Index pagina: 1 2 3 4 5 6 7 [>>]

's Heer Arendskerke De Chr. Fröbelschool van 's Heer Arendskerke voerde op den oudermiddag de vorige week een aardig spel Bruid en Bruidegom op
's-Gravenpolder Zuid-Beveland bloeit. Hier in 's-Gravenpolder geeft de hooge dijkkruin het indrukwekkendst overzicht op de boomgaarden die er bloeien langs den voet
's-Gravenpolder Het echtpaar Driesprong-Dalebout te 's-Gravenpolder mocht de vorige week onder hartelijk medeleven zijn gouden huwelijksfeest vieren
's-Heer Arendskerke Zeeuwsch Dorpsleven. De oude en de nieuwe tijd - in de dorpsstraat van 's Heer Arendskerke
's-Heer Arendskerke In de Zuid-Bevelandsche druivenkassen. Het is dit jaar een goed jaar voor de druiventelers, d.w.z. er komen heel wat kilogrammetjes uit de kassen. Alleen de internationalen toestand houdt alle uitvoer tegen en daarmee zijn de prijzen evenredig. Maar de meeste kashouders weten er toch wel raad op en verkoopen nu de druiven aan de kas. Een overzicht in een der kassen onder 's Heer Arendskerke
's-Heerenhoek Zuid-Bevelandsche dorpen. Als de zon maar doorkomen wil, kan 't nog warm zijn in de polders en dan nemen de koeien van 's Heerenhoek hun laatste bad van den zomer
Aalsmeer Graan uit water. De Ringvaart bij Aalsmeer
Aardenburg V.V.O. Voedsel-Voorziening in Oorlogstijd. Op de leveringsdagen heerscht er gezellige drukte aan de pakhuizen der handelaars. (Foto te Aardenburg)
Aardenburg Zeeuwsch-Vlaanderen West. En als we door de oude poorten van Aardenburg een blik slaan in het stadje binnen de wallen, is het, of we plotseling een kijkje krijgen in een ver voorbijen tijd
Aardenburg Uit West-Zeeuwsch-Vlaanderen. Een hoekje van Aardenburg met den mooien toren van de St. Baafskerk op den achtergrond
Aardenburg Herfst in het Zeeuwsche Land. Het landschap rondom Aardenburg heeft al heel wat van zijn bladertooi aan storm en regen moeten offeren
Aardenburg In den Westhoek van Zeeuwsch-Vlaanderen. Boven Aardenburg rijst, uit verren omtrek al zichtbaar, de fijne spits van den ouden Sint-Bavotoren
Aarle-Rixtel Fotonieuws uit het Zuiden. In het geheel gerestaureerde gemeentehuis van Aarle-Rixtel werd de eerste raadszitting gehouden, waarvan "Ons Zuiden" de foto geeft. De vroede vaderen bijeen in de nieuwe omgeving
Alkmaar In het gemeentelijke Sportpark te Alkmaar werden Zondag motorsnelheidswedstrijden gehouden. V.l.n.r. G. Thijsse, O. Molke, N. Kuiper, H.J. Thuijs en J.H. Rijk in de bocht
Amersfoort Sport van de week. Op "Birkhoven" bij Amersfoort werd Zondag een voetbalwedstrijd gespeeld tusschen H.V.C. en een sterk militair elftal. De militairen wonnen met 4-2. Hier ziet men den D.W.S.-er Slot het vierde doelpunt voor de soldaten scoren
Amersfoort Oud-geďnterneerden van het Belgische Leger hebben Zondag een krans gelegd voor het oorlogsgedenkteeken te Amersfoort
Amsterdam De oogst van een prijsvraag. Dan maar liever geen nieuw stadhuis …
Amsterdam Nederland paraat. En natuurlijk brengt het afscheid onder zulke omstandigheden zooal geen tragische, dan toch roerende tafereeltjes mee, zooals wij er op 't Amsterdamsche Cetraal Station meemaakten
Amsterdam De oogst van een prijsvraag. Stadhuis of … ja, of wat …?
Amsterdam Sport van de week. De kampioenswedstrijd D.W.S. - Ajax (1-1) in het stadion te Amsterdam. Het eerste doelpunt van D.W.S., dat wegens buitenspel werd afgekeurd. Schot juicht, Schubert appelleert …
Amsterdam "Honderd jaar" de lotgevallen der spoorwegen in Nederland. Op Vrijdag 20 September 1839 had, zooals men dat toen noemde, de "plegtige inwijding van den Ijzeren Spporweg" plaats tusschen Amsterdam en Haarlem. De hier gereproduceerde oude steendruk stelt voor het station aan de Haarlemmer-Trekvaart bij Amsterdam
Amsterdam De "Oranje", een drijvende stad. Het nieuwe motorschip "Oranje" op het IJ te Amsterdam
Amsterdam Parijsche mode in Amsterdam 3
Amsterdam Nederlandsche kappers aan het woord. Dezelfde kapsels van de achterzijde gezien
Amsterdam Regen in de hoofdstad
Amsterdam In tegenstelling met andere jaren heeft H.M. de Koningin in verband met de tijdsomstandigheden Zaterdag j.l. een niet-officieel bezoek aan Amsterdam gebracht. Na aankomst begaf de Landsvrouwe zich naar de Spoorwegtentoonstelling, welke zij onder leiding van prof. dr. ir. J. Goudriaan bezichtigde
Amsterdam De oogst van een prijsvraag. Dit ontwerp werd ingeleverd onder het bescheiden motto "een krabbeltje"
Amsterdam "Honderd jaar" de lotgevallen der spoorwegen in Nederland. Het eerste stationsgebouw te Amsterdam, waar de passagiers konden wachten op het vertrek van den trein, die vandaar vertrok om 9, 11, 1 uur en half vijf
Amsterdam Sport van de week. Dit doelpunt van D.W.S. tegen Ajax bracht den stand op 1-1
Amsterdam De meeste dieren in Artis maakten, evenals die er buiten, in dezen kouden winter moeilijke tijden door. De Zeeleeuwen daarentegen voelden zich in hun element en lieten zich kennelijk in goed humeur op de ijsschotsen ronddrijven
Amsterdam In de R.K. openbare leeszaal te Amsterdam wordt een tentoonstelling gehouden van Thymiana ter herdenking van den 60sten sterfdag van Alberdingk Thijm. Tijdens de openingsrede van dr. J. Sterck; tegenover hem zittend de zoon van Alberdingk Thijm, Lodewijk van Deyssel
Amsterdam Parijsche mode in Amsterdam 1
Amsterdam De oogst van een prijsvraag. De tentoonstellingshal
Amsterdam De "Oranje", een drijvende stad. De heer D. Goedkoop Dzn., de oudste directeur van de Nederlandsche Scheepsbouw Mij., hield 'n toespraak aan boord. Op den voorgrond Z.K.H. prins Bernhard, de ministers Steenberghe, Welter, v. Buuren, baron Röell, commissaris der Koningin in de provincie Noord-Holland, de heer de Vlugt, burgemeester van Amsterdam, en andere autoriteiten en genoodigden
Amsterdam De "Oranje", een drijvende stad. Z.K.H. prins Bernhard op de brug van de "Oranje" met de directie der Mij. Nederland en kapitein Potjer
Amsterdam "Honderd jaar", de lotgevallen der spoorwegen in Nederland. Door de geweldige toename van het treinverkeer bleek reeds in de eerste jaren het station te Amsterdam te klein. Men verplaatste het beginpunt meer naar de stad, in de buurt van de Willemspoort, waar het in 1843 in gebruik genomen werd. Het halfronde gebouw had een fronton als een Grieksche tempel
Amsterdam In mobilisatie-tijd. Voorzorgs- en beschermingsmaatregelen. Op het dak van het gebouw der Hollandsche Bank Unie aan de Heerengracht te Amsterdam naam men de noodige maatregelen tegen luchtaanvallen. - Een stevige zakkenbedekking wordt aangebracht
Amsterdam De "Oranje", een drijvende stad. De ruime 2de-klas-eetzaal
Amsterdam Vier Nederlandsche steden, blinkend in de zon. Het Olympisch stadion te Amsterdam was tot de laatste plaats bezet en buiten wachten geduldig duizenden auto's
Amsterdam Ook in de hoofdstad heeft men Zondag, hoewel het fraaie zomerweer naar bosch en strand lokte, king soccer de noodige eer bewezen. Daar nam het A.R.O.L.-Bekertornooi een aanvang. Kiekje uit den wedstrijd D.W.S.-H.F.C. (1-0), waarin de 60 jaar bestaande Haarlemsche 2e-klasser den afdeelingskampioenen kranig partij gaf
Amsterdam Sport van de week. Nederland neemt revanche op de Belgen. De Nederlandsch voetbalploeg welke Zondag j.l. een 3-2-overwinning op België behaalde. V.l.n.r. Anderiessen, Dijkstra, Wilders, Caldenhove, V.d. Veen, Smit, Bonsema, Vente, Dräger, Paauwe, De Harder. Verder grensrechter Twisterling en scheidrechter Thompson
Amsterdam De spoorwegtentoonstelling te Amsterdam. Gereed voor het vertrek met het historische treintje: wethouder F. van Meurs, minister ir. J. W. Alberda en burgemeester dr. W. de Vlugt maken de reis mee
Amsterdam "Honderd jaar" de lotgevallen der spoorwegen in Nederland. De Amsterdamsche koopman Louis Jan Jacob Serrurier (1791-1853), die van de oprichting der vennootschap af tot aan 't jaar 1852 pres.-commissaris was der maatschappij
Amsterdam De oogst van een prijsvraag. Twee ontwerpen, die niet bepaald een specifiek Amsterdamschen of Nederlandschen indruk maken 2
Amsterdam Parijsche mode in Amsterdam 4
Amsterdam Sport van de week. Nederland neemt revanche op de Belgen. Op de eeretribune van links naar rechts: drs. E. Boekman (wethouder van Amsterdam); de Belgische gezant J. baron Herry; diens echtgenoote; J.K.H. de Roo van Alderwerelt, adjudant van den prins, Z.K.H. prins Bernhard; dr. D.J. van Prooye, voorzitter K.N.V.B. en achter hem rechts Z. Exe. de minister van Koloniën Ch.J.I.M. Welter
Amsterdam Parijsche mode in Amsterdam 2
Amsterdam De "Oranje", een drijvende stad. Een gedeelte van de prachtige 1e-klas-eetzaal
Amsterdam De athletiekwedstrijden om den P.H.-beker op de Sintelbaan te Amsterdam. Moment uit de 110 m. horden, genomen door R.J. Brasser van A.C.C., derde van links
Amsterdam Na de Spoorwegtentoonstelling werd een bezoek gebracht aan een der vele in Amsterdam gebouwde openbare schuilplaatsen. Een opname van de Vorstin tijdens 'n wandeling door de schuilplaats aan het Weteringsplantsoen
Amsterdam De oogst van een prijsvraag. Wie zou dit herkennen als Amsterdamsch stadhuis?
Amsterdam De oogst van een prijsvraag. Twee ontwerpen, die niet bepaald een specifiek Amsterdamschen of Nederlandschen indruk maken 1
Amsterdam Het nieuwe vlaggeschip van de Maatschappij Nederland, het m.s. "Oranje", is van de kade der Nederl. Scheepsbouw Mij. naar het dok van de Amsterdamsche Droogdok Mij. gesleept. Onze foto-reporter kiekte het majestueuze schip in het IJ
Amsterdam Geweldig was de deelneming toen mevrouw Mann-Bouwmeester, eens Nederlands meest gevierde actrice, ten grave werd gedragen. Rechts de rouwauto, geëscorteerd door v.l.n.r. Annie van der Lugt Melsert - van Ees, Lily Bouwmeester en Wiesje Bouwmeester. Daarachter de senaat van het Amsterdamsch studentencorps en vele andere belangstellenden
Amsterdam De spoorwegtentoonstelling te Amsterdam. Hier ziet u de omvangrijke apparatuur in de cabine van een moderne stoomlocomotief, zooals er een in de tentoonstellingshal aanwezig is
Amsterdam "Honderd jaar", de lotgevallen der spoorwegen in Nederland. Het derde station te Amsterdam, het Westerdokstation, aan het Droogdok, werd 15 October 1878 in gebruik genomen
Amsterdam Sport van de week. Nederland neemt revanche op de Belgen. België in den aanval. Keeper Dijkstra heeft zich met succes in den strijd gemengd. Men ziet verder Bonsema, Caldenhoven, Wilders en Anderiessen
Amsterdam Sport van de week. Nederland neemt revanche op de Belgen. Het Belgische elftal. Van l.n.r. Stijnen, Paverick, Braine, Capelle, Voorhoof, Van Calenberg, Fievez, Van Alphen, Buyle, Henry, Badjou
Amsterdam Nederland uit de lucht (Luchtfoto's K.L.M.). De Amstel te Amsterdam
Amsterdam De "Oranje", een drijvende stad. In de slagerij werd ijverig gewerkt
Amsterdam De oogst van een prijsvraag. Het stadhuis is de spil waar alles om draait
Amsterdam De finale 100 m. hardloopen tijdens de wedstrijden om den P.H.-beker te Amsterdam, gewonnen door Osendarp. V.l.n.r. Baumgarten, Osendarp en Berger
Amsterdam Een gezicht op de haven van Amsterdam
Amsterdam In mobilisatie-tijd. Voorzorgs- en beschermingsmaatregelen. Twee matrozen te Amsterdam hadden een kinderwagen gerequireerd voor het vervoer van hun bagage!
