 H.A. wenscht te annexeeren van Kloetinge en daarvoor in de plaats zou Kloetinge worden schadeloos gesteld met een groot stuk van Kattendijke. De rest van het ruim 2000 H.A. groote dorp zou onder de andere omringende plaatsen worden verdeeld. Op de kaart is het door Goes begeerde stuk van Kloetinge in t midden met vierkantjes aangegeven. De boven aangestreepte strook is het boven aangestrekte gebied van Kattendijke. Daaronder liggen de gemeenten Kloetinge, Kapelle, Wemeldinge en Wolfaartsdijk
Kattendijke Een annexatiekwestie. Gezicht op het dorp Kattendijke aan den voet van den dijk
Kattendijke Van 't Zeeuwsche Land. Even rusten. De baas heeft gezorgd, dat het paard geen kou krijgt. Tooneeltje te Kattendijke
Kattendijke De heer Wisse, gemeenteveldwachter te Kattendijke en Wilhelminadorp, heeft deze dagen als zoodanig afscheid genomen na 36 dienstjaren bij de gemeentepolitie
Kattendijke Zomer in 't Zeeuwsche Land. Koeienparade onder den dijk te Kattendijke
Katwijk Nu eens geen visscherslatijn. Voor 126 gulden werd dit kadaver van een cachelot of potvisch, dat in Februari 1598 te Katwijk aanspoelde, verkocht. Met behulp van ankers en stutten werd het in de goede positie gebracht om te worden gemeten, en men vond toen, dat de lengte 56 voet bedroeg
Katwijk aan Zee Uit den goeden ouden tijd II. Jan Toorop woonde in 1902 in Katwijk aan Zee. Men ziet hem hier op zijn atelier, zijn etsen zelf drukkende
Keetmanshoop 'n Vliegtocht door Zuid- en West-Afrika. Keetmanshoop in vogelvlucht
Kerkwerve Zeeuwsche tafereelen. De avond valt over Kerkwerve
Kerkwerve Van Schouwen en Duiveland. Een boerderij in het vlakke landschap van Schouwen onder Kerkwerve
Kerkwerve Door Schouwsche dreven. Ook voor de jeugd van Kerkwerve is de bramentijd welkom
Kerkwerve Zeeuwsche film. En zelfs de dieren rooien 't niet, en zoeken waterrijk gebied. (Kerkwerve)
Keswick Engelands trots: de meren. Keswick, de grootste plaats van het eigenlijke Merendistrict, schilderachtig gelegen tusschen Derwentwater en de zuidelijke helling van den Skiddaw, één der hoogste toppen van heel Engeland
Keulen Er is weer een water-auto uitgevonden door een Duitscher in Keulen. De wielen van dit rijdend vaartuig zijn wat groot uitgevallen, omdat deze wielen tegelijk drijfzakken zijn en schepraderen, die den auto in 't water voortdrijven
Kleverskerke In de welige Zeeuwsche weiden. Zelfs het vlakke land onder Kleverskerke bezit zijn eigen bekoring
Kleverskerke Zeeuwsch allerlei. Kinderleed en vertroosting te Kleverskerke
Kloetinge Van Zeelands Middengroep. De groenteman in Kloetinge
Kloetinge Een aanlokkelijke fruitmand
Kloetinge De afdeeling Kloetinge van oud-leerlingen der landbouwwintercursussen hield aldaar op 14 en 15 Sept. een tentoonstelling van door de leden gekweekte tuinbouwproducten. 'n Overzicht in de tentoonstellingtent met 't bestuur der vereeniging
Kloetinge Een fraai bouquet dahlia's
Kloetinge Een dahlia-soort van bijzondere afmeting, die een eersten prijs behaalde. Zus is er wat trotsch op
Kloetinge Zeeuwsche tafereelen. Wintersche rust rondom den indrukwekkenden toren van Kloetinge
Kloetinge Van Zeeuwschen bodem. Appeloogst in ons rijke fruitland (Kloetinge)
Kloetinge Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan der gymnastiekvereeniging "S.S.S." te Kloetinge werden aldaar op Zaterdag 8 September gymnastiek- en athletiekoefeningen gehouden van den Zeeuwsch-Brabantschen Turnkring. Met de muziek voorop trekken de verenigingen door het dorp
Kloetinge Een zoon, de vroegere burgemeester van Veere, en een dochter van Prof. Buys Ballot leggen een krans bij het monument
Kloetinge Vandelgroet aan de autoriteiten, die voor het Raadhuis, na de officieele ontvangst den afgevaardigden staan opgesteld
Kloetinge De jubileerende groep arriveert op het feestterrein
Kloetinge Toespraak van jhr. Mr. Quarles van Ufford na de onthulling
Kloetinge Onthulling van het monument van den grooten meteoroloog Prof. Dr. Chr. Buys Ballot te Kloetinge, waar hij geboren werd in het jaar 1817. Burgemeester Zandee van Kloetinge verwelkomt de aanwezigen voor de onthulling
Kloetinge Een annexatiekwestie. Het raadhuis van Kloetinge
Kloetinge Een annexatiekwestie. Aan de Goesche en Kloetingsche grens, waar de annexatiekwestie haar oorsprong vond. Het huis op den voorgrond behoort onder Kloetinge. De huizen op den achtergrond behoren tot Goes. Eertijds kocht Goes den grond, waarop de nieuwe huizen staan, als bouwgrond in de gemeente Kloetinge aan
Kloetinge Van 't Zeeuwsche Land. In Kloetinge willen ze nog even probeeren, of 't ijs nog houdt
Kloetinge Zeeuwsche Film. En de malaise kan verdragen de uitgesneden boerenhagen (Kloetinge)
Kloetinge "Cloeting's Gemengd Koor" (directeur S.J. Tamminga) van Kloetinge, behaalde het hoogste aantal punten (202) in de afdeeling uitmuntendheid en verkreeg den 1sten prijs en den wisselbeker op 't zangconcours, te Ierseke gehouden
Kloosterzande Vergadering van den Brabantsche Zuivelbond te Kloosterzande. In hotel van Leuven had op Donderdag 24 Mei de algemeene vergadering van den Brabantschen Zuivelbond plaats. Een groep deelnemers voor hotel van Leuven
Kobar De kolenman. Op de houtskoolmarkt te Kobar in Dalmatië wordt de handel uitsluitend door vrouwen gedreven
Koewacht Van 't Oost-Zeeuwsch-Vlaamsche Leven. Een vriendelijke hulp in 't vlasbedrijf
Koewacht Herfstlandschap onder Koewacht
Koewacht Van 't Oost-Zeeuwsch-Vlaamsche Leven. In de vlasserij onder Koewacht heerscht levendige bedrijvigheid
Kootwijkerzand Door Nederland. De woestheid der zandverstuivingen op de Veluwe (Kootwijkerzand)
Kortenhoef Op reis door Nederland. De geiten worden naar huis gebracht. (Loosdrechtsche plassen bij Kortenhoef)
Kortgene Ook aan de verkeersverbetering op Noord-Beveland wordt nu met voortvarendheid gewerkt. - Dat toont bijv. Dit kiekje bij den aanleg van den nieuwen verkeersweg Kortgene - Geersdijk
Kortgene De leden van het hoofdbestuur van den Zeeuwschen Bond, comité-leden en bestuur van den jubileerenden muziekvereeniging werden ten raadhuize ontvangen, waarna voor ons werd geposeerd in tegenwoordigheid van B. en W.