Amsterdam De oogst van een prijsvraag. Het plan dat iedere bezoeker onmiddellijk vergelijkt met het paleis op den Dam
Amsterdam Tot besluit van het bezoek aan de hoofdstad heeft H.M. de Koningin in het Stadion den Amsterdamschen Luchtbeschermingsdienst geďnspecteerd. Met groote belangstelling volgde de Koningin de oefeningen. - Naast H.M. de opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, generaal Reynders
Amsterdam Een zeer zeldzaam huwelijksfeest te Amsterdam! De Jordaanbewoners hebben het echtpaar C. Marinus-W.T. Marinus-Weyer, dat binnenkort zijn 70-jarige echtvereeniging hoopt te vieren, een treffende huldiging bereid. "Ome Kees" en "tante Mina" in de bloemen
Amsterdam De "Oranje", een drijvende stad. Z.K.H. prins Bernhard hijscht de vlag van de Mij. Nederland
Amsterdam De spoorwegtentoonstelling te Amsterdam. Een maquette van het stationsemplacement met rijdende treinen, wissels en signalen
Amsterdam Op den dag, waarop zij 89 jaar zou worden, overleed te Amsterdam de vermaarde actrice mevrouw Mann-Bouwmeester. Een herinnering aan 'n vorige verjaardag: mevrouw Mann poseert voor de filmcamera op haar 88sten verjaardag
Amsterdam Sport van de week. Nederland neemt revanche op de Belgen. Ter afwisseling ook eens een plaatje van een deel van den nijveren fotografenstaf
Amsterdam Een Oranje op den troon van Engeland. Tweehonderdvijftig jaar geleden werd prins Willem III koning van Engeland. Ook in Holland werd de kroning van stadhouder Willem III tot koning van Engeland feestelijk gevierd. Te Amsterdam werd een groot vuurwerk ontstoken op de Kloveniersburgwal
Amsterdam Nederland paraat. De leden van het Amsterdamsche Corps van Vrouwelijke Vrijwilligers zorgen voor het vullen van de zandzakken, waarmee musea en andere kostbare publieke eigendommen beschermd worden
Amsterdam Sport van de week. Nederland neemt revanche op de Belgen. Vente en De Harder in strijd met de Belgische verdediging
Amsterdam Nederlandsche kappers aan het woord. Drie modellen van het Elveka-kappersconcours te Amsterdam
Amsterdam Sport van de week. Iet v. Feggelen slaagde er Zondag in den nieuw ingestelden titel 100 yards rugslag voor dames te bemachtigen en wel in het Sportfondsenbad te Amsterdam in 1 min. 7 sec. De heer Blitz wenscht de nieuwe titelhoudster geluk
Amsterdam Sport van de week. Nederland neemt revanche op de Belgen. Een gevaarlijk moment voor het Nederlandsche doel. De Belgische linksbuiten Fievez komt alleen op keeper Dijkstra af
Amsterdam De oogst van een prijsvraag. Te klein zal het in ieder geval niet gauw zijn …
Amsterdam De spoorwegtentoonstelling te Amsterdam. Een getrouwe copie van het treintje uit het jaar 1839
Amsterdam De "Oranje", een drijvende stad. Hoe de keukens van een groot zeeschip er uitzien
Amsterdam "Honderd jaar", de lotgevallen der spoorwegen in Nederland. Het Weesperpoortstation te Amsterdam, een der oudere stationsgebouwen, dat binnen enkele weken buiten dienst zal worden gesteld
Amsterdam Sport van de week. Op de algemeene vergadering van de K.N.A.U., welke Zondag te Amsterdam werd gehouden, ontving M. Osendorp van voorzitter Strengholt het Unie-Eerekruis voor de beste prestaties
Amsterdam Sport van de week. Nederland neemt revanche op de Belgen. De tamboers van het hoofdstedelijk politiecorps zagen er kranig uit en trommelden voortreffelijk
Andir Het Nederlandsch-Indische Leger paraat. Aantreden van een legerafdeeling op Andir (Bandoeng), Indië's grootste garnizoenstad
Andir Het Nederlandsch-Indische Leger paraat. Het appčl der stalen vogels. Sedert kort is de luchtvaartafdeeling een zelfstandig wapen geworden. Hier ziet men escadrilles Koolhovenjagers op het centrale militaire vliegveld te Andir
Ankara Turksche vrouwen spreken recht! Een unieke fotoserie, die de emancipatie der Turksche vrouw op overtuigende wijze aantoont. Bey Sokmener, een der beroemdste advocaten van 't moderne Turkije, in gesprek met zijn cliënten in de wandelgangen van het gerechtsgebouw
Ankara Turksche vrouwen spreken recht! Een unieke fotoserie, die de emancipatie der Turksche vrouw op overtuigende wijze aantoont. Twee vrouwelijke Turksche rechters, modieus gekleed, bij 't verlaten van het gerechtshof te Ankara
Ankara Ismet Inönü president van Turkije. Opvolger en bevestiger van Kemal Ataturk. Het imposante tentoonstellingsgebouw in Ankara. - Ankara door de Turken genoemd "de bloem der woestijn", ontstond in weinige jaren, ontworpen door Kamal Ataturk zelf, op den dorren bodem der Klein-Aziatische woestijn. Het is heden een uiterst moderne stad, met witte gebouwen en prachtige parken en bloemenperken, wijde boulevards en een gladde bestrating
Ankara Turksche vrouwen spreken recht! Een unieke fotoserie, die de emancipatie der Turksche vrouw op overtuigende wijze aantoont. Op de getuigenbank - vol aandacht voor de manier, waarop de vrouwelijke rechters het verhoor afnemen en 't onderzoek leiden
Ankara Turksche vrouwen spreken recht! Een unieke fotoserie, die de emancipatie der Turksche vrouw op overtuigende wijze aantoont. Mej. Rebia, vijfentwintig jaren oud, presidente van 't gerechtshof te Ankara, een der briljantste rechters van gans Turkije. De vrouwelijke Turksche rechters hebben dezelfde macht en bevoegdheid als de Europeesche rechters: zij zijn volkomen onafhankelijk en kunnen niet uit hun ambt worden ontzet
Ankara Turksche vrouwen spreken recht! Een unieke fotoserie, die de emancipatie der Turksche vrouw op overtuigende wijze aantoont. Een collegiaal gesprek over 'n moeilijk geval
Ankara Turksche vrouwen spreken recht! Een unieke fotoserie, die de emancipatie der Turksche vrouw op overtuigende wijze aantoont. Bey Vehbi, de president van 't gerechtshof te Ankara, in discussie met de vrouwelijke presidente, mej. Rebia
Ankara Turksche vrouwen spreken recht! Een unieke fotoserie, die de emancipatie der Turksche vrouw op overtuigende wijze aantoont. Een andere beroemdheid is de jeugdige vrouwelijke rechter mej. Hayrunisa. Zij is op de foto bezig recht te spreken over een beklaagde (op den voorgrond rechts). In Turkije is 't woord van den rechter wet en zijn er geen jury's. Een dergelijke opname werd tot nu toe nooit in 'n Turksche rechtzaal gemaakt
Ankara De Dardanellen. Sleutel tot de Zwarte Zee. Turkije is goed bewapend. Turksche lichte artillerie tijden een parade in de straten van Ankara
Ankara Ismet Inönü president van Turkije. Opvolger en bevestiger van Kemal Ataturk. Winkelstraat in Ankara - Ankara is een werkelijk moderne stad met elegante winkels en restaurants. Dit is een der groote, wijde winkelstaten in Ankara. Rechts op de foto - de lage gebouwen - zijn de enorme vischhallen
Antwerpen In veilige haven! De aankomst der Duitsch-Joodsche emigranten te Antwerpen. Het ontschepen van een zieke
Antwerpen In veilige haven! De aankomst der Duitsch-Joodsche emigranten te Antwerpen. Waar zullen wij eindelijk veilig en voorgoed kunnen landen? Een vraag, die alle emigranten aan boord van de St. Louis zich hebben gesteld - ook nadat hun de voorlopige beschikkingen waren medegedeeld
Antwerpen In veilige haven! De aankomst der Duitsch-Joodsche emigranten te Antwerpen. De Duitsch-Joodsche emigranten, aan wie voorlopig ´t verblijf in België was toegestaan, begeven zich in den gereedstaanden trein
Antwerpen In veilige haven! De aankomst der Duitsch-Joodsche emigranten te Antwerpen. De aankomst van ´t motorschip St. Louis in de haven te Antwerpen. Op den voorgrond Belgische gendarmen, die de nieuwsgierigen op veiligen afstand hielden
Arlesford Mary Hoar, de dochter van een hotelier te Arlesford (Engeland) met haar lievelingsdiertje, 'n schaap, dat ze van jongsaf heeft grootgebracht. Het dier kan opzitten en pootjes geven en vergezelt haar bij het winkelen
Arnemuiden En de Arnemuidensche jeugd had zich kwistig met oranje getooid: heele bovenlijfjes van de costuumpjes waren in oranje uitgevoerd
Arnemuiden Zeeuwsche dorpsjeugd. Maart heeft al mooie dagen bij de vleet gebracht; maar niet zoo krachtig is de Maartsche zon, dat de Arnemuidensche meisjes voor het touwtjespringen al te warm zouden vinden
Arnemuiden De bootjes, die Arnemuidensche visschers voor hun kroost maken en tuigen - of die zeewaardig zijn!
Arnemuiden Zoo'n zomerschen dag in Maart …. En dan hou je de veteranen van Arnemuiden niet binnenshuis - de wereld-, land- en dorpspolitiek worden er dan bedreven op een tochtvrij hoekje op 't zuiden
Arnemuiden Natuurlijk zijn de Zeeuwen nog bij lange niet uitgefeest naar aanleiding van prinses Irene's geboorte. Arnemuiden en St. Laurens hebben het feest resp. op Zaterdag 12 en Woensdag 16 Aug. gevierd. De Arnemuidenaren hadden o.a. een zeilwedstrijd georganiseerd voor zelfvervaardigde bootjes. Dat gaf een gezellige drukte langs het Kanaal, waar de wedstrijden gehouden werden
Arnemuiden Te Arnemuiden is het nieuwe vereenigingsgebouw, de Arne genaamd,de vorige week plechtig in gebruik genomen
Arnemuiden Walchersch dorpsleven. Als vischemmer en garnalenmand zijn leegverkocht, dan is het eerste werk van een propere Arnemuidensche om de heele zaak grondig te reinigen in het kanaal
Arnemuiden Walchersch dorpsleven. De Kanaaldijk, dat is om zoo te zeggen het zonnebad voor den Arnemuidenaar, en de eerste Maartsche koestering lokt jong en oud naar de luwte achter de helling
Arnhem "Honderd jaar", de lotgevallen der spoorwegen in Nederland. Het station der Rijnspoorwegmaatschappij te Arnhem was een uitgestrekt balkon rijk, waar de vacantie-gangers uit 't midden der vorige eeuw wat konden gebruiken
Ascot De groote wedrennen te Ascot zijn vorige week aangevangen. Een prachtige foto van de eerste race: de winnaar Mac Kann gaat voor Pegasus en Fair Chance over de eindstreep
Assen Sport van de week. Te Assen speelden Achilles en Eindhoven gelijk (2-2). Kiekje voor het zuidelijke doel
Assen Sport van de week. De oude Asser club "Achilles" kampioen van afdeeling V
Assen Sport van de week. Begrijpelijk heerschte er na afloop van den wedstrijd Achilles-Sneek (0-0) groote vreugde in het Asser kamp
Axel Axelsche jaarmarkt. Dat er nog altijd leven en vertier was, dat er niets ontbrak aan de organisatie van de Axelsche jaarmarkt, dat toont wel dit gedeeltelijk overzicht voor het nieuwe stadhuis
Axel Axelsche jaarmarkt. Het was helaas de handel die er ontbreken moest, de Hollandsche zoo goed als de Belgische
Axel Axelsche jaarmarkt. Ach, we kunnen er net zoo goed ons gemak een beetje van nemen
Axel Axelsche jaarmarkt. Het waren niet storm en regen, die de Zeeuwsch-Vlamingen thuis hielden: daartegen waren ze gewapend
Axel Axelsche jaarmarkt. Aha, tóch nog een kooper gevonden!
Axel Axelsche jaarmarkt. En hoe netjes de beesten ook werden opgekamd, de koopers liepen er niet harder om
Axel Axelsche jaarmarkt. Ten teeken van zijn uitverkiezing wordt het verkochte varken onmiddellijk gemerkt
Axel Hengelen in 't Zeeuwsche waterland. In 't land van Axel, een rustig hoekje in 't hooge riet, war wel 'ns een aardige buit kon schuilen
Axel Axelsche jaarmarkt. De biggetjes in het centrum van de publieke belangstelling
Baarland Te Baarland werd Donderdag 22 Juni door burgemeester Vogelaar de eerste steen gelegd voor het nieuwe gemeentehuis
Baarland Het nieuwe raadhuis van Baarland nadert de voltooiing. Een foto van 't in aanbouw zijnde gebouw
Baarland Te Baarland is het nieuwe gemeentehuis met ambtswoning voor den burgemeester de vorige week plechtig in gebruik genomen
Baarn Toen onze Prinses jarig was. Op den verjaardag van de kroonprinses woonden H.M. de Koningin, H.K.H. prinses Juliana en Z.K.H. prins Bernhard des ochtend een dienst bij in de Ned. Herv. Kerk aan den Brink te Baarn
Baarn Toen onze Prinses jarig was. Tijdens het concours hippique, dat ter gelegenheid van prinses Juliana's verjaardag te Baarn werd gehouden, bood burgemeester jhr. mr. Van Reenen namens de Baarnsche rijvereeniging prinses Beatrix een alleraardigsten pony aan, welke door prins Bernhard werd aanvaard
Bali Een hoogeschool der danskunst op Bali. Bijzonder veel tijd wordt besteed aan de studie der gelaatsuitdrukking tijdens den dans
Bali Een hoogeschool der danskunst op Bali. Dans en muziek zijn ten nauwste met elkander verbonden, ze vullen elkander aan. Soms onderstreept de muziek geste en uitdrukking, een ander maal is het dansgebaar een uit de muziek geboren extase
Bali Een hoogeschool der danskunst op Bali. Een bijzonder fraaie en moeilijke danshouding. (Men lette op de lijn der armen!)
Bali Een hoogeschool der danskunst op Bali. Mario tijdens een solo-dans. Zéér bijzonder is de uitdrukking van vreugde en tevredenheid op het expressief gelaat van den danskunstenaar
Bali Een hoogeschool der danskunst op Bali. Meester en leerling vatten hun taak ernstig op. Schouders, armen en vingers moeten uitdrukking geven aan gevoelens en stemmingen
Bali Een hoogeschool der danskunst op Bali. De gevorderde leerlingen verlangen er naar hun kunst aan de desa-bevolking te vertoonen, maar Mario laat ze niet optreden voor ze terdege in hun vak bekwaam zijn. Hij heeft allerlei "bijzonderheden", deze meester-danser. Zoo zijn de "stemming" en de plaatsing van de gamelan door hem gewijzigd. Onze foto toont den danser en een leerling tusschen het in carré-vorm opgestelde orkest
Bali Een hoogeschool der danskunst op Bali. Mario, de meester-danser. Zoo snel bewegen zich de handspieren, dat de beweging der vingers niet op de gevoelige plaat kon worden vastgelegd
Bali Een hoogeschool der danskunst op Bali. Met ernst en overgave oefenen de jonge dansers onder de bezielende leiding van hun leeraar. Terwijl de leerling de moeilijke dansen uitvoert, controleert Mario nauwkeurig alle bewegingen
Batavia Lucht-alarm in Batavia. Het verkeer tusschen Weltevreden en Batavia werd een uur lang gestremd
Batavia Lucht-alarm in Batavia. De Kali Besar, waar het pleegt te wemelen van badende en wasschende inlanders, was plotseling volkomen verlaten. Alleen het achtergebleven waschgoed herinnerde aan de werkzaamheden, welk hier tot voor kort werden uitgeoefend
Batavia Lucht-alarm in Batavia. Zijn vrachtje achterlatend aan den kant van den weg zocht deze Javaan ijlings onderkomen in een nabijzijnd gebouw
Batavia Lucht-alarm in Batavia. De inlanders moeten zich voorstellen, dat ze zich in een schuilloopgraaf bevonden. Tempat-ngoempet noemen ze dat in Batavia
Batavia Lucht-alarm in Batavia. Hoe een deeleman-koetsier zich haastte om zich met zijn paardjes in veiligheid te stellen onder de beschuttende boomen
Bath Zuid-Bevelandsche tafereelen. Aan den waterpunt te Bath, waarvan nog moeilijk afscheid kan worden genomen, al is de aanleg van de waterleiding in het dorpje reeds begonnen
Belgrado Joego-Slavië. Het land, waar oost en west elkaar ontmoeten. Een foto van Belgrado, de hoofdstad van Joego-Slavië. - Links de universiteit, op den achtergrond het beursgebouw
Belém 53.000 kilometer op metalen vleugels. De wereld rond als vliegtuigpassagier. Zeilschepen in de haven van Belem, waar iederen morgen markt wordt gehouden
Belém 53.000 kilometer op metalen vleugels. De wereld rond als vliegtuigpassagier. Op de markt te Belem. Een reuzenschildpad wordt aangevoerd
Bemelen Fotonieuws uit het Zuiden. Vakantie in eigen land. Op de grillige mergelrotsen van het Limburgsche heuvelland voelt de toerist zich thans als in het Zwitsersche hooggebergte. Onze fotograaf maakte deze opname te Bemelen bij Maastricht
Bergen op Zoom Zeeuwsche Sport. De beslissingswedstrijd Middelburg - R.B.C. te Bergen op Zoom. Moment voor het Roosendaalsche doel
Bergen op Zoom Zeeuwsche Sport. De Roosendaalsche doelman onderbreekt een aanval der Zeeuwen
Bergen op Zoom Zeeuwsche Sport. Te Bergen op Zoom werd op neutraal terrein de beslissingswedstrijd Middelburg - R.B.C. gespeeld. Middelburg behaalde het kampioenschap in 2 A door dezen wedstrijd na verlenging met 3-2 te winnen. Hierboven een foto van het kampioenselftal, dat nu de zware taak krijgt om te probeeren een plaatsje in de eerste klasse te bemachtigen
Berlijn Panorama oorlogskroniek, week van 18 tot 24 September 1939. 's Zondags helpt de Berlijnsche jeugd mee aan het binnenhalen van den oogst. Wij zien hier meisjes bezig met het rooien van aardappelen
Berlijn Panorama oorlogskroniek, week van 11 tot 17 September 1939. Een groot aantal luchtafweerbatterijen en een ring van landingsterreinen, waar de vliegmachines gereed staan om op te stijgen, beschermen Berlijn tegen luchtaanvallen
Berlijn Panorama-oorlogskroniek, week van 16 October tot 23 October 1939. De bemanning van de onderzeeboot, die in de baai van Scapa Flow het Engelsche slagschip Royal Oak heeft getorpedeerd, wordt na aankomst op de luchthaven Tempelhof door zijn kapitein, Prien, toegesproken
Berlijn Iedereen draagt zijn gasmasker bij zich. De Berlijnsche politieagent, die bij een alarm het laatst de straat verlaat, moet eveneens voorzien zijn van een gasmasker
Berlijn Panorama oorlogskroniek, week van 11 tot 17 September 1939. Ernstig gewonde soldaten worden naar plaatsen ver achter het front getransporteerd. Aankomst van een ambulancetrein te Berlijn
Berlijn Panorama oorlogskroniek, week van 4 tot 10 September 1939. De Britsche ambassadeur te Berlijn sir Neville Henderson, gefotografeerd bij zijn vertrek op het station Charlottenburg
Bern Een nederlaag te Bern. Het eerste en eenige Nederlandsche doelpunt, gescoord door Kick Smit
Bern Een nederlaag te Bern. Bas Paauwe en Wilders onderbreken een aanval der Zwitsers
Bern Een nederlaag te Bern. Voor het Nederlandsche doel tijdens den wedstrijd Zwitserland-Nederl. (2-1) te Bern. Caldenhove is in het bezit van den bal. Wilders heeft zich naast Dijkstra in het doel opgesteld
Bern Een nederlaag te Bern. De Nederlandsche voetbalploeg, welke te Bern met 2-1 door Zwitserland werd geklopt. V.l.n.r. Anderiessen, Smit, Dijkstra, Wilders, Stam, v.d. Veen, Caldenhove, Dräger, Vente, de Harder, B. Paauwe
Bern Een nederlaag te Bern. Keeper Dijkstra in actie bij een aanval der Zwitsers op het Nederlandsche doel
Bern Een nederlaag te Bern. Spelmoment voor het Zwitsersche doel. De bal gaat juist naast
Beuthen Van het Poolsche strijdtooneel. Een winkelstraat in het grensstadje Beuthen, waar door granaatvuur ernstige verwoestingen werden aangericht
Beverley Hills Inspecteur W.A. Nesbitt te Beverley Hills in Californië probeert de degelijkheid van zijn nieuwe camera. Alle leden zijner motorbrigade zijn met een dergelijk toestel uitgerust, om eventueele overtredingen onmiddellijk te kunnen vastleggen
Beverly Hills 53.000 kilometer op metalen vleugels. De wereld rond als vliegtuigpassagier. Waar Greta Garbo woont. Een luchtopname van Beverly Hills, waar de beroemdheden van Hollywood hun woonplaats hebben
Bialystock Panorama oorlogskroniek, week van 18 tot 24 September 1939. Duitsche en Russische officieren ontmoetten elkaar in Bialystock en bespraken de détails betreffende de reeds van te voren vastgestelde demarcatielijn tusschen de legers der beide landen
Biervliet Uit West-Zeeuwsch-Vlaanderen. In den zomer is er ook aan vrouwenhanden gebrek op 't land rondom Biervliet. En nauwelijks is er even tijd voor een oogenblik rust
Biervliet Zeeuwsch-Vlaamsche paarden. De motor verdringt het paard - maar in de Zeeuwsche polders toch niet, zoolang de Zeeuwsch-Vlaamsche fokkers een ras telen, dat zóó volmaakt zich bij den verrichten arbeid aanpast. Is het niet een lust, in de polders rondom Biervliet de stoere werkpaarden de landbouwwerktuigen tegen de hellingen te zien optrekken?
Biervliet Zeeuwsch-Vlaamsche paarden. Na de lange winterrust is het een genot voor den boer, die van zijn dieren houdt, met hen aan den zwaren arbeid te gaan, die wacht op de Biervlietsche akkers
Biervliet In schoonmaaktijd heeft de gemeentepomp van Biervliet drukke klandizie
Biervliet Overstrooming in Zeeuwsch-Vlaanderen. Ook onder Biervliet liggen uitgestrekte waterplassen over de velden
Biezelinge Zuid-Bevelandsche dorpen. In Biezelinge blijven ze nog achter de kachel de kat even uit den boom kijken
Biggekerke Hooimaand op Walcheren. De paarden hebben nu al evenmin vacantie in Biggekerke: de dagen zijn lang en de lasten zwaar
Biggekerke Walcherens Westhoek. Nu 't winter is en 't landwerk rust, heeft de hoefsmid niet veel te doen op Biggekerke
Biggekerke De Zeeuwsche Mei-bruidjes. Een maand van romantiek. … die, met de in keurige bruiloftskleeren uitgedoste boerendeerntjes beladen, een feest zijn voor het oog
Biggekerke Het zilveren jubilé van burgemeester Simonse is Vrijdag 23 Juni te Biggekerke door de gemeentenaren op hartelijke wijze gevierd. Voor het gemeentehuis nam de burgemeestersfamilie de feestelijken optocht in oogenschouw …
Biggekerke Walcherens Westhoek. Al is 't wat koud, daar mis ik m'n morgenwandeling door Biggekerke nog niet voor
Biggekerke De Zeeuwsche Mei-bruidjes. Een maand van romantiek. Op de ouderwetsche Walchersche boerenbruiloften worden de gasten in 'n lange file huifwagentjes aangevoerd (Biggekerke)
Biggekerke Walcherens Westhoek. 't Is vandaag de dag, dat de vischboer zijn tocht door Biggekerke maakt
Biggekerke …. Waarin tal van praalwagens en tal van fleurige Biggekerksche schoonen het dorp rondtrokken
Biggekerke Biggekerksche ruiters huldigden den jubileerenden burgemeester namens de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij
Biggekerke Ook de bekende Biggekerksche zangvereenigingen lieten zich bij de huldiging niet onbetuigd
Blankenham Verloren kust. Het oude land in den greep van het nieuwe. Hoogwaterkanonnen op den zeedijk te Blankenham, welken taak met de afsluiting der Zuiderzee beëindigd is
Bloemendaal De rijwielhelling doet haar intrede. Een ingenieuze vinding, die een omwenteling op het gebied der rijwielsport, maar ook 'n ei van Columbus zal blijken te zijn! De watertoren in het duingebied nabij Bloemendaal, waar dezer dagen een proefhelling werd aangelegd
Blokzijl Verloren kust. Het oude land in den greep van het nieuwe. De laatste biezen matten van Blokzijl, waar deze eens zoo bloeiende huisindustrie thans ook vrijwel tot het verleden behoort
Boekarest Calinescu en zijn parlement. Het laatste interview met den vermoorden minister-president van Roemenië. Het eenige vrouwelijke Parlementslid draagt eveneens een uniform
Boekarest Calinescu en zijn parlement. Het laatste interview met den vermoorden minister-president van Roemenië. Afgevaardigden van het platteland in hun bijzonder "landelijke" uniformen bespreken nog eens de brandende kwesties, nadat de vergadering al is afgeloopen
Boekarest Calinescu en zijn parlement. Het laatste interview met den vermoorden minister-president van Roemenië. Een zitting van het Parlement tijdens een redevoering van den minister-president. Rechts de regeeringstafel, achter 't spreekgestoelte de voorzitter, daarachter de troon
Boekarest Roemenië zou het rijkste land van Europa kunnen zijn. Een blik van het dak der telefooncentrale op het centrum van Boekarest. Men zou zich her bijna in Amerika wanen! Sommige gebouwen tellen zelfs veertien verdiepingen en meer!