Kortgene Zondag 17 Juni j.l. werd te Kortgene een internationale voetbalwedstrijd gespeeld tusschen de voetbalvereeniging D.V.O. te Kortgene (links) en de Belgische club "Patria A.C. Westmalle I" (hierboven) welke wedstrijd door de laatstgenoemde club werd gewonnen met 5-3 (2)
Kortgene Ook de gymnastiekvereeniging O.K.K. te Kortgene luisterde den optocht op
Kortgene Zal de Noord-Bevelandsche brug er komen? Overzicht van de Zandkreek tusschen de steigers van Wolfaartsdijksche Veer en Kortgene. Op den achtergrond Noord-Beveland, dat door een brug naar Zuid-Beveland uit zijn isolement geheel zou zijn bevrijd
Kortgene Zeeuwsch Leven. De koeien op weg naar het veer te Kortgene
Kortgene De eerste-prijswinnaar van den fokveedag te Kortgene, toebehoorend aan de heer Vogelaar, aldaar
Kortgene October op Noord-Beveland. Molengezicht door de fraaie laan, die naar Kortgene leidt
Kortgene Zal de Noord-Bevelandsche brug er komen? De kapitein van de veerboot overziet van zijn hooge standplaats alles en zorgt, dat de reis vlot verloopt
Kortgene Een foto tijdens den gemeenschappelijken feestmarsch, die bij gelegenheid van het 55-jarige jubileum van E.M.M. te Kortgene door de aan het festival deelnemende vereenigingen werd uitgevoerd
Kortgene Zal de Noord-Bevelandsche brug er komen? Op de steiger te Kortgene worden de goederen voor N.-Beveland gelost om verder over 't eiland te worden geëxpedieerd
Kortgene Zondag 17 Juni j.l. werd te Kortgene een internationale voetbalwedstrijd gespeeld tusschen de voetbalvereeniging D.V.O. te Kortgene (links) en de Belgische club "Patria A.C. Westmalle I" (hierboven) welke wedstrijd door de laatstgenoemde club werd gewonnen met 5-3 (1)
Kortgene De opmarsch door de feestelijk versierde Voorstraat
Kortgene Boomen als slachtoffer van 't verkeer. De mooie boomenrijen onder Kortgene zullen voor verbreeding van den weg worden gerooid. Er is reeds een begin met het werk gemaakt. Foto van de mooie boomenlaan en de reeds gevallen slachtoffers
Kortgene Muziekjubileum en festival te Kortgene op Zaterdag 28 Juli. Foto van de muziekvereeniging E.M.M. te Kortgene, die haar 35-jarig bestaan op feestelijke wijze vierde
Kortgene Te Kortgene werd op Dinsdag 3 Juli een fokveedag gehouden, waar 150 van de beste stamboekpaarden te zien waren. Deze sinjeur telt maar liefst 31 medailles
Kortgene Als de veerboot aankomt te Kortgene
Kortgene October op Noord-Beveland. De nieuwe weg nabij Kortgene maakt een zeer royalen indruk en is een fraaie verbetering in het wegennet van het eiland, dat nog slechts op den bouw wacht van een brugverbinding met Zuid-Beveland
Kortgene Zal de Noord-Bevelandsche brug er komen? Aan den overkant. De autobus neemt passagiers en vracht over
Kortgene Zal de Noord-Bevelandsche brug er komen? Vrachtauto's halen de goederen
Kortgene Zal de Noord-Bevelandsche brug er komen? En de wachtenden op den steiger trekken alleen in den winter maar een leelijk gezicht, als het wat lang duurt
Kortgene Zal de Noord-Bevelandsche brug er komen? Het gedoe op en om den steiger is toch wel aantrekkelijk en voor de wachtenden een welkome afwisseling
Kortgene Zal de Noord-Bevelandsche brug er komen? De veerboot is aan. Eerst komen de passagiers, die zich huistoe spoeden
Kortgene Zeeuwsche Film. En dit is Zeeland's breedste straat; Gelooft ge 't niet? Meet na de maat! (Kortgene)
Kortgene Zal de Noord-Bevelandsche brug er komen? Dan worden de auto's gelost en in het goede spoor gehouden

index pagina:[<<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [>>]