Boekarest Roemenië zou het rijkste land van Europa kunnen zijn. Een Roemeensche boer in zijn schilderachtig costuum gefotografeerd tijdens een wandeling in de hoofdstad
Boekarest Calinescu en zijn parlement. Het laatste interview met den vermoorden minister-president van Roemenië. Twee boerenafgevaardigden voor het Parlement in gesprek met een burger-collega, die in uniform is gestoken. De twee eersten dragen op hun merkwaardige kleedij het embleem hunner partij
Boekarest Calinescu en zijn parlement. Het laatste interview met den vermoorden minister-president van Roemenië. Het regiem is tamelijk streng in het Parlementsgebouw en eigenlijk mag er in de gangen niet gefotografeerd worden, maar de soldaat met zijn voor-oorlogschen, Duitschen helm was toch zoo vriendelijk even te poseeren
Boekarest Calinescu en zijn parlement. Het laatste interview met den vermoorden minister-president van Roemenië. Den afgevaardigden staan secretaressen ter beschikking, die natuurlijk ook weer in uniform gekleed zijn
Boekarest Calinescu en zijn parlement. Het laatste interview met den vermoorden minister-president van Roemenië. Minister Titeanu, die belast is met de propaganda en de aangelegenheden welke met de pers in verband staan, heeft een werkkamer, waarvan de wanden versierd zijn met ethnographische kaarten van Roemenië
Boekarest Calinescu en zijn parlement. Het laatste interview met den vermoorden minister-president van Roemenië. Interview van onzen correspondent met minister-president Armand Calinescu. De minister droeg hier de witte uniform der partij en een blauwe monocle, daar hij slechts de beschikking had over één oog; het linker had hij in zijn jeugd bij een fietsongeval verloren. Op den achtergrond minster Titeanu
Boekarest Calinescu en zijn parlement. Het laatste interview met den vermoorden minister-president van Roemenië. Het Parlementsgebouw te Boekarest, waar ook de regeering zetelt. Niemand mag het gebouw betreden als hij of zij geen uniform draagt
Bolnes Alsof het groote stoomschip "Hector" met niet te stuiten vaart tot midden tusschen de huizen was terechtgekomen! Een verrassend aspect van den op de werf van gebr. Pot te Bolnes voor rekening van de K.N.S.M. in aanbouw zijnden koopvaarder
Borsele Zuid-Bevelandsche dorpen. Borselensche jeugd trekt er op uit
Borssele Zeeuwsche dorpsjeugd. In Borsselen is op 't oogenblik kaatsbal de groote mode
Boston Met een "sneeuwtank" van 27 ton aan boord is admiraal Bird met de "North Star" naar het "Zesde Werelddeel", de Zuidpool, vertrokken. Het schip in de haven van Boston
Boston Honderdvijftig jaar stoomvaart. De eerste Cunard Liner "Britannia" bij een aankomst in de met ijs bedekte haven van Boston
Boston Er bestaat bij hetpubliek groote belangstelling voor de "sneeuwtank" van admiraal Bird. Het enthousiasme was zoo groot, dat het verkeer geheel in de war liep en 70.000 automobielen niet meer vooruit of achteruit konden
Breda Sport van de week. De nationale golfploeg heeft Zondag op de nationale golflinks Toxandria bij Breda een oefenmatch gespeeld. De heer Burghard tijdens dezen wedstrijd aan slag
Bremen Honderdvijftig jaar stoomvaart. Het Amerikaansche s.s. "Washington", 't eerste stoompassagiersschip, stoomt in 1847 de haven van Bremen binnen. Dit was de eerste directe verbinding Amerika-Duitschland
Breskens Uit den Westhoek van Zeeuwsch-Vlaanderen. De Breskensche garnalenvisschers komen thuis: de vangst is niet schraal voor den tijd van 't jaar - maar wel de prijzen
Breskens Zeeuwsche Sport. De keeper van Breskens onderschept een aanval
Breskens Zuster Aaltje, de wijkzuster van het Breskensche Groene Kruis, is bijgelegenheid van haar 12 1/2 -jarig jubilé als zoodanig hartelijk gehuldigd
Breskens Zeeuwsche Sport. Breskens-Breda 6-3. Op overtuigende wijze slaagde Breskens er in zijn tweeden promotiewedstrijd te winnen. Een aanval op het doel van Breda
Breskens In 2 A behaalde de vereeniging uit Breskens, B.K.C., de overwinning
Breskens De Breskensche garnalenvisschers beleven geen rooskleurige tijden. Slechte vangsten en mijnengevaar maken den omzet zóó gering, dat er door menigeen al gedacht wordt aan verplaatsing van het bedrijf naar Hoek van Holland
Breskens Zeeuwsche Sport. Breskens verloor van Alliance met 2-3. Toch heeft eerstgenoemde nog een goede kans voor het tweedeklasserschap, daar twee candidaten promoveeren. Een moment uit dezen wedstrijd
Breskens Burgemeester Drost heeft te Breskens verleden week Maandag den eersten steen gelegd voor het gebouw van den vischafslag, waaraan ter plaatse groote behoefte bestond
Breskens Zeeuwsche Sport. In een enthousiast gespeelden wedstrijd tegen Terneuzen I heeft Breskens Zondag het kampioenschap behaald in 3 A. Deze ploeg zien we in de promotiecompetitie wel tot iets goeds in staat, al is het dan ook de eerste maal, dat een club uit Westelijk Zeeuwsch Vlaanderen hieraan deelneemt. Foto van het elftal van Breskens, dat door de 5-1 overwinning op Terneuzen duidelijk zijn meerderheid demonstreerde
Breskens Onder Breskens strandde de vorige week een Fransch schip. "Port de Souville", dat ten slotte met sleepbootassistentie kon worden vlot gesleept
Breskens Ofschoon wegens tijdsomstandigheden de verjaardag van prinses Juliana weinig feestelijk is gevierd in onze provincie, zoo heeft men toch in Breskens een militaire defilé georganiseerd, dat tevens een bewijs van erkentelijkheid inhield tegenover de burgers, die hier met de grensbezetting hartelijk hebben meegeleefd. De in Breskens ondergebrachte soldaten defileeren voor de militaire en burgerlijke autoriteiten, die voor het raadhuis stonden opgesteld
Brouwershaven Uit Zeelands Noorden. Zóó gemoedelijk is het leven in Brouwershaven, de stad van vader Cats
Brouwershaven Na zevenentwintigjarige werkzaamheid als schoolhoofd der O.L. school te Brouwershaven is de heer P. de Potter door gemeentebestuur, oudercommissie en personeel bij zijn afscheid hartelijk gehuldigd
Brouwershaven Oude Zeeuwsche steden. Zoo rijst ook te midden van het verval op de ruime markt van het oude Brouwershaven het monumentaal stadhuis op als blijvend gedenkteeken van een rijke historie
Bruinisse Plechtige installatie van den burgemeester van Bruinisse. Onder groote belangstelling en met hartelijke toespraken werd de edelachtbare heer van den Berg, oud-wethouder, te Bruinisse geďnstalleerd als burgemeester. Zijn benoeming heeft onder allen lagen van de bevolking groote voldoening gewekt. De nieuwe burgemeester arriveert met zijn echtgenoote aan de grens van de kom van de gemeente, waar bloemen worden aangeboden, terwijl de gordijnen, die den toegang tot de gemeente nog afsloten, worden geopend 1
Bruinisse De edelachtbare heer S. hage, burgemeester van Bruinisse, heeft na verkregen eervol ontslag de vorige week officieel als zoodanig afscheid genomen, bij welke gelegenheid we deze foto maakten
Bruinisse Plechtige installatie van den burgemeester van Bruinisse. Aankomst van den nieuwen burgervader bij het raadhuis, waar een groote menigte stond te wachten
Bruinisse Plechtige installatie van den burgemeester van Bruinisse. Onder groote belangstelling en met hartelijke toespraken werd de edelachtbare heer van den Berg, oud-wethouder, te Bruinisse geďnstalleerd als burgemeester. Zijn benoeming heeft onder allen lagen van de bevolking groote voldoening gewekt. De nieuwe burgemeester arriveert met zijn echtgenoote aan de grens van de kom van de gemeente, waar bloemen worden aangeboden, terwijl de gordijnen, die den toegang tot de gemeente nog afsloten, worden geopend 2
Bruinisse Plechtige installatie van den burgemeester van Bruinisse. De burgemeester met zijn familie luistert van af de stoep van het raadhuis met belangstelling naar deze zanghulde
Bruinisse Plechtige installatie van den burgemeester van Bruinisse. Moment tijdens de installatieplechtigheid. De oudste wethouder hangt den nieuwen burgemeester de ambtsketen om
Bruinisse Plechtige installatie van den burgemeester van Bruinisse. Hierna werd een zanghulde gebracht door de plaatselijke zangvereeniging onder leiding van mej. van Steenbergen
Brussel Lindbergh de geheimzinnige. Lindbergh's bezoek aan België's hoofdstad. De vlieger wordt bij zijn aankomst begroet door koning Albert van België en koningin Elisabeth
Brussel Koningin Wilhelmina bezoekt België. Burgemeester Max van Brussel begroet op hoofsche wijze onze koningin
Brussel Koningin Wilhelmina bezoekt België. Als twee nietige figuren op het enorme balkon van het Brusselsche paleis
Brussel Koningin Wilhelmina bezoekt België. Vanaf het balkon van het Brusselsche stadhuis neemt de Koningin de haar toegebrachte zanghulde in ontvangst, staande tusschen koning Leopold en burgemeester Max
Brussel Voor 25 jaar. De vierde oorlogsweek (24-30 augustus). Zooals men zich herinneren zal hadden de Oostenrijksche troepen de beschikking over zwaar geschut, waarmee reeds in de eerste dagen versterkte steden en de forten in Oost-België werden beschoten. Hier ziet men zulk een kanon op de binnenplaats van de artilleriekazerne te Brussel. Straks zal het dienst doen bij de beschieting van Antwerpen. Met dit geschut werden ook Namen en Maubeuge gebombardeerd
Brussel Koningin Wilhelmina bezoekt België. De aankomst van de vorsten aan het stadhuis te Brussel op het wondermooie Marktplein met de beroemde Renaissance-gevels
Brussel Koningin Wilhelmina bezoekt België. Koning Leopold begroet zijn vorstelijke gast op het perron te Brussel
Brussel Koningin Wilhelmina bezoekt België. Met een handkus heet koning Leopold zijn doorluchtige gast welkom in België's hoofdstad
Brussel Koningin Wilhelmina bezoekt België. Met een joviaal armgebaar dankt de Koningin voor de jubelende ontvangst
Brussel Koningin Wilhelmina bezoekt België. Op enthousiaste wijze wordt koningin Wilhelmina door de Brusselsche bevolking verwelkomd
Bryce Canyon Natuurschoon in Amerika. De Bryce Canyon, die in 1928 tot National Park werd verheven, bevat frapante specimina van rotstorens en pieken, die door hun grillig kleurenspel iets fantastisch aan de geheele omgeving verleenen
Buenos-Aires Avond in Noord- en Zuid-Amerika. Buenos-Aires (Spaansch: goede lucht), thans hoofdstad en voornaamste haven van Argentinië, werd oorspronkelijk genoemd: Santa-Maria-de-Buenos-Aires en dateert van 1650, uit den tijd dat Juan de Garey aan de boorden van La Plata een kleine nederzetting stichtte, waaruit in later tijden de geweldige wereldstad van thans zou groeien. Vooral des avonds, wanneer de talrijke lichten zich in het water weerspiegelen, is de aanblik dezer millioenenstad sprookjesachtig mooi
Burgh Island Bijna 550 jaar geleden werd op het Burgh Island, South Devon, Engeland, een zeeroover terechtgesteld en deze gebeurtenis wordt elk jaar met een feestmaal herdacht, waarbij de gasten zich verkleeden als piraten. Op den achtergrond den Pilchard Inn, die ook reeds in 1395 bestond
Bussum Sport van de week. De hockeykampioenswedstrijd Gooi-Union (3-1) te Bussum. Moment voor het doel van Union
Canterbury Het interieur van de bekende Canterbury-kathedraal wordt momenteel geheel gerestaureerd. Speciale stellage zijn gebouwd, ten 't werk van de schilders te vergemakkelijken
Cartagena S.S. "Simon Bolivar" op 'n mijn geloopen. Een foto van het verongelukte s.s "Simon Bolivar", genomen te Cartagena
Chicago Met bloemen beladen werd 's werelds mooiste koe, bij gelegenheid van een "schoonheidswedstrijd" voor runderen, in een hotel te Chicago tentoongesteld
Clacton-on-Sea Kampeeren, de meest sportieve vorm van toerisme. Kampeeren in 'n tuindorp. Keurige orde heerscht er in de straten van het tuindorp
Clacton-on-Sea Kampeeren, de meest sportieve vorm van toerisme. Kampeeren in 'n tuindorp. Een "straat" in Butlin's Holiday Camp te Clacton on Sea
Clacton-on-Sea Kampeeren, de meest sportieve vorm van toerisme. Kampeeren in 'n tuindorp. Zelfs 'n groot orgel ontbreekt niet in de groote ontspanningszaal van dit "kamp"
Clacton-on-Sea Kampeeren, de meest sportieve vorm van toerisme. Kampeeren in 'n tuindorp. Een kinderhuisje in het speelpark te Clacton on Sea
Clacton-on-Sea Kampeeren, de meest sportieve vorm van toerisme. Kampeeren in 'n tuindorp. Een speciale zaal is ingericht voor het beoefenen van tafeltennis en andere spelen
Clinge Te Clinge werd de vorige week Woensdag de elfde klompenbeurs officieel geopend. Een kijkje op de beurs
Colijnsplaat Maartsche Tafereelen op Noord-Beveland. Aan de havenvan Colijnsplaat worden nog wat aardappelen uit den kuil geleverd
Colijnsplaat De Hoop van Noord-Beveland. De meisjes van Colijnsplaat houden beraad, hoe de middag 't best benut kan worden
Colombo Een kostelijk juweel van de Compagnie. Ceylon, een vroegere Nederlandsche kolonie. De haven van Colombo; op den achtergrond 't Duitsche stoomschip de "Scharnhorst"
Colon 53.000 kilometer op metalen vleugels. De wereld rond als vliegtuigpassagier. Luchtige negerhuizen aan den Atlantischen Oceaan te Colon. Streng ziet de politie toe dat de woningen niet vervuilen: als 's morgens de vuilnisbak niet tijdig buiten staat, betaalt de nalatige vijf dollar boete
Cristobal 53.000 kilometer op metalen vleugels. De wereld rond als vliegtuigpassagier. Te Cristobal worden in bankgebouwen blanken en negers aan afzonderlijke loketten geholpen. Boven de voor blanken bestemde lokatten staat "goud", terwijl aan het kleurlingen-loket een bordje "zilver" hangt. Deze onderscheiding dateert uit de jaren, toen het Panama-kanaal werd gegraven: de tewerkgestelde blanken kregen toen hun loon in goud uitbetaald, terwijl de negers zilver ontvingen
Croydon De spanning in Europa stijgt. Sir Neville Henderson arriveerde Zaterdag, 26 Augustus, op Croydon, naar vernomen wordt met voorstellen van Hitler ten einde een vreedzame oplossing in de huidige crisis te vinden
Croydon De spanning in Europa stijgt. Uit alle landen komen passagiersvliegtuigen op Croydon aan met reizigers, die het raadzaam achtten naar Engeland terug te keeren
Culemborg Een Rijntocht per raderboot. Een vacantietrip voor fijnproevers! Op de Lek bij Culemborg. De Nederlandsche stroomen worden druk bevaren!
Culemborg "Honderd jaar", de lotgevallen der spoorwegen in Nederland. De spoorwegbrug over de Lek bij Culemborg, gebouwd in de jaren 1863-1868. De bouw kostte 3.200.000 gulden. De lengte der brug bedraagt 665 meter
Czernowitz Panorama oorlogskroniek, week van 11 tot 17 September 1939. Leden der Poolsche regeering, generaals van 't Poolsche leger en leden van de buitenlandsche gezantschappen hebben een toevlucht in Czernowitz (Cernati) op Roemeenschen bodem. Volgens bepaalde geruchten zou de Roemeensche regeering hen echter reeds weer verzocht hebben de stad te verlaten
Davenport De "Courageous" getorpedeerd. Het vliegtuigmoederschip "Courageous" heeft reeds verschillende reizen gemaakt, o.a. ook naar de Middellandsche zee. Rechts zien wij het vaartuig hier terugkeeren in de haven van Davenport
De Hoge Veluwe Per fiets door eigen land. Op de "Hooge Veluwe"
Death Valley "Death Valley Scotty", de geheimzinnige eigenaar van een op ongeveer 2 1/2 millioen dollar geschat sprookjeskasteel in de "Doodenvallei", is eenigen tijd geleden gestorven, juist toen hij van plan was zijn kostbaar bezit van de hand te doen. Waarschijnlijk heeft hij het geheim van zijn raadselachtige goudmijnen mee in het graf genomen
Delft Sport van de week. Jaarlijksch roeievenement van de Delftsche studenten-roeivereeniging "Laga". - Een spannende finish van 2 vieren
Delft Zaterdagnacht is op het hoofdspoor nabij Delft de achterste wagen van een uit Den Haag komende goederentrein ontspoord, waardoor aan den tunnel op het station belangrijke schade werd aangericht
Delft "Honderd jaar" de lotgevallen der spoorwegen in Nederland. Het in de geschiedenis van den spoorwegaanleg beruchte laantje van Van der Gaag, bij Delft, dat gedurende enkele jaren een geducht obstakel vormde en in 1847 het aanleggen van een hulpspoor noodzakelijk maakte. Nadat gedurende vier dagen hiervan gebruik was gemaakt, gaven de halsstarrige eigenaars echter toe en kon de spoorlijn worden doorgetrokken
Den Bosch H.M. de Koningin vereerde de Bossche Trekpaardententoonstelling met haar belangstellend bezoek. H.M. werd er begroet door haren commissaris in Noord-Brabant, jhr. Mr. Dr. A.B.G.M. van Rijckevorsel
Den Bosch Sport van de week. B.V.V. en P.S.V. leverden te Den Bosch een spannenden strijd, welke eindigde in een puntloos gelijk spel. - Een hoekschop op het doel der Boschenaren
Den Bosch De Zeeuwsche paarden hebben menige zege behaald op de groote Tentoonstelling Het Nederlandsche Trekpaard, die in de laatste dagen der vorige week te 's-Hertogenbosch gehouden is. Hier ziet u een overzicht op het defilé der aanwezige paarden
Den Briel Te Den Briel werd de inneming der stad door de Watergeuzen op feestelijke wijze gevierd met een historischen optocht. Prins Willem van Oranje en zijn bruid arriveeren te Den Briel
Den Briel Een Oranje op den troon van Engeland. Tweehonderdvijftig jaar geleden werd prins Willem III koning van Engeland. 20 Februari 1689. Prinses Maria scheept zich te Den Briel in voor de reis naar Engeland
Den Haag Branden. De Koninklijke Nederlandsche Brandweervereeniging hield haar jaarlijksche bijeenkomst te 's-Gravenhage. Ter gelegenheid van dit congres gaf de Haagsche brandweer een demonstratie aan den Moerweg, welke door de deelnemers werd bijgewoond
Den Haag Zullen wij een koninklijk voorbeeld volgen? Een van de helpster-cursussen van de afdeeling 's-Gravenhage van het Ned. Roode Kruis, in een school in de Warmoezenierstraat. Links: de arts, gen.-majoor b.d. van den geneeskundigen dienst, Ch. F.A. Beck
Den Haag Te 's-Gravenhage hebben H.B.S. en Xerxes de punten gedeeld (2-2). Kiekje uit deze ontmoeting voor het doel van Xerxes
Den Haag Zullen wij een koninklijk voorbeeld volgen? 26 jaar op nummer 27. - Sergeant van het Roode Kruis A.A. van Kampen, die reeds 26 jaar lang concierge is van 't gebouw van het hoofdbestuur, Prinsessegracht 27 te Den Haag, en voor eenieder steeds een en al voorkomendheid is
Den Haag Sport van de week. Op de Haagsche kunstijsbaan werden Zondag nationale wedstrijden kunstrijden voor amateurs gehouden. Mejuffrouw Yvonne Lamping, kampioene der dames, bij één harer prestaties
Den Haag Snel als de wind. Een reportage van de internationale windhondenrennen te 's-Gravenhage. De start. Met een formidabele snelheid schieten de honden weg in hun ren achter het hazenvel. Die pseudo-haas moet uiterst vlug worden voortgetrokken, want anders ontstaat er een vechtpartij tusschen de honden, die elkaar den buit betwisten
Den Haag Haagsche kuch. In die bakblikken maakt het deeg nog weer 'ns een reis van drie kwartier door de verwarmde rijskast en komt dan in 25 meter langen gas-kettingoven om daar onder een temperatuur van 250 ŕ 260 graden C. gedurende 45 ŕ 48 minuten gebakken te worden
Den Haag Zondag werd te 's-Gravenhage de algemeene vergadering van den K.N.V.B. gehouden. Achter de bestuurstafel v.l.n.r. de heeren Sajet, Moorman, Lotsy, Spaan, Staal, dr. V. Prooyen (voorzitter) Coldeweij, Valkema, de Vries, Lamey en Boeljon
Den Haag In mobilisatie-tijd. Voorzorgs- en beschermingsmaatregelen. Den Haag neemt voorzorgsmaatregelen. In de stadsparken worden schuilplaatsen aangelegd. Ijverig is men bezig met graven, waarvoor veel belangstelling bestond
Den Haag Snel als de wind. Een reportage van de internationale windhondenrennen te 's-Gravenhage. Er komt hoe langer hoe meer belangstelling voor de hondenrennen. De toeschouwers langs de baan
Den Haag Op het Buitenhof te Den Haag werden dezer dagen twee dames gesignaleerd, die een gasmasker om den schouder droegen. Deze volkomen overbodigen "voorzichtigheidsmaatregel" in een neutraal land kunnen wij alleen verklaren uit de in dit speciale geval wel zeer onsympathieke neiging om de belangstelling van het publiek op te wekken
Den Haag Haagsche kuch. Een zee van kuchjes: dertigduizend worden er dagelijks in deze eene Haagsche bakkerij afgeleverd
Den Haag Haagsche kuch. 4 Na gedurende tien minuten door 'n verwarmden rijskast te zijn gevoerd, komen de aanmerkelijk gerezen deegbollen over een lopenden band nu op de opmaaktafels, waar ze met de hand nog eens duchtig gekneed worden en dan bij tweeën in de bakblikken worden gelegd
Den Haag We zien op deze foto prinses Beatrix op den arm der nurse, die in den kinderwagen prinses Irene rijdt, in den tuin achter het koninklijk paleis te 's-Gravenhage, genietend van het herfstzonnetje
Den Haag Zullen wij een koninklijk voorbeeld volgen? Bij de opleiding der helpsters wordt in het bijzonder de nadruk gelegd op de elementaire verpleegkunst. Links: Arts Beck
Den Haag Zullen wij een koninklijk voorbeeld volgen? Wekelijksch vergadert het bestuur van het Roode Kruis op het hoofdbureau te 's-Gravenhage, waar deze foto genomen is. Aan de tafel zijn gezeten v.l.n.r. F.C.C. baron v. Tuyll van Serooskerken van Zuylen, staatsraad mr. dr. D.A.P.N. Koolen (onzichtbaar), de eerste ondervoorzitter mr. W.J. baron van Lijnden, H.K.H. prinses Juliana, de secretaris-generaal mr. dr. F.W. Donker Curtius en de de secretaris jhr. H. Beelaerts van Blokland
Den Haag Haagsche kuch. Op een enkelen middag moeten telkens die dertigduizend ('s Zaterdags zestigduizend) kuchjes gebakken en opgeslagen worden; een hoeveelheid voor tien regimenten op oorlogssterkte
Den Haag Snel als de wind. Een reportage van de internationale windhondenrennen te 's-Gravenhage. De beste looper in den stedenwedstrijd Den Haag- Keulen voor greyhounds (reuen) toonde zich "Cheerful Bishop", eigendom van den heer J.J. Worries
Den Haag Snel als de wind. Een reportage van de internationale windhondenrennen te 's-Gravenhage. Snel als de wind! Dicht aaneengesloten jagen de honden achter het hazenvel aan. Een moment uit den stedenwedstrijd Den Haag-Keulen. In dezen wedstrijd bleken de Hollandsche honden uiterst snelle tijden te maken
Den Haag In mobilisatie-tijd. Voorzorgs- en beschermingsmaatregelen. De Hoogere Krijgsschool te den Haag kreeg een veldpostkantoor, dat thans wel in een groote behoefte voorziet. Des daags dient de vlag als aanwijzing, terwijl de lantaarn bij nacht die functie verricht
Den Haag Haagsche kuch. 3 Na in den trog een uur te hebben staan rijzen, wordt het in den trechter van de verdeelmachine uitgestort, die u hier op den achtergrond ziet. Dit verdeelt het in de juiste hoeveelheden en voert het naar de opbolmachine op den voorgrond, waar ze een ronderen vorm krijgen
Den Haag Snel als de wind. Een reportage van de internationale windhondenrennen te 's-Gravenhage. Voor den start verschijnen de honden voor een dierenarts, die hen nauwkeurig onderzoekt. Zooals vanzelf spreekt worden slechts gezonde, krachtige honden tot de races toegelaten
Den Haag De zitting 1938-1939 van de Staten Generaal werd in naam van H.M. de Koningin door minister van Boeyen gesloten. Z. Exc. Leest de sluitingsacte voor
Den Haag Snel als de wind. Een reportage van de internationale windhondenrennen te 's-Gravenhage. Een frissche dronk na den ren
Den Haag Zullen wij een koninklijk voorbeeld volgen? H.K.H. prinses Juliana als voorzitter van het Roode Kruis op het bureau van deze instelling. H.K.H. was zoo welwillend speciaal voor onzen fotograaf te poseeren
Den Haag Sport van de week. Op "Ypenburg" bij Den Haag werd Zondag een nationale veldloop gehouden. Kiekje van de "nieuwelingen", die het tegen een vliegtuig opnemen
Den Haag Vier Nederlandsche steden, blinkend in de zon. Zomerrust hing over de regeeringsgebouwen te Den Haag. De Vijverberg was als een gaaf geslepen spiegel
Den Haag Haagsche kuch. En dan zorgt de fourier wel, dat per gerequireerden wagen de kuchjes hun weg vinden naar de leger-onderdeelen en naar de sodatenmagen
Den Haag Sport van de week. Op "Duindigt" bij 's-Gravenhage werden Zondag groote courses gehouden. Fraai moment uit de prijzendraverij 1e klasse over 2060 m., gewonnen door "Zoon van David" van den stal "Hollandia" te Naarden
Den Haag Snel als de wind. Een reportage van de internationale windhondenrennen te 's-Gravenhage. Vijf gemuilkorfde mededingers betwisten elkaar den eersten prijs. Tijdens den laatste wedstrijden werden snelheden van 60 km. per uur genoteerd!
Den Haag Snel als de wind. Een reportage van de internationale windhondenrennen te 's-Gravenhage. Twee mededingers, die tijdelijk toeschouwers werden
Den Haag Snel als de wind. Een reportage van de internationale windhondenrennen te 's-Gravenhage. Een oude fiets is handig omgebouwd tot een machientje, waarmede het hazenvel over de 350 meter lange baan wordt getrokken
Den Haag Sport van de week. Zondag werden in de omgeving van Den Haag de Duinrellterreinritten gehouden. J.C. Verkerke (Amersfoort) voor en J. ten Brink komen een duin afrijden
Den Haag Zóó werkt de veldpost. Het hoofd-expeditiekantoor, de top-organisatie van de Veldpost, is gehuisvest in een nieuwgebouwd Haagsch hulppostkantoor. Hier komt alles terecht, wat niet door de burgerpostkantoren onmiddellijk aan een bepaald veldpostkantoor kon worden doorgezonden door gebrek aan volledige of juiste adresseering. Rondom staan rijen sorteerkasten en in het midden hangen de zakken gereed, waarin de stukken naar elk afzonderlijk veldpostkantoor worden doorgezonden
Den Haag Haagsche kuch. 2 Bij zes balen tegelijk wordt in de kneedmachine in zeven minuten tijds het meel tot een deeg verwerkt. Daar komen drie kilo gist en 174 liter water bij te pas. Dat is minder dan bij gewoon brood, maar de kuch ontleent daar haar veel grootere vastheid, betere houdbaarheid, langduriger verschheid aan. Ze wordt dan ook pas circa drie dagen na het bakken geconsumeerd
Den Haag Haagsche kuch. 1 Van den meelzolder worden de balen tarwemeel over een zeef en door een koker onmiddellijk in de kneedmachine gestort. Uit één baal komen precies honderd kuchjes en in deze bakkerij worden dagelijks driehonderd balen tot kuchjes verwerkt
Den Haag Haagsche kuch. 5 Aan het eind van den oven wordt de kuch snel uit de blikken gewipt. Uit dezelfde blikken, waarin ander het gewone brood van 800 gram gebakken wordt, komt nu een dubbele kuch van 1500 gram; zooveel vaster en zwaarder is het brood voor militair gebruik
Den Haag Zullen wij een koninklijk voorbeeld volgen? In de magazijnen van het hoofdbestuur van het Nederlandsceh Roode Kruis is een groote voorraad transport- en verbandmiddelen opgeslagen
Den Haag Ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van den Generalen Staf werd Zaterdag in hotel De Witte Brug te Den Haag een feestelijke bijeenkomst gehouden. Een gedeelte van de hoofdtafel tijdens den toast op het Koninklijk Huis, v.l.n.r. vice-admiraal Fürstner, minister van Dijk, luitenant-generaal I.H. Reynders, chef van den Generalen Staf, generaal Snijders, oud-opperbevelhebber van land- en zeemacht en luitenant-generaal H. Seyffardt
Den Helder De mijnenveger "Willen van Ewijck" verongelukt. Eenige geredde manschappen terug in Den Helder
Den Helder De mijnenveger "Willen van Ewijck" verongelukt. De geredde luitenant ter zee 1ste klasse F.H.M. van Straelen, die bij deze ramp gewond werd, woonde in gezelschap van zijn echtgenoote en vader de plechtige kranslegging bij voor het monument te Den Helder
Den Helder De mijnenveger "Willen van Ewijck" verongelukt. Bij het monument "Voor hen die vielen" te Den Helder werd in opdracht van H.M. de Koningin een krans gelegd door schout bij nacht C. baron de Vos van Steenwijk ter nagedachtenis van de manschappen van den verongelukten mijnenveger "Willem van Ewijck", die bij deze ramp om het leven kwamen
Deventer Nederland vanuit de lucht. De Schipbrug te Deventer (Luchtfoto's K.L.M.)
Deventer Deventer tijdens de markt op de Brink. In 't midden de monumentale fontein, en op den achtergrond zien we nog juist het fraaie waaggebouw
Dirschau Van het Poolsche strijdtooneel. Een prent van de opgeblazen brug over de Weichsel te Dirschau
Dirschau Panorama-oorlogskroniek, week van 16 October tot 23 October 1939. In plaats van de door de Polen vernietigde brug over den Weichsel bij Dirschau hebben de Duitschers een nieuwe gebouwd, die weldra in gebruik genomen werd
Dishoek Op verschillende overstroomde landerijen kon al dadelijk bij het invallen van de Decembervorst door de jeugd van ijspret genoten worden, zooals hier onder Dishoek
Djocja Feest in den kraton van Djocja. Op den jaarlijksche kroondag van Djocja's sultan worden zijn kleederen in de Stille Zuidzee geworpen. Eerst worden de gewaden met wierook geheiligd, een handeling, die men op bovenstaande foto ziet
Djocja Feest in den kraton van Djocja. Vijf bruiden van vorstelijken bloede in den Djocjaschen kraton. De bruiden worden aan de hand van twee vrouwelijke familie-leden naar de huwelijksvoltrekking geleid. Op den achtergrond: de bruidegoms
Djocja Feest in den kraton van Djocja. Goesti Pangéran Ario Adikesoenoe, de stiefbroeder van den sultan van Djocja, als Ardjoeno in de Wajang Wong
Djocja Feest in den kraton van Djocja. Een volledig stel gamelan-instrumenten. De gamelans van den Djocjaschen kraton zijn beroemd
Djocja Feest in den kraton van Djocja. Het brengen van spijzen voor de priesters van de kratonmoskee
Djocja Feest in den kraton van Djocja. Met bijzonderen luister wordt elk jaar in den kraton van Djocja de verjaardag van des sultans troonsbestijging gevierd. Op onze foto ziet men den sultan zich plechtig naar het hoofdverblijf begeven. Ter weerszijden knielen de lagere kratonbeambten eerbiedig neer
Domburg Walchersche Paasch-Drie. Zoo'n warmen dag, dan vormen Domburg en de zee de groote attractie!
Domburg Rondom de Walchersche kerkjes. Zoo trekt in Domburg de bruidsstoet kerkwaarts: achter het bruidspaar eerst de vrouwen, terwijl de mannen den stoet besluiten
Domburg Zeeuwsche Herfstgeneugten. Er is maar weinig, dat in het najaar halen kan bij een wandeling door de Domburgsch-Oostkappelsche bosschen
Domburg Walchersche Paasch-Drie. Die nieuwe fietspaden - en dan vóór den wind
Domburg Te Domburg onstond de vorige week Maandag brand in het bekende pension Zeeduin, dat door het vuur geheel vernield werd
Domburg Het kinderkoor "De Jonge Stem" te Domburg vierde onlangs het vijfjarig bestaan met de opvoering van een serie sprookjes. Een tafereel van de jonge artisten van "De gelaarsde kat"
Domburg Als het op Walcheren zomer wordt. Dan zoeken de Walchersche meisjes wederom de duinen op, waar ze gezellige groepjes vormen in haar provinciale kleederdracht
Domburg Nog enkele dagen wat behelpen en dan, tegen Paaschen, zal Domburg een bestrating bezitten in zijn hoofdstraat, waarmee het nieuwe seizoen fier kan worden tegemoet gezien
Domburg Walchersche Paasch-Drie. En in de Domburgsche bossen, waar nog geen gebladerte de zon belemmerde, was het heerlijk rusten van een langen fietstocht
Domburg Walchersche Paasch-Drie. Al blijven de mannen thuis - wij laten ons de pret van een Walchersche Paasch-Drie toch niet benemen!
Domburg Het huis te Domburg, waarin de kunstschilder J. Toorop lange jaren heeft gewoond, wordt thans gerestaureerd
Domburg Je krijgt in Domburg nu voor al die badgasten de melk niet aangesleept!
Dordrecht De nieuwe brug bij Dordt. Na de officieele opening maakten de aanwezigen een wandeling over de brug. - De kleppen zijn gedaald, de boomen gaan omhoog, de brug is vrij!
Dordrecht De nieuwe verkeersbrug bij Dordrecht geopend. - Z. Exe. Mr. Dr. Ir. J.A.M. van Buuren, minister van Waterstaat, verrichte de officieele opening van de groote verkeersbrug bij Dordt, in aanwezigheid van talrijke autotiteiten. - De nieuwe brug is de laatste en zeer belangrijke schakel in de snelverbinding Noord-Zuid-Nederland. - We plaatsen hier een K.L.M.-foto van de nieuwe brug, die men naast de oude spoorbrug ziet
Dorney Een architect zet de klok terug. Een dorp uit de vijftiende eeuw herrezen. De smid doet zijn best nauwkeurige copieën van Tudorornamenten te maken van ijzer
Dorney Een architect zet de klok terug. Een dorp uit de vijftiende eeuw herrezen. De auto is een zeldzame en tevens vreemde verschijning in dit rustige dorp
Dorney Een architect zet de klok terug. Een dorp uit de vijftiende eeuw herrezen. Binnen ziet het er gezellig uit: ouderwetsch van bouw, maar van elk modern comfort voorzien
Dorney Een architect zet de klok terug. Een dorp uit de vijftiende eeuw herrezen. Hout, afkomstig uit verschillende deelen van Engeland, opgekocht door den heer Quarterman, om er huizen in Tudorstijl van te maken
Dorney Een architect zet de klok terug. Een dorp uit de vijftiende eeuw herrezen. Een van de van oud materiaal gebouwde huizen
Dorney Een architect zet de klok terug. Een dorp uit de vijftiende eeuw herrezen. Het lijkt een hoop rommel, maar het is waardevol bouwmateriaal voor den opbouw der Tudorhuizen
Dorney Een architect zet de klok terug. Een dorp uit de vijftiende eeuw herrezen. Een "nieuw-oud" Tudorhuis, bewoond door een kapitein, die instructeur is aan de beroemde Etonschool
Dorney Een architect zet de klok terug. Een dorp uit de vijftiende eeuw herrezen. De heer Quarterman Jr., die het werk van zijn vader voortzet, gefotografeerd in den stijlvollen ingang van een der huizen
Dover Twee historische data uit de geschiedenis der luchtvaart. 25 Juli 1909, de eerste vlucht over het Kanaal. De aankomst van Blériot te Dover
Dreischor De heer L.J. Mol werd geďnstalleerd als burgemeester van Dreischor
Driewegen De heer G.A. van Noort, gedurende 29 jaar hoofd der openbare lagere school te Driewegen, nam wegens bereiken van den pensioengerechtigden leeftijd de vorige week ontslag uit zijn functie
Dubrovnik Joego-Slavië. Het land, waar oost en west elkaar ontmoeten. De oude haven van Dubrovnik
Dugny Frankrijk viert den 14en Juli. Vijftig Britsche bombardementsvliegtuigen, welke aan de massavlucht boven Parijs deelnamen, op het militaire vliegterrein te Dugny
Duivendrecht Sport van de week. Een gemengd programma op de Veka-baan te Duivendrecht. Moment uit de stayersmatch over 4 x 15 km. Wals lapt Schulte (onder)
Durazzo Albanië, Europa's jongste koninkrijk. De oorlogshaven van Durazzo, een van de meest typische havens ter wereld. Rechts een wachttoren uit de tijd der Romeinen
Edam Als de Volendammer vloot uitzeilt. Zoete zee! Een zijde van modern Volendam, die de toerist nooit ziet: nóg in visscherskleeding maakt de huidige generatie zich klaar voor 'n ander beroep dan dat der vaderen - in de ambachtsschool te Edam
Eede Het landwerk loopt ten einde. En ook onder Eede op de vlasbedrijven zijn 't nu drukke dagen
Eede In den Westhoek van Zeeuwsch-Vlaanderen. Als maar even zon en warmte doorkomen, zoekt het vee koelte en lafenis aan den waterpoel bij de Eedesche boerderij
Eindhoven De "Ijzeren long". De redster van 'n wissen dood. De "ijzeren long", die door de Philipsfabrieken te Eindhoven vervaardigd werd
Eindhoven De "Ijzeren long". De redster van 'n wissen dood. Het door Philips vervaardigde kuras, dat voor de nazorg der patiënten bestemd is
Eindhoven De "Ijzeren long". De redster van 'n wissen dood. Een verbetring, door Philips aangebracht, is dat de geneesheer of verpleegster door 'n deur de geheel metalen cabine kan binnentreden en den patiënt kan verzorgen, zonder dat daardoor de kunstmatige ademhaling wordt onderbroken
Eindhoven Sport van de week. In het Sportpark te Eindhoven werden Zondag groote internationale draaverijen en rennen gehouden. Moment uit den 1600 m.-ren voor volbloed paarden
Eindhoven Sport van de week. Te Eindhoven eindigde de hockeywedstrijd tusschen een zuidelijk team en België in een gelijk spel (1-1). Aanval op het Belgische doel
Eindhoven Sport van de week. Moment uit de draverij over 2400 m. tijdens de wedstrijden, welke Zondag j.l. te Eindhoven werden gehouden
Eindhoven Fotonieuws uit het Zuiden. De A.N.W.B. organiseerde een rijwiel- en wandeltocht, met onbekende bestemming, in de omgeving van Eindhoven. Uit heel Nederland kwamen de deelnemers de bosschen en heiden van Brabant bewonderen. Een groepje wandelaars, waaronder zeer jeugdige, in de bosschen
Eindhoven Sport van de week. Na den wedstrijd Longa-Eindhoven, welken de gasten met 2-1 wonnen en hierdoor het kampioenschap in afd. II behaalden, verkeerden de supporters van de Eindhovensche ploeg in een uitgelaten stemming
Ellemeet De jubilaris, de heer A.J. de Bruijn, met den raad en de feestcommissie
Ellemeet De burgemeester van Ellemeet en Elkerzee vierde deze week onder groote belangstelling zijn 25-jarig ambtsjubileum; bij het raadhuis te Ellemeet had een zanghulde door de schoolkinderen plaats
Engelen Bruggen over Nederland. Tingelend roept een veerbel over den stroom … Veer bij Engelen
Enschede Sport van de week. Te Enschede vond de derby Sportclub-Ensch. Boys plaats, welke met 1-2 door de gastheeren werd verloren. Kiekje uit deze ontmoeting voor het doel van de Boys
Epsom Verliezers en winnaars van de Derby, de beroemdste "harddraverij" ter wereld. Een potsenmaker op de renbaan, die de vroolijke stemming tracht te verhoogen in ruil voor 'n kleine bijdrage
Epsom Verliezers en winnaars van de Derby, de beroemdste "harddraverij" ter wereld. Een overzicht van de renbaan te Epsom, waar de beroemde Derbyrennen gehouden worden
Epsom Verliezers en winnaars van de Derby, de beroemdste "harddraverij" ter wereld. Fruitventers uit Finsbury, gekleed in met paarlemoeren knoopen versierde kostuums
Epsom Verliezers en winnaars van de Derby, de beroemdste "harddraverij" ter wereld. Aga Khan voert zijn paard Bahram naar den stal, nadat het de Derby won
Epsom Verliezers en winnaars van de Derby, de beroemdste "harddraverij" ter wereld. Een paard van Fransche afkomst komt op 't nippertje naar voren en wint. De toeschouwers zijn te verbouwereerd om te juichen
Esch sur Sűre Luxemburg honderd jaar onafhankelijk. Esch aan de Sauer, 'n typisch Luxemburgsch stadje
Etten-Leur Twee historische data uit de geschiedenis der luchtvaart. 27 Juni 1909, de eerste vlucht in Nederland. De gedenksteen te Etten-Leur, die de herinnering aan de eerste vlucht boven Nederland levend houdt
Etten-Leur Twee historische data uit de geschiedenis der luchtvaart. 27 Juni 1909, de eerste vlucht in Nederland. De vliegtuigloods en de startinrichting op de hei te Etten-Leur, waar graaf de Lambert zijn eerste vlucht boven Nederlandsch grondgebied maakte
Etten-Leur Twee historische data uit de geschiedenis der luchtvaart. 27 Juni 1909, de eerste vlucht in Nederland. De Wright-tweedekker op de rails. Op den achtergrond de 8 m. hooge stellage, waaraan een 700 kg. zwaar valgewicht hing, dat het vliegtuig deed starten
Fraimon Luik 1939. De stad, de tentoonstelling en het achterland. Een aardig hoekje in het landelijke Fraimon (Ardennen)
Galle Een kostelijk juweel van de Compagnie. Ceylon, een vroegere Nederlandsche kolonie. De vuurtoren van Galle op Ceylon heeft bijbna geen beteekenis meer, want de groote oceaanstoomers doen uitsluitend Colombo aan, dat 140 km. noordelijker ligt
Galle Een kostelijk juweel van de Compagnie. Ceylon, een vroegere Nederlandsche kolonie. Het wapen van de Oost-Indische Compagnie bevindt zich nog steeds boven de ingangspoort van de voormalige vesting Galle op Ceylon. Het Singhaleesche woord "Galle" beteekent "Rots" en heeft niets te maken met het Latijnsche woord "Gallus" (haan). Door een verkeerden uitleg, dien men aan het woord gaf, werd boven het wapen een haan uitgebeiteld
Gapinge Als het lente wordt in de Walchersche dorpen. Dan blijft er in Gapinge bij alle drukte van 't voorjaarswerk toch altijd nog wel even een oogenblikje over voor wat getreuzel en een praatje in de luwte tusschen de huizen
Gdansk Van het oostelijk front. De overgave van de Westerplatte was een voldongen feit, toen een landingsdetachement van de Schleswig Holstein, voorgegaan door den voormaligen Poolschen commandant voet aan wal zette
Gdansk Lotgevallen van een "vrije stad". Danzig of Gdansk, twistappel tusschen Duitschland en Polen. De zeekust van den corridor onder den rook van de havenstad Gdynia
Gdansk Panorama-oorlogskroniek, week van 27 Augustus tot 2 September 1939. Nadat Albert Förster de aansluiting van Danzig met Duitschland had geproclameerd werden de Duitsche vlaggen in deze stad uitgestoken
Gdansk Lotgevallen van een "vrije stad". Danzig of Gdansk, twistappel tusschen Duitschland en Polen. De kaart, waarop de huidige situatie tot uiting komt
Gdansk Van het oostelijk front. Het Poolsche garnizoen van de Westerplatte moest zich na een heldhaftige verdediging overgeven en werd gevangen genomen
Gdansk Panorama oorlogskroniek, week van 4 tot 10 September 1939. De door de Duitschers veroverde oorlogsbuit van de Westerplatte wordt gesorteerd en aan een onderzoek onderworpen
Gdansk Lotgevallen van een "vrije stad". Danzig of Gdansk, twistappel tusschen Duitschland en Polen. Gdynia in 1930, na den aanleg van de haven
Gdansk Lotgevallen van een "vrije stad". Danzig of Gdansk, twistappel tusschen Duitschland en Polen. De Hollandsche kade in de haven van Gdynia. Op den voorgrond een vrachtschip van de H.S.B.M. te Amsterdam
Gdansk Lotgevallen van een "vrije stad". Danzig of Gdansk, twistappel tusschen Duitschland en Polen. Panorama van Danzig - op den voorgrond het Speicher-eiland
Gdansk Van het oostelijk front. De commandant van de Westerplatte (links) onderhandelde met een Duitsch generaal (rechts) over de overgave van het versterkte munitie-depot
Gdansk Lotgevallen van een "vrije stad". Danzig of Gdansk, twistappel tusschen Duitschland en Polen. Zoppot, de wereldberoemde badplaats in Danzig
Gdansk Lotgevallen van een "vrije stad". Danzig of Gdansk, twistappel tusschen Duitschland en Polen. Gdynia in 1920
Gdansk Panorama oorlogskroniek, week van 18 tot 24 September 1939. In de groote zaal van den Artushof te Danzig hield de Führer ter gelegenheid van zijn eerste bezoek een uitvoerige rede
Gdansk Panorama oorlogskroniek, week van 4 tot 10 September 1939. Terstond na de overgave werd op de zwaar beschadigde Westerplatte bij Danzig de Duitsche vlag geheschen
Gdansk Een prachtige opname van de stad Danzig, die nu reeds maandenlang in 't middelpunt der belangstelling staat. Midden door de stad stroomt de Weichsel
Gdansk Lotgevallen van een "vrije stad". Danzig of Gdansk, twistappel tusschen Duitschland en Polen. Het kenteeken van Danzig: de bekende Krantor aan de Mottlau, een der mooiste pakhuizen van de stad
Gdynia Panorama oorlogskroniek, week van 11 tot 17 September 1939. Gdynia (Duitsch: Gdingen) werd door de Duitsche troepen veroverd. Deze moderne havenstad, die Danzig voor den Poolschen handel had moeten vervangen, is verschillende malen gebombardeerd
Genemuiden Verloren kust. Het oude land in den greep van het nieuwe. Om hooi en biezen draait van ouds 't leven in het stedeke Genemuiden, dicht bij de Overijselsche kust, aan het Zwartewater. Men kan er wandelen door straten van louter hooibergen
Geulle Fotonieuws uit het Zuiden. Héél Geulle vierde opgewekt het zilveren feest van den burgemeester, jhr. A. van Aefferden, die 25 jaar zijn gemeente met energie en wijs beleid heeft bestuurd. (Jhr. V. Aefferden is in 1891 te Roermond geboren). - De jubilaris, met familie, voor het versierde raadhuis
Geulle Fotonieuws uit het Zuiden. Op spontane wijze en onder zéér groote belangstelling werd de burgemeester van Geulle gehuldigd, bij zijn zilveren jubileum
Geulle Fotonieuws uit het Zuiden. Jhr. Van Aefferden, burgemeester van Geulle, mocht 'n gedenkwaardigen dag beleven op zijn zilveren ambtsfeest. Hij ontving vele geschenken en ook een fraai cadeau namens alle ingezetenen. - De feestgroep in de bloemetjes
Gibraltar Gibraltar, de rots vol kruit, staal en apen! Een trap-straatje in de woonwijk van Gibraltar
Gibraltar Gibraltar, de rots vol kruit, staal en apen! Troepenparade op Gibraltar. De permanente bezetting in vredestijd bestaat uit 2900 man. Juist dezer dagen is dit contingent belangrijk vergroot
Gibraltar Gibraltar, de rots vol kruit, staal en apen! Een schitterende luchtopname van Gibraltar, een van 's werelds meest geduchte fortificaties, die op 't oogenblik wederom in de brandende aandacht staat. Veel wordt er door militaire deskundigen over geschreven of de vesting na de voortgeschreden oorlogstechniek nog als onneembaar mag gelden. Voor- en tegenstanders voeren beiden sterke argumenten ter vedediging van hun opinies, maar laat ons hopen, dat het nooit zo ver komt, dat Gibraltar de stellingen der deskundigen in een krachtmeting zou moeten bewijzen
Gibraltar Gibraltar, de rots vol kruit, staal en apen! De loop van ´n Britsch kanon dreigend op Gibraltar gericht! Vijandelijke bodems zouden niet zoo kalm ontvangen worden. In de rotswanden, zorgvuldig voor ´t oog verborgen, staan zware batterijen opgericht, die alle electrisch worden bediend. Op den top van den rots houden dag en nacht soldaten de wacht, die de voorbij varende schepen rapporteeren
Gibraltar Gibraltar, de rots vol kruit, staal en apen! Een typisch straattafereeltje te Gibraltar, welke stad meer dan 20.000 inwoners telt. De stad is betrekkelijk jong, want in de jaren 1779-1783 werd zij door de Spanjaarden volomen plat geschoten. De foto werd genomen in de hoofdstraat
Gibraltar Gibraltar, de rots vol kruit, staal en apen! Tusschen Gibraltar en Spanje strekt zich een neutrale zone uit, die aan den eenen kant door de Engelschen, aan den anderen kant door de Spanjaarden bewaakt wordt. 's Avonds sluiten de Engelschen de breede poorten, die van landzijde af toegang geven tot de rots van kruit en staal. Sinds den gespannen internationalen toestand is 't geen enkelen vreemdeling meer toegestaan Gibraltar te betreden
Gibraltar Gibraltar, de rots vol kruit, staal en apen! De Engelsche Middellandsche-Zeevloot in de haven van Gibraltar voor anker. Deze havens zijn thans van versperringen voorzien
Gibraltar Gibraltar, de rots vol kruit, staal en apen! De toegangspoort onder de kazematten tot de haven
Giethoorn Met Ragnhild, Inge en Rie uit passagieren. Te Giethoorn maakte het gezelschap een puntertocht
Goes Wij doen niet aan Sinterklaas. Sinterklaasstemming in Goes. Al hebt u ook geen greintje fantasie - de étalages brengen u wel de gewenschte ideetjes en oplossingen
Goes Zoo'n zomerschen dag in Maart …. Dan ontdekken de Goesche huismoeder plotseling, wat een prachtige wandeling de pas nieuw bebouwde Patijnweg naar Kloetinge toch geworden is
Goes Als het voorjaar intocht houdt in Goes. Dan lijken de grachten er met hun welige begroeiing en hun blanke watervogels op de slottuinen uit een oud verhaal
Goes Verkeersproblemen in Ganzenstad. De Kerkpleinkwestie. Onderwijl gaat het brengen en lossen en laden van pakken en kisten maar verder
Goes Zeeuwsche Sport. Aan het Zaterdag te Goes georganiseerde schuttersfeest, dat veel belangstellenden trok, werd ook deelgenomen door een dame uit Gent, die haar "mannetje" stond
Goes Verkeersproblemen in Ganzenstad. De Kerkpleinkwestie. Overzicht van het Goesche kerkplein, waar de vrachtauto's in 'n breede kring rond het kerkgebouw staan geschaard, langs het bewuste muurtje, dat zou worden weggebroken
Goes In de interlocale zaal werd dadelijk de geheele apparatuur door de hier onmisbare telefonisten in gebruik genomen
Goes Als het voorjaar intocht houdt in Goes. Dan valt er voor de zwanen, den trotsch van de Goesche grachten, allicht ook weer wat af
Goes Verkeersproblemen in Ganzenstad. De Kerkpleinkwestie. Tweede fase. De doorgang wordt steeds moeilijker
Goes De R.K. Grafische Bond in Zeeland vierde plechtig te Goes het 25-jarig bestaan van de collectieve arbeidsovereenkomst. Aan vier leden, die 25 jaar onafgebroken tot de vereeniging behoord hadden, werden bij deze gelegenheid diploma´s en medailles uitgereikt
Goes Zeeuwsche Sport. Voor de tweede maal heeft het Zeeuwsche elftal een demonstratiewedstrijd gespeeld, thans te Goes tegen Blauw Wit van Amsterdam. Er bestond veel belangstelling voor dezen wedstrijd en de Zeeuwen hebben zich kranig geweerd. De keeper van het Zeeuwsche elftal ziet het eerste doelpunt scoren
Goes De Zeeuwsche Geitenfok. Melk zonder bon. Een aardig overzicht op de kringkeuring van geiten, die er kortelings te Goes weer gehouden werd en waarop de levendige belangstelling, die de geit in dezer dagen van melkschaarschte geniet, duidelijk tot uiting kwam
Goes Goesche kermis. Maar ja, ook op de kermis blijft autorijden een luxe, die door velen benijd wordt
Goes Zeeuwsche Sport. De keeper van het Zeeuwsche elftal tracht door uitloopen te redden
Goes Verkeersproblemen in Ganzenstad. De Kerkpleinkwestie. Een bedrijf in drie toneelen van het ontstaan van een verkeersopstopping. Eerste fase. De drukte groeit aan
Goes Goesche kermis. Daar heb je weer zo'n nieuwigheid - eerst 'ns even de kat uit de boom kijken: dat is het devies van den Zeeuw
Goes Wij doen niet aan Sinterklaas. Sinterklaasstemming in Goes. Bij tientallen krioelen de feestgangers door portieken en langs uitstallingen van de lokkende winkels
Goes Als het voorjaar intocht houdt in Goes. Dan levert het geboomte van den Singel een décor achter de bogenbrug of een schilder het er ontworpen had
Goes Goes heeft een nieuwe motorbrandspuit, waar de spuitgasten niet weinig fier op zijn
Goes Goes is nu ook begonnen met den aanleg van schuilloopgraven. Op het Rimmelandplein kwam er de vorige week één gereed
Goes Wij doen niet aan Sinterklaas. Sinterklaasstemming in Goes. Op die manier groeien de verlanglijstjes tot in 't oneindige
Goes Langs 't Zeeuwsche water. En zijn de Goesche grachten en singels niet vermaard om hun schilderachtige waterpartijen?
Goes Zeeuwsche Sport. Nog een moment uit dezen wedstrijd, die voor velen het tochtje naar Goes aannemelijk heeft gemaakt
Goes Het echtpaar J. Kosten-Zuidweg te Goes mocht Dinsdag onder hartelijke belangstelling zijn gouden huwelijksjubilé vieren
Goes Ook voor de harddraverijen, die op het Goesche sportveld werden gehouden, was vanwege het ongewone van een dergelijk evenement in deze streek zeer veel belangstelling, zoodat dit experiment uitstekend geslaagd is. Een foto tijdens een nummer, waaruit de groote publieke belangstelling blijkt
Goes En dit is een gedeelte der automatische apparatuur van het nieuwe telefoonsysteem, dat door den directeur nog eens wordt gecontroleerd
Goes Verkeersproblemen in Ganzenstad. De Kerkpleinkwestie. En waar de ruimte breeder is staan de vrachtauto's onbelemmerd aan den voet van de machtige Maria Magdalena-kerk genesteld
Goes Wij doen niet aan Sinterklaas. Sinterklaasstemming in Goes. Onbewogen baanden we ons een weg door die kermis van pakjes-zeulen en geldverknoeien …
Goes Goesche kermis. Ook het kermisvermaak moderniseert zich - maar beleeft onze jeugd minder genot aan den paardjesmolen dan onze grootmoeders en grootvaders in hun jonge jaren?
Goes Zeeuwsche Sport. Een corner op het doel van de Zeeuwen
Goes Op de Groote Markt te Goes werden op Hemelvaartsdag bij gelegenheid van den aldaar georganiseerden wandelsportdag turndemonstraties gegeven. Een overzicht van de drukte
Goes Door bloeiend Zuid-Beveland. De Goesenaren, niet gewoon aan Zondagsche drukte in het rustige stadje, staan vol bewondering naar dit soort menschen te kijken
Goes Goes bouwt een nieuwe openbare Mulo-school: het gebouw maakt een monumentalen indruk
Goes Verkeersproblemen in Ganzenstad. De Kerkpleinkwestie. Een ordelijke regeling lijkt hier haast onmogelijk, zoolang het verkeer van alle kanten door de smalle ruimte stuwt
Goes Een sprekend detail van de ingangspartij aan het monumentale gebouw der nieuwe Goesche telefooncentrale
Goes Als het voorjaar intocht houdt in Goes. En als de kinderen er weer verschijnen langs de wandelpaden
Goes Zeeuwsche Sport. Een schermutseling in het veld. Koppende spelers
Goes Verkeersproblemen in Ganzenstad. De Kerkpleinkwestie. Nog een enkele wagen slechts wekt herinneringen aan den ouden tijd, toen de sierlijke huifkarren, getrokken door een Zeeuwsch paard, hier aan kwamen rijden, en geen verkeersproblemen verwekten
Goes Goesche kermis. Eén dag de weelde van ook een eigen auto te rijden!
Goes Wij doen niet aan Sinterklaas. Sinterklaasstemming in Goes. Voor haar is zo'n poppenwereld een paradijs
Goes Wij doen niet aan Sinterklaas. Sinterklaasstemming in Goes. Sinterklaasstemming in een Goesche winkelstraat
Goes Aan de Oostvest wordt nog druk gewerkt aan de tweede schuilloopgraaf die Goes aan 't aanleggen is
Goes Ook het elftal van Goes moest slechts enkele reserves inschakelen. Oud-scheidsrechter P. Koster, die zijn functie als arbiter thans heeft neergelegd, treedt als voorzitter van de Goesche voetbalvereeniging op en poseert temidden van de spelers
Goes Een moment uit den wedstrijd Zeelandia - Goes, welke wedstrijd weinig belangstelling trok. De ingevallen keeper van Goes verdedigt zijn gebied
Goes Zeeuwsche lente. En hoe feestelijk doet het zoo'n bloeiende boom voor de Goesche villa's, die aan den weg naar Kloetinge tusschen de boomgaarden zijn verrezen
Goes Goesche kermis. De oude zweefmolen heeft nog lang niet afgedaan
Goes V.V.O. Voedsel-Voorziening in Oorlogstijd. De Goesche keurmeesters doen zorgvuldig hun verantwoordelijken plicht
Goes Het muziekgezelschap Hosanna te Goes viert feestelijk zijn vijfentwintigjarig bestaan
Goes Terwijl in Goes zelfs een indrukwekkende illuminatie op het stationsgebouw was aangebracht
Goes Als het voorjaar intocht houdt in Goes. Dan trekken de jonge moeders er met haar kroost op uit om van de eerste pracht en de zoele lucht te genieten
Goes V.V.O. Voedsel-Voorziening in Oorlogstijd. Ook op de Goesche graanbeurs heeft de inlevering van de graanmonsters op marktdag plaats
Goes Onze Zeeuwsche Steden. De Goesche toondagen verliepen dit jaar wegens de tijdsomstandigheden zonder de gebruikelijke najaarskermis, maar niet zonder de noodige belangstelling
Goes Goesche kermis. Had u in jaren een Goeschen kermismaandag beleefd, waar het meteen al zoo druk en zoo vroolijk toeging?
Goes Het Ravelijn te Goes zal eindelijk, na veel mislukte pogingen om hier een schoolgebouw te stichten, thans gewoon als bouwterrein voor particuliere huizen worden verkocht. De bestaande oude gebouwen op deze historische plaats worden thans afgebroken
Goes De moderne apparaten voor de interlocale verbindingen maken het werk heel wat vlotter en prettiger
Goes Te Goes mocht het echtpaar P. van Heze - Brouwer onder groote belangstelling zijn gouden huwelijksfeest vieren
Goes Verkeersproblemen in Ganzenstad. De Kerkpleinkwestie. Nu is de drukte te groot geworden en de smalle doorrijruimte veroorzaakt onophoudelijk opstoppingen
Goes Zeeuwsche Sport. Niet lang na het eerste doelpunt verdwijnt de bal voor de tweede maal in het net
Goes Vrijdag is te Goes de automatische telefooncentrale in haar nieuwe behuizing officieel geopend. Het gebouw is een aanwinst voor de Goesche stads-entrée
Goes Goesche kermis. Eerst een beetje afkoelen om beter bestand te zijn tegen nieuwe sensaties
Goes Verkeersproblemen in Ganzenstad. De Kerkpleinkwestie. Derde fase. De zaak zit vast
Goes Wij doen niet aan Sinterklaas. Sinterklaasstemming in Goes. Maar wie bezweek niet voor de verleiding van de uitstallingen en voor het aanstekelijke enthousiasme van andere koopers?
Goes Goesche kermis. En al kun je dan zelf niet meer zoo meedoen, dan is het toch nog een plezier, de jeugd zich te zien amuseeren
Goes Wij doen niet aan Sinterklaas. Sinterklaasstemming in Goes. Zou Sinterklaas nu van alles precies kunnen weten, wáár ie 't brengen moet?
Gorinchem Sport van de week. Foto van de A-junioren van het Gorcumer Unitas, die kampioen van hun afdeeling werden. Een goed voorbeeld voor de ouderen
Goshen Een van de beroemdste paardenrennen in de Vereenigde Staten, de Hambletonian, wordt te Goshen in den staat New York gehouden. Een talrijk en belangstellend publiek woonden den laatsten wedren bij, die gewonnen werd door Peter Astra, het paard, dat reeds van het begin af leidde en zijn voorsprong wist te handhaven
Graauw Zeeuwsch-Vlaamsch Zondagsvermaak. De gaaibolling, zooals we op Graauw zagen, is een van die aloude vermaken. Op houten pennen worden blokjes geplaatst, die er dan met den bol moeten worden afgemikt
Graauw Burgemeester Schlüter heeft te Graauw met feestelijke plechtigheid de waterleiding in gebruik gesteld
Graauw Uit Oost Zeeuwsch Vlaanderen. Het dorp tegen den polderdijk opgebouwd, een rietomzoomde kreek langs het weiland op den voorgrond, zoo ligt Graauw als 't type van 'n Zeeuwsch Vlaamsch landbouwdorp
Grand Canyon Natuurschoon in Amerika. Een prachtig panorama van den Grand Canyon, een terrasvormige massa van regenboogkleurige rotsformaties. Van Bright Angel Point aan den noordkant tot aan den tegenoverliggenden rand, bedraagt de afstand precies dertien mijl
Grijpskerke Als het lente wordt in de Walchersche dorpen. Dan ligt er een sfeer van lieflijkheid en lentebeloften om zo'n landelijk gehucht als Grijpskerke
Grijpskerke Aankomst voor het Raadhuis, waar nogmaals een hartelijke begroeting plaats vond
Grijpskerke Plechtige installatie van burgemeester Bouwman te Grijpskerke. De nieuwe burgemeester wordt aan de grens van het dorp verwelkomd
Groede Zeeuwsch-Vlaanderen West. Zoudt u zulk een sprookjesachtig plekje verwachten midden in 't nuchtere Zeeuwsch-Vlaamsche polderland? Het is het plantsoentje bij de kerk van Groede
Groede Uit den Westhoek van Zeeuwsch-Vlaanderen. De oude Luthersche kerk en de bekende molen - daardoor herkent u aan dit hoekje dadelijk het typisch West-Zeeuwsch-Vlaamsche Groede
Groede Zeeuwsch-Vlaanderen West. Maar wel wordt in dezen tijd de sprookjesstemming in 't plantsoentje van Groede verstoord door 't militair beweeg
Groede Uit West-Zeeuwsch-Vlaanderen. Een zwaar vrachtje voor zoo'n warme dag in Groede
Groede Langs de Zeeuwsch-Vlaamsche kreken. Reeds van den weg af krijgt u dit heerlijke uitzicht over de Nieuwerkerksche kreek onder Groede
Groningen Branden. Twee menschen kwamen jammerlijk in de vlammen om bij een zwaren brand in de Steentelstraat te Groningen. Het geheel vernielde perceel
Groot Abeele De aloude Zeeuwsche houtsnijkunst is nog in eere bij den heer Pauwe te Groot Abeele, die al vele jaren niets anders meer doet dan de alleraardigste beeldjes en poppetjes, brillekasjes, snuifdoozen en pijpenhouders snijden en beeldhouwen, waarvoor hij reeds vele prijzen mocht verwerven op tentoonstellingen van huisvlijt. We zien hier den zeventigjarigen heer Pauwe bezig temidden van zijn Zeeuwsche beeldjes in alle bestaande en reeds vergane kleederdrachten
Grouw Op het water! Er op uit in kano, zeilscheepje of motorboot. Als de regenbogen uitzeilen te Grouw in het gebied der Friesche mereb
Guam 53.000 kilometer op metalen vleugels. De wereld rond als vliegtuigpassagier. De tweede dag brengt de luchtreizigers op het eiland Guam, waar de Pan American Airways een van alle moderne gemakken voorzien hotel exploiteert. Op onze foto ziet men de galerij en ingang van dit hotel
Haamstede Herfst op Schouwen. De tuinen van Haamstede staan nu in den laatsten tooi van vlammende herfstkleuren
Haamstede Zoo'n zomerschen dag in Maart …. En als er dan een rustig uurtje is op 't Haamsteedsche vliegveld, dan wil ook het restaurant-personeel wel 'ns probeeren, hoe gezellig dat terras-zitje van de luchtpassagiers wel is
Haamstede Herfst op Schouwen. Wanneer de zon maar door wil komen, dan is het nog een lust een zitje te kunnen kiezen te midden van den laatsten bloei van zoo'n Haamsteedschen tuin
Haamstede Uit Zeelands Noorden. Schouwens trots: de duinbosschen van Haamstede
Haamstede Onder Haamstede worden de bloemen al van de narcissen gerist op de bollenvelden
Haamstede Zomer in het Schouwsche Duin. En wie durft beweren, dan het duinlandschap van Haamstede niet menigvuldige bekoorlijkheden bezit?
Haamstede Herfst op Schouwen. En zijn de Haamsteedsche bosschen ooit zoo vol stemming als onder de Octoberluchten?
Haarlem Nederland vanuit de lucht. De nieuwe St. Bavo te Haarlem (Luchtfoto's K.L.M.)
Haarlem Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van den Haarlemschen Kegelbond wordt in de Spaarnestad een nationaal kegelconcours gehouden. De heer J. Laarman, secr.-penningm. Van den Ned. Kegelbond, wierp den eersten bal. Rechts de burgemeester van Haarlem, baron de Vos v. Steenwijk, en de voorzitter van den jubileerenden bond, de heer Jac. v. Maris
Haarlem "Honderd jaar", de lotgevallen der spoorwegen in Nederland. Ook het stationsgebouw te Haarlem had een ingang als een kerkgebouw, met trappen en pilaren
Haarlemmermeer Graan uit water. In Maart 1573 werd op de Haarlemmermeer onder Haarlem een felle slag geleverd (naar een schilderij van H. Vroom)

Index pagina: 1 2 3 4 5 6 7 [>>]